Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Με τη νέα ονομαστική αξία 0,10 ευρώ από 21/9 η MIG

tags :
Με τη νέα ονομαστική αξία 0,10 ευρώ από 21/9 η MIG

Με ονομαστική αξία 0,10 ευρώ ανά μετοχή από τη συνεδρίαση της 21ης Σεπτεμβρίου η MIG

Από την 21.9.2021 οι μετοχές της Marfin Investment Group θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

Αυτό αναφέρει η νέα ανακοίνωση της MIG, καθώς κατόπιν της από 9.6.2021 απόφασης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας με την οποία αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 187.902.149,60 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,10 ευρώ για την απόσβεση/κάλυψη ισόποσων ζημιών εις νέον, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 93.951.074,80 € διαιρούμενο σε 939.510.748 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δέκα λεπτών του ευρώ (0,10 €).
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την αριθμό 73028/30.6.2021 (ΑΔΑ:ΩΚΜΘ46ΜΤΛΡ-614) απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 16.9.2021 ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης