Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Μία δημόσια πρόταση που τέλειωσε πριν αρχίσει, η απουσία εντολής στο ταμπλό και τα σχέδια του αγοραστή

Μία δημόσια πρόταση που τέλειωσε πριν αρχίσει, η απουσία εντολής στο ταμπλό και τα σχέδια του αγοραστή

Η έξοδος της Paperpack από το Χ.Α. για εξοικονόμηση πόρων

Μία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η Orlando-Equity Holding, η οποία ανήκει 100% στο ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαια China Central And Eastern Europe Inv. και δραστηριοποιείται σε επενδύσεις στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης εξαγόρασε πρόσφατα την Paperpack Τσουκαρίδης.

Η υποχρέωση της δημόσιας πρότασης και η κατάληξή της ήταν δεδομένες από την αρχή, καθώς ήδη η Orlando κατέχει στις πρώτες μέρες το 90,02% του συνόλου των μετοχών, καθιστώντας έτσι τη δημόσια πρόταση μία τυπική διαδικασία.

Χωρίς εντολή αγοράς στο ΧΑ

Η δημόσια πρόταση, η οποία ξεκίνησε επίσημα χθες (2/3) δε συνοδεύτηκε από αντίστοιχη εντολή αγοράς στα 6,70 ευρώ στο ταμπλό του ΧΑ, εξέλιξη που κάνει λίγο πιο δύσκολη τη διαδικασία για όσους μετόχους θέλουν άμεσα να πουλήσουν και τοποθετηθούν σε άλλες μετοχές.
Έτσι χθες η μετοχή έκανε ελάχιστο όγκο και συνεχίστηκε η διαπραγμάτευση κάτω από το ύψος της δημόσιας πρότασης.
Το ίδιο είχε παρατηρηθεί και το προηγούμενο χρονικό διάστημα κατά το οποίο είχε επισημοποιηθεί η εξαγορά.
Ο προτείνων έχει προσφέρει ένα καλό τίμημα το οποίο αντιστοιχεί σε υψηλά 18 ετών περίπου.
Σύμφωνα με τον προτείνοντα η εξαγορά δεν θα επιφέρει αλλαγές στην επιχειρηματική
στρατηγική και στους επιχειρηματικούς σκοπούς της Εταιρείας.
Πρωταρχικός στόχος της συμμετοχής του Προτείνοντος στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας υπό τις ίδιες επιχειρηματικές αρχές, δηλαδή την προσπάθεια εντοπισμού αγορών εντός και εκτός Ελλάδος, της διαρκούς εισαγωγής καινοτομιών σε προϊόντα και υπηρεσίες, με οδηγό την έρευνα και ανάπτυξη, την διατήρηση του λειτουργικού κόστους μέσω τεχνολογικών επενδύσεων και την καθετοποίηση των παραγωγικών γραμμών με στόχο την εξειδίκευση στον τομέα δραστηριότητας.
Ο Προτείνων σκοπεύει να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Εταιρείας το οποίο δεν κατείχε ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα και να ζητήσει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

Τα κόστη του ΧΑ ένας από τους λόγους διαγραφής

Μέσω της διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., ο Προτείνων επιδιώκει να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, καθώς και να εξοικονομήσει πόρους από τα κόστη που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.
Ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει τις δραστηριότητές του ιδίου και της Εταιρείας και δεν σχεδιάζει αλλαγές στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας ή τη μεταφορά της έδρας ή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας εκτός Ελλάδος.
Σημειώνεται ότι, ο Προτείνων δεν θα προβεί σε μεταβολές στην πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και στους όρους απασχόλησης του προσωπικού της Εταιρείας, και θα διατηρήσει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών τους, στο βαθμό βεβαίως που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.
Ο Προτείνων αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.
Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και κατόπιν θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. και θα ψηφίσει ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα υπέρ αυτής της απόφασης.
Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των Μετοχών της
Εταιρείας από το Χ.Α.
Να σημειωθεί πως η εξαγορά των μετοχών που δεν κατέχει (394.288 μετοχές) γίνεται με χρηματοδότηση από τη UBS (2,64 εκατ. ευρώ).
Η δημόσια πρόταση ολοκληρώνεται την 1η Απριλίου.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης