Τελευταία Νέα
Κοινωνία

Αρχή Διαφάνειας: Πρόστιμα 658.600 για μη τήρηση των μέτρων και 15νθήμερα λουκέτα σε 4 επιχειρήσεις

Αρχή Διαφάνειας: Πρόστιμα 658.600 για μη τήρηση των μέτρων και 15νθήμερα λουκέτα σε 4 επιχειρήσεις

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες διενήργησαν το Σάββατο 6/3 συνολικά 81.745 ελέγχους

Συνολικά πρόστιμα ύψους 658.600 ευρώ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε τέσσερις επιχειρήσεις, επιβλήθηκαν από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) το Σάββατο 6/3.
Ειδικότερα, οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, όπως ανακοίνωση η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, διενήργησαν το Σάββατο 6/3 συνολικά 81.745 ελέγχους και κατέγραψαν 2.073 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.
Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 71.177.

Κυριότερες παραβάσεις

Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούσαν:
Μη χρήση μάσκας – Μη τήρηση αποστάσεων
Μη νόμιμη μετακίνηση (χωρίς βεβαίωση ή SMS, μετά την επιτρεπόμενη ώρα)
Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου
Διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις

Από τους χθεσινούς ελέγχους, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) έδωσε στη δημοσιότητα τις εξής χαρακτηριστικές περιπτώσεις παραβάσεων:
α) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε 23 συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και για τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες.
β) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη 8 ατόμων για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών (κορωνοϊού), καθώς συμμετείχαν σε τυχερά παίγνια εντός καταστήματος και από 300 ευρώ πρόστιμο για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
γ) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη, 5.000 ευρώ πρόστιμο και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας σε καφέ – μπαρ και από 600 ευρώ πρόστιμο σε 5 πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης και μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Αττικής.
δ) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη 3 ατόμων για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών (κορωνοϊού) και από 300 ευρώ πρόστιμο για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
ε) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη ταβέρνας για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, καθώς και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 19 πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
στ) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη, 16.000 ευρώ πρόστιμο και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας σε ιδιοκτήτη καταστήματος λιανικής πώλησης για παραμονή υπεράριθμων πελατών εντός του καταστήματος και μη τήρηση της διαδικασίας click inside, καθώς και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 5 πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
ζ) Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ 5.000 ευρώ πρόστιμο σε άτομο για παραβίαση του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
η) Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ 1.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος λιανικού εμπορίου για μη τήρηση της διαδικασίας click away, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
θ) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη, 2.000 ευρώ πρόστιμο και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας σε κυλικείο για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, καθώς και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 2 πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στη Θεσσαλονίκη.
ι) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη, 3.000 ευρώ πρόστιμο και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας σε καφέ - μπαρ, καθώς και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 2 πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
ια) Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ 3.000 ευρώ πρόστιμο σε καφενείο για παραμονή πελατών εντός του καταστήματος και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 8 πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Ηπείρου.
ιβ) Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ 3.000 ευρώ πρόστιμο σε καφέ - παντοπωλείο για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών έξωθεν του καταστήματος και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 2 πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
ιγ) Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ 3.000 ευρώ πρόστιμο σε καφέ – μπαρ και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 3 πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κρήτης.
ιδ) Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ 1.000 ευρώ πρόστιμο στον υπεύθυνο δημοτικού αθλητικού χώρου και από 150 ευρώ πρόστιμο σε 2 άτομα για άθληση χωρίς την παρουσία προπονητή, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
ιε) Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ 300 ευρώ πρόστιμο σε έμπορο για παραβίαση του ποσοστού επιτρεπόμενου αριθμού εμπόρων και παραγωγών στη λαϊκή αγορά, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
ιστ) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 2 συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
ιζ) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης και από 300 ευρώ πρόστιμο σε ένα συμμετέχοντα για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.
ιη) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 4 συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
ιθ) Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 4 συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
κ) Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 5 συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
κα) Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ 3 παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.
κβ) Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 13.500 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.
κγ) Επιβλήθηκε από την ΕΑΔ ένα διοικητικό πρόστιμο αξίας 300 ευρώ σε υπεύθυνο επιχείρησης για μη χρήση μάσκας, στο Δήμο Περιστερίου.
κδ) Επιβλήθηκαν από την ΕΑΔ δύο (2) διοικητικά πρόστιμα συνολικής αξίας 600 ευρώ (2x300€) για μη χρήση μάσκας, στο Δήμο Κηφισιάς.

Επιχειρησιακός προγραμματισμός

Το πρόγραμμα των ελέγχων έχει ήδη αναθεωρηθεί βάσει των νέων μέτρων που ισχύουν για κάθε περιοχή ανάλογα με το επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσής της, δίνοντας έμφαση στις περιοχές αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου, μεταξύ των οποίων και η περιοχή της Αττικής, για τις δραστηριότητες, τους φορείς και τις οντότητες που εμπίπτουν στο περιβάλλον του ελέγχου.
Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης