Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Generali Hellas: Αύξηση 8% στην παραγωγή ασφαλίστρων και 6% στο μερίδιο αγοράς το 2020

tags :
Generali Hellas: Αύξηση 8% στην παραγωγή ασφαλίστρων και 6% στο μερίδιο αγοράς το 2020
Κατά την εκπνοή της χρήσης 2020, η Generali ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον γαλλικό όμιλο AXA, για την 100% εξαγορά της Εταιρείας AXA Ασφαλιστική Α.Ε
Σχετικά Άρθρα
Στα 235,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της Generali Hellas το 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 8%, σε σύγκριση με το 2019, διευρύνοντας σταθερά το μερίδιο αγοράς της, το οποίο διαμορφώθηκε για το 2020 σε 6%, έναντι 5,3% το 2019.
Εξετάζοντας τη δομή του χαρτοφυλακίου, σε στρατηγική ισορροπία ο κλάδος Ζωής και αυτή τη χρονιά, παρουσίασε αξιοσημείωτη δυναμική ανάπτυξης, φτάνοντας στο 51% του χαρτοφυλακίου, ενώ ο κλάδος των Γενικών Ασφαλίσεων συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό πυλώνα δραστηριοποίησης της Εταιρείας κατέχοντας το 49% της παραγωγής.
Ειδικότερα, τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων παρέμειναν σταθερά, σημειώνοντας μια ελαφρά αύξηση της τάξεως του 1,7% από το 2019, φθάνοντας το 2020, τα 115,9 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα καθαρά ασφάλιστρα, αυξήθηκε μεν κατά 3,8 μονάδες φτάνοντας στο 89,35%, ως αποτέλεσμα των έκτακτων γεγονότων από φυσικές καταστροφές, που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου παρέμεινε δε σε εξαιρετικό επίπεδο.
Στις ασφαλίσεις Ζωής, η εδραίωση και συνεχή μεγέθυνση της θέσης της εταιρίας στον κλάδο υγείας με καινοτόμα προϊόντα, οδήγησε τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλάδου Ζωής στα 119,3 εκατ. ευρώ το 2020, αυξημένα σημαντικά κατά 14,9%. Επιπλέον, ο δείκτης Αξίας Νέων Επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στα 3,6 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 9,4%.
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους της Generali Hellas διαμορφώθηκαν σε 5,6 εκατ. ευρώ για το 2020 έναντι 7,8 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 13,7%, ανερχόμενα στα 107 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης φερεγγυότητας SCR (SCR ratio) διαμορφώθηκε σε 150% με τη χρήση της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη σχετική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου (volatility adjustment). Αντίστοιχα ο δείκτης φερεγγυότητας MCR (MCR ratio) διαμορφώθηκε σε 355,2%.

Εξαγορά της Εταιρείας AXA Ασφαλιστική Α.Ε από την Generali

Κατά την εκπνοή της χρήσης 2020, η Generali ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον γαλλικό όμιλο AXA, για την 100% εξαγορά της Εταιρείας AXA Ασφαλιστική Α.Ε, η οποία έρχεται ως επισφράγισμα της στρατηγικής της Generali αναφορικά με την ενδυνάμωση της ηγετικής της θέσης στην Ελλάδα, μέσω σύναψης συνεργιών και δημιουργίας ενός επιχειρηματικού και ασφαλιστικού οικοσυστήματος. Επιπλέον, η Εταιρεία ανακοίνωσε την αποκλειστική συμφωνία συνεργασίας με την Alpha Bank για τη διάθεση μέσω του Δικτύου της προϊόντων γενικών ασφαλίσεων και ασφαλίσεων υγείας. Η αρχική διάρκεια της συμφωνίας είναι 20 έτη. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις όρους, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των εγκρίσεων των Εποπτικών Αρχών και αναμένεται να οριστικοποιηθεί έως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2021.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης