Αναλύσεις – Εκθέσεις

Moody’s: Αρνητικό το outlook το 2021 των χωρών Ασίας-Ειρηνικού - Η πανδημία οδηγεί σε ασύμμετρη ανάκαμψη

Moody’s: Αρνητικό το outlook το 2021 των χωρών Ασίας-Ειρηνικού - Η πανδημία οδηγεί σε ασύμμετρη ανάκαμψη
Moody’s: Αρνητικό το outlook το 2021 των χωρών Ασίας-Ειρηνικού καθώς το πανδημικό σοκ ενισχύει τις ευπάθειες, ενώ οδηγεί σε ασύμμετρη ανάκαμψη
Οι προοπτικές του αμερικανικού οίκου αξιολόγησης Moody’s για την πιστοληπτική ικανότητα για το 2021 των χωρών της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού (APAC) είναι συνολικά αρνητικές, αντικατοπτρίζοντας τις προσδοκίες του οίκου αξιολόγησης για τις θεμελιώδεις συνθήκες που θα οδηγήσουν τις αξιολογήσεις τους επόμενους 12-18 μήνες.

Η εκτεταμένη επίπτωση από την πανδημία και τα μέτρα που υιοθέτησαν οι χώρες για να την συγκρατήσουν έχουν δημιουργήσει ένα οικονομικό, φορολογικό και κοινωνικό σοκ που θα διαρκέσει έως το 2021 και μετά.
Η ανάκαμψη σε ολόκληρη την περιοχή θα διαμορφωθεί από την αποτελεσματικότητα της πολιτικής για τον περιορισμό της πανδημίας.
Βραχυπρόθεσμα, οι χώρες θα αντιμετωπίσουν ανοδική πορεία των δημοσιονομικών τους ελλειμμάτων καθώς οι κυβερνήσεις παρέχουν συνεχή οικονομική στήριξη, με την επιδείνωση να είναι πιο σοβαρή για τις χώρες με χαμηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση.
Μεσοπρόθεσμα, οι μετατοπίσεις των προτεραιοτήτων ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο και οι ρόλοι των χωρών στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού θα οδηγήσουν σε νέα μοντέλα ανάπτυξης.
Η κοινωνική και πολιτική ένταση, που τροφοδοτείται από την αυξανόμενη ανισότητα εν μέσω της πανδημίας, θα αποτελέσει μια ακόμη πρόκληση για ανάκαμψη και μεταρρύθμιση.

moodys.JPG


Ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας κορωνοϊού το 2020 δημιούργησε ένα σοβαρό και εκτεταμένο πιστωτικό σοκ παγκοσμίως.
Στην περιοχή APAC, οι ενέργειες αρνητικής αξιολόγησης αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, αφήνοντας έξι από τις 25 χώρες με αρνητικές προοπτικές από τις 12 Ιανουαρίου 2021.
Ωστόσο, ο αριθμός των χωρών της περιοχής APAC σε κάθε ευρεία κατηγορία βαθμολογίας παρέμεινε σχετικά σταθερός σε σύγκριση με το 2019 και με το 2009 μετά το παγκόσμια οικονομική κρίση (βλ. γράφημα 2).

Οι αρνητικές αξιολόγησης αυξήθηκαν απότομα σε σύγκριση με το 2019

Το 2020, σχεδόν οι μισές από τις 23 δράσεις αξιολόγησης κυριαρχίας στο APAC ήταν αρνητικές, αντιπροσωπεύοντας υπερδιπλασιασμό του αριθμού το 2019 και το 2018 (βλ. γράφημα 3).
Ο αντίκτυπος της πανδημίας ήταν βασικός παράγοντας για εννέα από τις 11 ενέργειες αρνητικής αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν.
Πέντε από το σύνολο ήταν υποβαθμίσεις, εκ των οποίων οι τρεις προήλθαν κυρίως από το σοκ από το ξέσπασμα του κορωνoϊού.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας μεταξύ των χωρών αποκλίνει

Περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση που προκύπτει από τις δράσεις αξιολόγησης της πανδημικής κρίσης στο Λάος (Caa2 αρνητική), τη Μογγολία (B3 αρνητική) και τη Σρι Λάνκα (Caa1 σταθερή).
Τον Αύγουστο, υποβαθμίσαμε το Λάος κατά δύο βαθμίδες και αλλάξαμε τις προοπτικές σε αρνητικές, για να επισημάνουμε τον κίνδυνο σημαντικών ζημιών για τους επενδυτές σε περίπτωση αθέτησης.
Η υποβάθμιση της βαθμολογίας της Σρι Λάνκα τον Σεπτέμβριο αντικατοπτρίζει την άποψή μας ότι το πανδημικό σοκ έχει αποδυναμώσει σημαντικά την εύθραυστη χρηματοδότηση και τις εξωτερικές θέσεις της χώρας.
Η προοπτική αλλαγή της Μογγολίας σε αρνητική από σταθερή τον Μάιο ενισχύθηκε από την αύξηση των μακροχρόνιων εξωτερικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας.
Η χαμηλότερη ανάπτυξη και η ταυτόχρονη αύξηση του χρέους οδήγησαν σε αρνητικές ενέργειες αξιολόγησης για τα Φίτζι (αρνητικά Ba3) τον Ιούνιο, την Ταϊλάνδη (σταθερή Baa1) τον Απρίλιο και τις Μαλδίβες (αρνητική B3) τον Μάιο.
Αυτά ήταν σε ποικίλες εκτάσεις που προέκυψαν από το σοκ στον παγκόσμιο τουριστικό τομέα που προκλήθηκε από την πανδημία.
Η εκτίμησή μας τον Αύγουστο ότι η συμμετοχή του Πακιστάν (σταθερή B3) στην Πρωτοβουλία Αναστολής Υπηρεσιών Χρέους του Ομίλου 20 (G-20) δεν οδηγεί σε πρόσθετο σημαντικό κίνδυνο για τους πιστωτές του ιδιωτικού τομέα οδήγησε την επιβεβαίωσή μας για τη βαθμολογία B3 με σταθερές προοπτικές, καταλήγοντας σε μια προηγούμενη κριτική για υποβάθμιση.

Οι αξιολογήσεις των χωρών με επενδυτική βαθμίδα παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ανθεκτικές

Ο αριθμός των χωρών με επενδυτική βαθμίδα ήταν σταθερός από το 2019 στις 14, με την πλειοψηφία να διατηρεί τις αξιολογήσεις τους μέσω της πανδημίας.
Η υποβάθμιση για το Χονγκ Κονγκ (σταθερό Aa3) τον Ιανουάριο δεν προκλήθηκε από το σοκ του κορωνοϊού, αλλά αντικατοπτρίζει τη διάβρωση της θεσμικής ικανότητας για την αντιμετώπιση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων του πληθυσμού.
Για την Ινδία (αρνητική Baa3), η υποβάθμιση της βαθμολογίας μας τον Ιούνιο του 2020 προκλήθηκε από προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για την αντιμετώπιση προβλημάτων διαρθρωτικής ανάπτυξης και την αυξανόμενη επιβάρυνση του χρέους, την οποία επισημάνουμε με την αρνητική προοπτική μας το Νοέμβριο του 2019, και οι οποίες ενισχύθηκαν από την πανδημία.
2222222222222222222.JPG

 

Τα θεσμικά όργανα και η δύναμη διακυβέρνησης θα διαμορφώσουν το ρυθμό και την έκταση της ανάκαμψης

Το 2021, η Moody's προβλέπει την οικονομική ανάπτυξη σε όλες τις ονομαστικές οικονομίες στο APAC να ανακάμψει από το πανδημικό σοκ.
Το σχήμα της ανάκαμψης για κάθε οικονομία θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις ισορροπούν διευκολύνοντας την επιστροφή στην ανάπτυξη ενάντια σε πιθανά ανταγωνιστικά θέματα υγείας και δημοσιονομικούς στόχους, και τη νομισματική και εξωτερική σταθερότητα.
Ο διαρκής πιστωτικός αντίκτυπος θα εξαρτηθεί τελικά από την αποτελεσματικότητα και την επιμονή των μέτρων περιορισμού των κυβερνήσεων και την ικανότητά τους να αποκαταστήσουν τη δημοσιονομική ισχύ και να επιστρέψουν στις προγραμματισμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
Ακόμη και με την πρόοδο προς τη συνολική χορήγηση εμβολίων, αρχές θα βαθμονομήσουν την κατάργηση των περιορισμών κίνησης ώστε να περιέχουν μολύνσεις από Covid 19 σύμφωνα με τις εγχώριες συνθήκες.
Η επιτυχία στον περιορισμό της πανδημίας εμφανίζεται σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για τα θεσμικά όργανα και τη δύναμη της διακυβέρνησης, με ορισμένους αξιοσημείωτους ακροδέκτες.
Στο «aaa», η Σιγκαπούρη (σταθερή Aaa) και η Νέα Ζηλανδία (σταθερή Aaa) έχουν τις υψηλότερες βαθμολογίες για τα ιδρύματα και τη δύναμη διακυβέρνησης μεταξύ των ονομασμένων κυρίαρχων και είχαν μειώσει τα καθημερινά νέα κρούσματα ς σε πολύ χαμηλά ποσοστά μέχρι τους τελευταίους μήνες του 2020, με τα περισσότερα από αυτά να είναι εισαγόμενες θήκες αντί να μεταδίδονται τοπικά.
Η Ταϊβάν (Aa3, stable), με θεσμικά όργανα «a1» και δύναμη διακυβέρνησης, ξεχωρίζει παγκοσμίως στην αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας, με τις καθημερινές νέες λοιμώξεις να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό στα μονοψήφια ψηφία από τα τέλη Απριλίου 2020.
Άλλες χώρες με βαθμολογία μεταξύ «aa1» και «a3»,συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας (σταθερό Aaa) και της Νότιας Κορέας (σταθερό Aa2), ήταν επίσης αρκετά αποτελεσματικές, αν υποτεθούν σε περιοδικές εντοπισμένες εστίες, αν και το ποσοστό μόλυνσης της Μαλαισίας (σταθερό A3) παραμένει συγκριτικά υψηλό.
Οικονομίες χαμηλότερης βαθμολογίας με μέτριες αξιολογήσεις διακυβέρνησης.
Μεταξύ «baa1» και «ba3» έχουν δείξει μεγαλύτερη τοπική μετάδοση, όπως στην Ινδονησία (σταθερό Baa2), στις Φιλιππίνες (σταθερό Baa2) και στην Ινδία.
Αντίθετα, το Βιετνάμ (Ba3, negative) επέδειξε την ικανότητα να διατηρεί τις μολύνσεις χαμηλά συνεπάγεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα πολιτικής από ό, τι υποδεικνύεται από την αδύναμη βαθμολογία «b2» για τα θεσμικά όργανα και τη δύναμη διακυβέρνησης. μείωσε συνεπώς τους περιορισμούς και αυτούς που έχουν συγκρατήσει συγκριτικά στενά καθεστώτα περιορισμού.
Καθώς τα ποσοστά μόλυνσης έπεσαν στη Νέα Ζηλανδία, η αυστηρότητα των προσπαθειών περιορισμού της έχει πέσει σε ένα από τα χαμηλότερα στην περιοχή από ένα από τα πιο σοβαρά στο παρελθόν. Αντίθετα, η Αυστραλία και η Κίνα (σταθερή Α1) διατήρησαν υψηλή αυστηρότητα, ακόμη και οι μολύνσεις έχουν μειωθεί σε παρόμοιο βαθμό (βλ. γράφημα 4).
Μερικές από τις μεγαλύτερες πόλεις σε οικονομίες με υψηλότερα ποσοστά μόλυνσης υπέστησαν ανανέωση κλεισίματος το δεύτερο εξάμηνο του 2020 , συμπεριλαμβανομένων της Μανίλα, της Τζακάρτα και της Κουάλα Λουμπούρ.
Μια επανεμφάνιση λοιμώξεων μετά από προηγούμενη επιτυχία στον περιορισμό προκάλεσε την ενίσχυση των μέτρων στην Ιαπωνία και την Κορέα στις αρχές του 2021, επισημαίνοντας την επιμονή των αρνητικών κινδύνων.
3333333333333333.JPG

 

Η αποτελεσματικότητα με την οποία οι κυβερνήσεις έχουν περιορίσει τα κρούσματα θα επηρεάσει την ικανότητά τους να αποκαταστήσουν την οικονομική παραγωγής.
Αναμένουμε ότι οι μισές χώρες της περιοχής την περιοχή θα ανακτήσουν τα επίπεδα του πραγματικού, προσαρμοσμένου στον πληθωρισμό, το 2019 μετά το 2021 (βλ. γράφημα 5).
Στα Φίτζι, το Μακάο, τις Μαλδίβες και σε κάποιο βαθμό την Ταϊλάνδη, η αργή ανάκαμψη αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη ζημία που προκλήθηκε από την πανδημία στα διεθνή ταξίδια και τον τουρισμό, σε μεγάλο βαθμό λόγω του αργού ανοίγματος των συνόρων με μεγάλες αγορές.
Στην Ινδία, τις Φιλιππίνες, το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη, οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί που σχετίζονται με την πανδημία αναστέλλουν την πλήρη ανάκαμψη στα επίπεδα παραγωγής του 2019 το 2021, παρά τις προβλέψεις μας σχετικά με την ταχεία αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ.
Αντίθετα, η Κίνα, η Ταϊβάν και το Βιετνάμ συγκαταλέγονται στις λίγες οικονομίες παγκοσμίως που θα σημειώσουν αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2020 και αναμένουμε να αξιοποιήσουν αυτά τα κέρδη το 2021.
Σε αυτές τις οικονομίες, οι μολύνσεις από κορωνοϊό περιορίστηκαν στα πρώτα στάδια της πανδημίας, ελαχιστοποιώντας τις διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού και επιτρέποντας μια πιο άμεση ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης, διατηρώντας παράλληλα δυναμική στις επενδύσεις και τις εξαγωγές.
Η οικονομική επίπτωση θα αντέξει πέρα από την αρχική ανάκαμψη.
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την πανδημία εξακολουθούν να υφίστανται, όπως αποδεικνύεται από τις ανανεωμένες επιδημίες κατά τους τελευταίους μήνες του 2020 και στις αρχές του 2021.
Προς το παρόν, η ανάκαμψη σε διάφορα μέρη της οικονομίας θα είναι κλιμακωτή.
Λαμβάνοντας μόνιμες αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών και των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας, όπως καθώς και μια παγκόσμια οικονομία που εξακολουθεί να λειτουργεί κάτω από το δυναμικό, ορισμένοι τομείς θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν δύσκολες προοπτικές, όπως λιανική, ταξίδια και τουρισμός και βιομηχανίες που σχετίζονται με ορισμένα αγαθά.
Αυτό θα ενισχύσει την ικανότητα και την προθυμία των κυβερνήσεων να παρέχουν περαιτέρω υποστήριξη.
Η ανεργία θα παραμείνει υψηλότερη από τα επίπεδα προ πανδημίας, περιορίζοντας την εγχώρια κατανάλωση.
Οι περισσότερες χώρες της περιοχής ΑΡΑΚ το 2020 είχαν υψηλά ποσοστά ανεργίας σε πολυετή περίοδο, αν και εξακολουθούν να είναι γενικά χαμηλά από τα παγκόσμια πρότυπα, παρά τις ενδείξεις για ανάκαμψη της αγοράς όπως αναφέρεται στην Ινδία και τις Φιλιππίνες (βλ. γράφημα 6).
Κατά τη διάρκεια του 2020, τα κυβερνητικά μέτρα, όπως η μισθολογική στήριξη και η έκτακτη χρηματοδότηση για ευάλωτες επιχειρήσεις, απέφυγαν μια πιο σημαντική αύξηση των ποσοστών ανεργίας.
Οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί στα διασυνοριακά ταξίδια που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη της εργασίας μεταναστών μπορεί όχι μόνο να επιδεινώσουν χώρες ανεργίας όπως το Μπαγκλαντές , την Ινδία και τις Φιλιππίνες, αλλά επίσης σταθμίζουν τα εμβάσματα, παρά την ανθεκτικότητα αυτών των ροών στο τελευταίο μέρος του 2020.

 

4444444444444444.JPG

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης