Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

DBRS: Δεν οδηγεί σε υποβάθμιση της αξιολόγησης η διάσπαση της Τράπεζας Πειραιώς

DBRS: Δεν οδηγεί σε υποβάθμιση της αξιολόγησης η διάσπαση της Τράπεζας Πειραιώς
Σχόλιο της DBRS Morningstar για την Τράπεζα Πειραιώς

Το hive down της Τράπεζας Πειραιώς δεν αναμένεται να επιφέρει υποβάθμιση ή απόσυρση των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας, σημειώνει σε σχόλιό της η DBRS Morningstar, αναφερόμενη ειδικότερα στο τρέχον πρόγραμμα (Greek Covered Bonds) ύψους 10 δισεκ. ευρώ.
Στις 31/12/2020, επισημαίνει ο καναδικός οίκος, οέντε σειρές συνολικού ύψους 3,5 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος ομολόγων βρίσκονταν σε κυκλοφορία, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 4,6 δισεκ. ευρώ.
Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε το hive down στις 30 Δεκεμβρίου 2020, με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά του σε νέα εταιρεία (Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία).
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της σχετικής ΓΣ, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 225501000 (εφεξής η «Διασπώμενη») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που συνεδρίασε στις 10.12.2020, εγκρίθηκε στις 30.12.2020 η διάσπασή της με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά του σε σύσταση νέας τραπεζικής εταιρείας (εφεξής η «Διάσπαση»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 3 και 59-74, 140 παρ. 3 του ν. 4601/2019, καθώς και το άρθρο 145 του ν. 4261/2014, όπως ισχύουν, δυνάμει της υπʼ αριθμ. 139241 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την ίδια ημέρα με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2435847.
Με την έγκριση της Διάσπασης επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:
α) συστάθηκε η νέα τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», η οποία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 157660660000 (εφεξής η «Επωφελούμενη»), η οποία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτή αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου τραπεζικού κλάδου με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2020 και διαμορφώθηκε μέχρι σήμερα, ημέρα ολοκλήρωσης της Διάσπασης.
β) η Διασπώμενη καθίσταται η μέτοχος της Επωφελούμενης λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης και ειδικότερα 5.400.000.000 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη.
Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Διάσπασης, η Διασπώμενη παύει να είναι πιστωτικό ίδρυμα και διατηρεί δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν σε κύριες τραπεζικές δραστηριότητες, ενώ οι μετοχές της παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η εν λόγω μεταβολή του σκοπού της Διασπώμενης καθώς και
η νέα επωνυμία της («Πειραιώς Financial Holdings A.E.») θα αποτυπωθούν στο τροποποιημένο καταστατικό της, για τα οποία το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση, μόλις ληφθούν οι αναγκαίες εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης