Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

Σε C υποβάθμισε την Intralot η Fitch, μετά την αναδιάρθρωση χρέους

Σε C υποβάθμισε την Intralot η Fitch, μετά την αναδιάρθρωση χρέους

Εάν η συναλλαγή ολοκληρωθεί επιτυχώς, η Fitch θα υποβαθμίσει το IDR της Intralot σε "RD" (περιορισμένη χρεοκοπία)

Σε C, από CC προηγουμένως, υποβάθμισε την Intralot ο οίκος αξιολόγησης Fitch, μετά την αναδιάρθρωση χρέους

Η Fitch υποβάθμισε επίσης τα μη εξασφαλισμένα ομόλογα που εκδόθηκαν από την Intralot Capital Luxembourg S.A. "C" / "RR4" από "CC" / "RR4".
Η υποβάθμιση αντικατοπτρίζει την ανακοίνωση στις 14 Ιανουαρίου 2021 ότι η Intralot ήλθε σε συμφωνία με το 75% των ομολογιούχων του τίτλου 2020 με "κούρεμα" της ονομαστικής αξίας από 18% έως 25%.

Σημαντικό το haircut

Σύμφωνα με τα κριτήρια της Fitch στο Distressed Debt Exchanged (DDE), η πρόταση θεωρείται ότι επιβάλλει σημαντική μείωση σε σχέση με τους αρχικούς συμβατικούς όρους, ενώ δείχνει και την πρόθεση να αποφευχθεί η αδυναμία πληρωμής στους τίτλους που οφείλονται τον Σεπτέμβριο του 2021.
Εάν η συναλλαγή ολοκληρωθεί επιτυχώς, η Fitch θα υποβαθμίσει το IDR σε "RD" (περιορισμένη χρεοκοπία), πριν επανεκτιμήσει το αναδιαρθρωμένο προφίλ της Intralot.

Βασικοί οδηγοί αξιολόγησης

Η Intralot έχει συνάψει δεσμευτική συμφωνία με τους βασικούς ομολογιούχους, με βάση τους εξής όρους:
Ομολογιών SUNs 2024.
i. Η ανταλλαγή των Ομολογιών SUNs 2021 με νέες ομολογίες τύπου «Senior Secured Notes», αξίας €205 εκατ. (οι «Νέες Εξασφαλισμένες Ομολογίες SSNs»), οι οποίες θα εκδοθούν από την Intralot Inc., με λήξη το 2025 (η «Ανταλλαγή Ομολογιών του 2021»)· και
ii. Η πρόταση στους κατόχους των υφιστάμενων Ομολογιών SUNs 2024 να ανταλλάξουν τις υφιστάμενες ομολογίες τους, με την απόκτηση ποσοστού μέχρι 49% στο μετοχικό κεφάλαιο μίας εταιρείας που θα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ολλανδίας, και θα αποτελέσει άμεση θυγατρική της Intralot Global Holdings B.V («IGH»), καθώς και έμμεσα μητρική εταιρεία της Intralot Inc. (η εταιρεία «TopCo»), (η «Ανταλλαγή Ομολογιών του 2024»).

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης