Επιχειρήσεις

Στα 14,77 ευρώ πρέπει να πάει η μετοχή της Aegean για να πάρει πίσω το Δημόσιο τα 120 εκατ. ευρώ

Στα 14,77 ευρώ πρέπει να πάει η μετοχή της Aegean για να πάρει πίσω το Δημόσιο τα 120 εκατ. ευρώ

Εγκρίνεται σήμερα (19/5) το Eνημερωτικό Δελτίο - 41,16 εκατ. ευρώ βάζουν οι βασικοί μέτοχοι καλύπτοντας και αδιάθετες μετοχές

Σχετικά Άρθρα
Ποσό έως 39,84 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας και μέρος τυχόν αδιάθετων μετοχών, δεσμεύονται να βάλουν στην αύξηση κεφαλαίου της Aegean οι βασικοί μέτοχοι Ευτύχης Βασιλάκης, Θανάσης και Πάνος Λασκαρίδης και Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος ενώ το ποσό ανεβαίνει στα 41,16 εκατ ευρώ με τη δέσμευση συμμετοχής των Χρήστου Ιωάννου και Τάσου Δαυίδ.
Αυτό θα συμβεί στο ακραίο σενάριο όπου υπάρξουν αδιάθετες μετοχές από μη συμμετοχή στην αύξηση των υπόλοιπών επενδυτών.
Υπενθυμίζεται η αύξηση κεφαλαίου της Aegean Airlines το ενημερωτικό δελτίο της οποίας εγκρίνεται εκτός απροόπτου σήμερα (Τετάρτη 19 Μαϊου) από την Επιτροπή είναι ύψους 60 εκατ. ευρώ, και θα πραγματοποιηθεί στην τιμή των 3,20 ευρώ ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων με αναλογία 26 νέων μετοχών για κάθε 100 παλαιές μετοχές.
Σημειώνεται ότι η αύξηση για να ολοκληρωθεί θα πρέπει να καλυφθεί πλήρως αλλιώς ακυρώνεται δεδομένου ότι αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση 120 εκ ευρώ από το ελληνικό δημόσιο.

Οι όροι για το δημόσιο και πως μπορεί να πάρει πίσω τα 120 εκατ. ευρώ

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται όμως στους όρους συμμετοχής του δημοσίου.
Ειδικότερα προβλέπεται ότι θα εκδοθούν από την Εταιρεία και θα παραδοθούν δωρεάν στο Ελληνικό Δημόσιο ελεύθερα μεταβιβάσιμοι τίτλοι παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας (warrants) οι οποίοι δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Οι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών θα αντιπροσωπεύουν δικαίωμα απόκτησης αριθμού μετοχών που αντιστοιχεί σε ποσοστό έντεκα και μισό επί τοις εκατό (11,50%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, δηλαδή 10.369.217 μετοχές

Τα warrants

Η τιμή άσκησης των δικαιωμάτων των Τίτλων Κτήσης Μετοχών θα ισούται με την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, ήτοι 3,20 ευρώ ανά μετοχή.
Ο κάτοχος των Τίτλων Κτήσης Μετοχών (εν προκειμένω το ελληνικό δημόσιο) θα δύναται να δηλώσει την πρόθεσή του για άσκηση των δικαιωμάτων κτήσης από τη λήξη του δευτέρου έτους που έπεται της ημερομηνίας εκταμίευσης Κρατικής Ενίσχυσης στην Εταιρείας και εφεξής.
Εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία της δήλωσης πρόθεσης άσκησης των δικαιωμάτων κτήσης, η Εταιρεία θα δύναται να ασκήσει με δήλωσή της, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν. 4548, το δικαίωμα προαίρεσης και να αποκτήσει τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών στην αγοραία αξία τους.

Η αγοραία αξία

Η αγοραία αξία ισούται με την τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της μέσης σταθμισμένης με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες εξήντα (60) ημέρες διαπραγμάτευσης, που προηγούνται της ημερομηνίας δήλωσης πρόθεσης άσκησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών και της τιμής άσκησης.
Εάν η Εταιρεία δεν ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τότε ο κάτοχός τους ασκεί το δικαίωμα κτήσης μετοχών σύμφωνα με τους όρους των τίτλων.
Σε περίπτωση που ο βτων τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών είναι το Ελληνικό Δημόσιο, πριν από την άσκηση απαιτείται η προηγούμενη κοινοποίηση και έγκριση της πράξης άσκησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση πρόθεσης άσκησης, καθώς και η άσκηση πρέπει να λάβουν χώρα μέχρι τη λήξη του πέμπτου έτους που έπεται της ημερομηνίας εκταμίευσης της Κρατικής Ενίσχυσης στην Εταιρεία.

Τι σημαίνει αυτό;

Το Ελληνικό Δημόσιο για να πάρει πίσω τα 120 εκ ευρώ που θα χορηγήσει στη Aegean τα επόμενα 2 έως 5 χρόνια θα πρέπει η τιμή της μετοχής να διαμορφωθεί στα 14,77 ευρώ.
Υποχρεωτικά η τιμή πρέπει να βρίσκεται πάνω από 3,2 ευρώ καθώς το δημόσιο για να ασκήσει τα warrants αν δεν ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης η εταιρία θα πρέπει να έχει ελάχιστο κέρδος αλλιώς θα πρέπει να βάλει πάνω από 32 εκατ. ευρώ επιπλέον για να βρεθεί με το 11.5% των μετοχών.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης