Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Quest: Από 28 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος 0,285 ευρώ/μετοχή

Quest: Από 28 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος 0,285 ευρώ/μετοχή
Από την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα της ανωτέρω διανομής.
Σχετικά Άρθρα

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 18 Ιουνίου 2021 αποφάσισε τη διανομή αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων ποσού €0,30 ανά μετοχή (μικτό ποσό), €0,285 (Καθαρό ποσό μετά από την παρακράτηση 5%) και εξαιρουμένων των 54.664 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, από τα κέρδη προηγούμενων ετών.
Από την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα της ανωτέρω διανομής (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής).
Δικαιούχοι της διανομής είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 (record date).
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας, Alpha Bank.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης