Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Allianz Risk Barometer 2021: Οι τρεις κορυφαίοι κίνδυνοι κατάρρευσης των επιχειρήσεων που συνδέονται με τον Covid-19

Allianz Risk Barometer 2021: Οι τρεις κορυφαίοι κίνδυνοι κατάρρευσης των επιχειρήσεων που συνδέονται με τον Covid-19
«Το Allianz Risk Barometer 2021 κυριαρχείται σαφώς από την τριάδα κινδύνων του Covid-19.

Πανδημία, κυβερνοασφάλεια και μακροοικονομικές εξελίξεις και πολιτικοί κίνδυνοι είναι οι τρεις κορυφαίοι κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις που συνδέονται με τον Covid-19, σύμφωνα με το 10ο Allianz Risk Barometer 2021 το οποίο αντικατοπτρίζει πιθανά σενάρια αποδιοργάνωσης και ζημιών που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες.
«Το Allianz Risk Barometer 2021 κυριαρχείται σαφώς από την τριάδα κινδύνων του Covid-19.
Διακοπή επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, ξέσπασμα πανδημίας και κυβερνο-κίνδυνοι αλληλοσυνδέονται έντονα, αποδεικνύοντας την αυξανόμενη τρωτότητα του εξαιρετικά παγκοσμιοποιημένου και συνδεδεμένου κόσμου μας», λέει ο Joachim Müller, CEO της AGCS.
Η κρίση του Covid-19 εξακολουθεί να αποτελεί άμεση απειλή τόσο για την ατομική ασφάλεια όσο και για επιχειρήσεις, αντικατοπτρίζοντας γιατί το ξέσπασμα πανδημίας έχει ανέβει 15 θέσεις, στη 2η θέση της κατάταξης έναντι άλλων κινδύνων.
Πριν από το 2021, δεν είχε ανέβει ποτέ υψηλότερα από τη 16η θέση στα 10 χρόνια της έρευνας Allianz Risk Barometer και ήταν ένας σαφώς υποτιμημένος κίνδυνος.
Ωστόσο, το 2021, είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος σε 16 χώρες και μεταξύ των τριών μεγαλύτερων κινδύνων σε όλες τις ηπείρους και σε 35 από τις 38 χώρες που πληρούν τις προϋποθέσεις για την ανάλυση 10 κορυφαίων κινδύνων.
Οι Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Γκάνα είναι οι μόνες εξαιρέσεις.
Οι εξελίξεις στις αγορές (# 4 με 19%) ανεβαίνουν επίσης στο Allianz Risk Barometer 2021, αντικατοπτρίζοντας τον κίνδυνο μεγαλύτερης αφερεγγυότητας μετά την πανδημία.
Σύμφωνα με την Euler Hermes, το μεγαλύτερο μέρος της αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων θα επέλθει το 2021.
Ο παγκόσμιος δείκτης αφερεγγυότητας της Euler Hermes, παγκόσμιου ασφαλιστή εμπορικών πιστώσεων αναμένεται να φτάσει σε τιμή ρεκόρ για τις πτωχεύσεις, αύξηση 35% έως το τέλος του 2021, με τις υψηλότερες αναμενόμενες αυξήσεις στις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, την Κίνα και σε βασικές ευρωπαϊκές χώρες.
Επιπλέον, ο Covid-19 πιθανότατα να πυροδοτήσει μια περίοδο καινοτομίας και αποδιοργάνωσης των αγορών, επιταχύνοντας την εφαρμογή της τεχνολογίας, την κατάρρευση κατεστημένων, παραδοσιακών τομέων και την ανάδειξη νέων ανταγωνιστών.
Άλλοι κίνδυνοι που ανέβηκαν στην κατάταξη περιλαμβάνουν τις μακροοικονομικές εξελίξεις (# 8 με 13%) και τους πολιτικούς κινδύνους και τη βία (# 10 με 11%), οι οποίοι είναι, σε μεγάλο βαθμό, συνέπεια της πανδημίας. Κίνδυνοι που φέτος έπεσαν στην κατάταξη της έρευνας, περιλαμβάνουν αλλαγές στη νομοθεσία και τους κανονισμούς (# 5 με 19%), φυσικές καταστροφές (# 6 με 17%), πυρκαγιά / έκρηξη (# 7 με 16%) και κλιματική αλλαγή (# 9 με 13%) , όλα ξεκάθαρα από την κυριαρχία των πανδημικών ανησυχιών.

Η πανδημία είναι το όχημα της αποδιοργάνωσης - τώρα και στο μέλλον

Πριν από το ξέσπασμα του Covid-19, η διακοπή επιχειρησιακής δραστηριότητας (Business interruption-BI) είχε ήδη βρεθεί στην κορυφή του Allianz Risk Barometer επτά φορές και επιστρέφει στην πρώτη θέση αφού είχε αντικατασταθεί από τους κυβερνο-κινδύνους το 2020.
Η πανδημία δείχνει ότι τα ακραία συμβάντα διακοπής επιχειρησιακής δραστηριότητας σε παγκόσμια κλίμακα δεν είναι μόνο θεωρητικά, αλλά πραγματική πιθανότητα, που προκαλεί απώλεια εσόδων και αποδιοργάνωση στην παραγωγή, την επιχειρησιακή λειτουργία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.
Το 59% των ερωτηθέντων επισημαίνουν την πανδημία ως την κύρια αιτία της διακοπής επιχειρησιακής δραστηριότητας το 2021, ακολουθούν τα συμβάντα στον κυβερνοχώρο (46%), οι φυσικές καταστροφές και πυρκαγιά και έκρηξη (περίπου 30% το καθένα).
Η πανδημία μεγαλώνει τον ολοένα αυξανόμενο κατάλογο των μη φυσικών σεναρίων διακοπής επιχειρησιακής δραστηριότητας, με σενάρια όπως τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο ή η διακοπή ρεύματος.
Σε απάντηση στην αυξημένη τρωτότητα μπροστά στον κίνδυνο της διακοπής επιχειρησιακής δραστηριότητας, πολλές εταιρείες στοχεύουν στην οικοδόμηση πιο ανθεκτικών λειτουργιών και στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου στις εφοδιαστικές τους αλυσίδες.
Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες ειδικούς του Allianz Risk Barometer, η βελτίωση της διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας είναι η κύρια δράση που αναλαμβάνουν οι εταιρείες (62%), ακολουθούμενη από ανάπτυξη εναλλακτικών ή πολλαπλών προμηθευτών (45%), επένδυση σε ψηφιακές αλυσίδες εφοδιασμού (32%) και βελτιωμένη επιλογή προμηθευτών και έλεγχος (31%).
Σύμφωνα με τους ειδικούς της AGCS, πολλές εταιρείες βρήκαν τα σχέδιά τους να κλονίζονται πολύ γρήγορα από τον ρυθμό εξάπλωσης της πανδημίας.
Ο σχεδιασμός επιχειρησιακής συνέχειας πρέπει να γίνει πιο ολιστικός, διαλειτουργικός και δυναμικός, να παρακολουθεί και να μετρά σενάρια που αναδύονται ή σενάρια ακραίων ζημιών, να επικαιροποιείται συνεχώς, να δοκιμάζεται και να ενσωματώνεται στη στρατηγική ενός οργανισμού.

Οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο εντείνονται

Τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο μπορεί να έχουν πέσει στη θέση 3, αλλά παραμένουν βασικός κίνδυνος με περισσότερους ερωτηθέντες να τον επιλέγουν από ό, τι το 2020 και εξακολουθεί να κατατάσσεται στην πρώτη τριάδα κινδύνων σε πολλές χώρες, όπως η Βραζιλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ινδία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Νότια Αφρική , η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ.
Η επιτάχυνση προς μεγαλύτερη ψηφιοποίηση και απομακρυσμένη εργασία που οφείλεται στην πανδημία αναδεικνύει επίσης τα τρωτά σημεία της πληροφορικής.
Στο αποκορύφωμα του πρώτου κύματος των lockdown τον Απρίλιο του 2020, το FBI ανέφερε αύξηση κατά 300% μόνο στα κυβερνο-περιστατικά, ενώ το έγκλημα στον κυβερνοχώρο εκτιμάται τώρα ότι κοστίζει στην παγκόσμια οικονομία πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, αύξηση 50% από πριν από δύο χρόνια.
Έχοντας ήδη υψηλή συχνότητα, τα περιστατικά κατηγορίας ransomware γίνονται όλο και πιο επιζήμια, στοχεύοντας όλο και περισσότερο σε μεγάλες εταιρείες με εξελιγμένες επιθέσεις και μεγάλες εκβιαστικές απαιτήσεις, όπως επισημαίνεται στην πρόσφατη έκθεση για τις τάσεις στον κυβερνοχώρο της AGCS.
«Ο Covid-19 έδειξε πόσο γρήγορα μπορούν να προσαρμοστούν οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου.
Η αύξηση της ψηφιοποίησης που οφείλεται στην πανδημία έχει δημιουργήσει ευκαιρίες για εισβολές με νέα σενάρια ζημιών στον κυβερνοχώρο να εμφανίζονται συνεχώς», λέει η Catharina Richter, Παγκόσμια Επικεφαλής του Allianz Cyber Center of Competence στην AGCS.
«Οι εισβολείς καινοτομούν χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένη σάρωση για να εντοπίσουν κενά ασφαλείας, επιτίθενται σε routers με χαμηλή ασφάλεια ή ακόμα και χρησιμοποιώντας «deepfakes»- ρεαλιστικό media περιεχόμενο τροποποιημένο ή παραποιημένο από τεχνητή νοημοσύνη.
Ταυτόχρονα, η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής και τα πρόστιμα για παραβιάσεις δεδομένων συνεχίζουν την ανοδική τους τάση.
Οι μακροοικονομικές εξελίξεις φτάνουν στο νούμερο 8 και οι πολιτικοί κίνδυνοι και η βία (# 10) επιστρέφουν στους πρώτους 10 κινδύνους για πρώτη φορά από το 2018, αντανακλώντας το γεγονός ότι οι πολιτικές αναταραχές και οι ταραχές σε διαμαρτυρίες «ανταγωνίζονται» σε αυτή την ομάδα κινδύνων, την τρομοκρατία και αποτελούν τον κύριο κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται οι εταιρείες.
Ο αριθμός, η κλίμακα και η διάρκεια πολλών πρόσφατων γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων των διαδηλώσεων του κινήματος Black Lives Matter, των διαδηλώσεων κατά των lockdown και των ταραχών γύρω από το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ, ήταν μη αναμενόμενα.
Καθώς οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις από τον Covid-19 αυξάνονται, είναι πιθανό να προκύψουν περαιτέρω πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές, το 2021 και μετά, ιδίως στην Ευρώπη και την Αμερική.
thumbnail.png

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@Yahoo.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης