Επιχειρήσεις

Αναβολή της συνέλευσης των ΕΛΠΕ, έπεται από αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ

Αναβολή της συνέλευσης των ΕΛΠΕ, έπεται από αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ

Η διοίκηση των ΕΛ.ΠΕ και το διοικητικό συμβούλιο μέσω αλλαγών στο καταστατικό είχαν προτείνει την μείωση των εκπροσώπων του Δημοσίου

Σχετικά Άρθρα
Αναβλήθηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Ελληνικών Πετρελαίων για τις 28 Μαΐου ύστερα από αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο διαθέτει ποσοστό 35% επί της εισηγμένης.

Το αίτημα διατυπώθηκε προκειμένου να καταθέσει προτάσεις επί των θεμάτων 2 και 3 της ημερήσιας διάταξης.
Το αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ , η πρόσφατη προτροπή του υπουργού Οικονομικών για συμμετοχή των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο των ΕΛ.ΠΕ, αλλά και το εξώδικο του σωματείου των εργαζομένων φαίνεται πως έβαλαν σε δεύτερες σκέψεις τους εκπροσώπους του ΤΑΙΠΕΔ και κατ’ επέκταση το Δημόσιο.
Υπενθυμίζεται ότι, η διοίκηση των ΕΛ.ΠΕ και το διοικητικό συμβούλιο μέσω αλλαγών στο καταστατικό είχαν προτείνει την μείωση των εκπροσώπων του Δημοσίου, καθώς και στις δυνατότητες πώλησης εταιρειών με την δημιουργίας της νέας εταιρείας Συμμετοχών.

• Οι τροποποιήσεις αφορούν εναλλακτικές επιλογές για τη συμμόρφωση του καταστατικού με το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι οποίες επίσης οδηγούν στην πλήρη συμμόρφωση της εταιρίας. Σημειώνεται ότι πέρα της διαφοροποίησης αυτής, και τυχόν νομικές προσαρμογές στα κείμενα των εισηγήσεων που προκύπτουν σαν αποτέλεσμά της, δεν υπάρχει άλλη τροποποίηση στην αρχική εισήγηση της Διοίκησης.
• Ο νόμος παρέχει 2 δυνατότητες στους μέτοχους για την ανάδειξη του ΔΣ. Tο διορισμό των 2/5 από συγκεκριμένους μετόχους και την εκλογή των υπολοίπων από τη ΓΣ στην οποία συμμετέχουν οι υπόλοιποι μέτοχοι, ή την εκλογή του συνόλου των μελών από τη ΓΣ που είναι και η βέλτιστη διεθνής πρακτική και αποτέλεσε και την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εναλλακτική πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ την παραμονή της Γ.Σ

Το ΤΑΙΠΕΔ μόλις χθες ενημέρωσε τη Διοίκηση για την απόφαση του να επιλέξει την εναλλακτική που δίνει ο νόμος, δηλαδή του διορισμού των 2/5 των μελών του ΔΣ από μέτοχο και την εκλογή των υπολοίπων από τη ΓΣ.
Αυτό σημαίνει ότι βάσει και των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος απαιτείται μία εβδομάδα δημοσιότητας της εναλλακτικής αυτής επιλογής του μετόχου, για αυτό και η Γ.Σ αναβλήθηκε για τις 28/5.
Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ δεν εμποδίζει σε καμία περίπτωση τον προγραμματισμένο Μετασχηματισμό της εταιρείας.
Το θέμα της διακυβέρνησης δεν είναι μόνο θέμα διορισμού ή ελέγχου του ΔΣ, αλλά ένα ευρύτερο θέμα του τρόπου διακυβέρνησης με συγκεκριμένους στόχους και κριτήρια που εξασφαλίζονται από το σύνολο των αλλαγών στο καταστατικό των ΕΛΠΕ.
Σε κάθε περίπτωση και οι δύο επιλογές είναι σύμφωνες με το νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και δε δημιουργούν κανένα θέμα αλλαγής ή πρόβλημα στον προγραμματισμένο εταιρικό μετασχηματισμό.

Τα θέματα της γενικής συνέλευσης

Οι αλλαγές του υφιστάμενου καταστατικού των ΕΛΠΕ, μεταξύ άλλων, που περιλαμβάνει η απόφαση του Δ.Σ. προβλέπονται τα εξής:

  • Το σύνολο των μελών του Δ.Σ να εκλέγεται αποκλειστικά από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης προσδιορίζει την ιδιότητά τους ως ανεξάρτητων μελών και πρέπει να είναι το λιγότερο τέσσερα.
  • Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την εκλογή όλων των μελών του Δ.Σ κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δ.Σ, με βάση τις προτάσεις ειδικής Επιτροπής Υποψηφιοτήτων που έχει εντοπίσει τα νέα μέλη και έχει κάνει την σχετική αξιολόγησή τους με κριτήρια πολιτικής καταλληλότητας. Έως σήμερα προβλεπόταν στο πλαίσιο του 13μελούς Δ.Σ, ο διορισμός 7 μελών από το Δημόσιο, 2 μελών από τον ιδιώτη μεγάλο μέτοχο (Paneuropean), 2 εκπροσώπων των εργαζομένων και 2 εκπροσώπων των μετόχων της μειοψηφίας. Κατά την εισήγηση τα μέλη που ορίζονται από Δημόσιο-ιδιώτη και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν μπορούν να οριστούν ως ανεξάρτητα, καθώς δεν εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, ενώ δεν μπορεί να καλυφθεί και το όριο που επίσης τίθεται στο νόμο περί τουλάχιστον 4 (1/3 επί του συνόλου) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
  • Κατάργηση της συμμετοχής των δύο εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ, καθώς η επιλογή αυτή δεν συνάδει με τα κριτήρια ανεξαρτησίας των μελών.

Με τις αλλαγές, θα περιοριστούν τα μέλη του Δ.Σ. από 13 σε 11, με τριετή θητεία, αντί για πενταετή.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης