Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Πλαστικά Θράκης: Παράταση δύο μηνών στην αποπληρωμή ακινήτου

Πλαστικά Θράκης: Παράταση δύο μηνών στην αποπληρωμή ακινήτου

Η παράταση συμφωνήθηκε ως αναγκαία εξαιτίας της χρονοβόρας διαδικασίας αναχρηματοδότησης των υφιστάμενων δανείων του Αγοραστή, που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη συναλλαγή

Η «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ» σε συνέχεια σχετικών ανακοινώσεών, περί μεταβίβασης αιτία πωλήσεως από την σε ποσοστό 100% θυγατρική της εταιρεία Thrace Linq Inc., του ιδιόκτητου βιομηχανικού ακινήτου της, το οποίο βρίσκεται στη Νότια Καρολίνα των Η.Π.Α., κατόπιν της οριστικής παύσης της παραγωγικής λειτουργίας της ως άνω θυγατρικής, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων στην ως άνω σύμβαση αγοραπωλησίας μερών, η αποπληρωμή του υπολειπόμενου μέρους του τιμήματος (καθώς και των αναλογούντων τόκων και εξόδων), η οποία είχε ορισθεί να πραγματοποιηθεί έως την 15η Ιουνίου 2021, να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών (ήτοι μέχρι την 15η Αυγούστου 2021).

Η εν λόγω παράταση συμφωνήθηκε ως αναγκαία εξαιτίας της χρονοβόρας διαδικασίας αναχρηματοδότησης των υφιστάμενων δανείων του Αγοραστή, που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη συναλλαγή.
Οι λοιποί όροι και προβλέψεις της ανωτέρω συμβάσης αγοραπωλησίας του εν λόγω βιομηχανικού ακινήτου, κατά τα αναφερόμενα στις ως άνω ανακοινώσεις, εξακολουθούν να διατηρούνται σε πλήρη ισχύ.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης