Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

CNL Capital: Στα 10,44 ευρώ η εσωτερική αξία της μετοχής

tags :
CNL Capital: Στα 10,44 ευρώ η εσωτερική αξία της μετοχής
Ο υπολογισμός και η αποτίμηση γίνονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Στα 10,44 ευρώ υπολογίζεται η εσωτερική αξία της μετοχής της CNL Capital, με τον υπολογισμό και την αποτίμηση γίνονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α. – IFRS), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εν προκειμένω αξίζει να σημειωθεί πως αν η εσωτερική αξία ενός χρεογράφου είναι μεγαλύτερη από την αγοραία τιμή, τότε η επένδυση στο συγκεκριμένο χρεόγραφο θεωρείται συμφέρουσα διότι αναμένεται μία αύξηση της χρηματιστηριακής τιμής του στο μέλλον.

 
Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η Εταιρεία υπολογίζει και δημοσιοποιεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του εκάστοτε μηνός την εσωτερική αξία της μετοχής της, κατά την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του προηγούμενου μήνα.
Ο υπολογισμός και η αποτίμηση γίνονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α. – IFRS), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η εσωτερική αξία μετοχής για την 31η Ιανουαρίου 2021 ανήλθε σε 10,44 ευρώ.
Σημειώνεται ότι τα παρεχόμενα στοιχεία δεν είναι ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης