Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Interlife: Σε 10.955.068,08 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο

tags :
Interlife: Σε 10.955.068,08 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο
Σε 10.955.068,08 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Interlife

Σε 10.955.068,08 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Interlife.
Ειδικότερα, η Εταιρεία "ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ", ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του N. 3556/2007, ότι μετά την εισαγωγή του συνόλου των 18.567.912 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 17.12.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τις από 29.03.2019 και 18.12.2020 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 26.01.2021, το καταβεβλημένο μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε  10.955.068,08 ευρώ και διαιρείται σε 18.567.912 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,59 ευρώ η κάθε μία.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης