Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε η μετατροπή των Cocos 2,040 δισ. σε 394,40 εκατ. μετοχές - Στο 61,3% το ποσοστό του ΤΧΣ

tags :
Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε η μετατροπή των Cocos 2,040 δισ. σε 394,40 εκατ. μετοχές - Στο 61,3% το ποσοστό του ΤΧΣ
Πειραιώς: Εκδόθηκαν 394,4 εκατ. μετοχές για τη μετατροπή των CoCos
Ολοκληρώθηκε χθες 4 Ιανουαρίου 2021, με την ανταλλαγή των επιστολών που είχαμ ετοιμάσει οι νομικές υπηρεσίες της τράπεζας Πειραιώς και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η διαδικασία μετατροπής των Cocos δηλαδή ομολόγων ύψους 2,040 δισεκ. μαζί με τους τόκους 2 ετών ή 326 εκατ ευρώ σε μετοχές.
Συνολικά μετατράπηκαν 2,366 δισεκ. ευρώ σε μετοχές με τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ.
Θα εκδοθούν ουσιαστικά 394,40 εκατ μετοχές και θα προστεθούν στις 436,65 εκατ μετοχές που ήδη διαθέτει η τράπεζα Πειραιώς.
Το σύνολο των κυκλοφορουσών μετοχών θα ανέλθουν στα 831 εκατ μετοχές που με βάση τις τρέχουσες τιμές στα 1,30 ευρώ ισοδυναμεί με συνολική κεφαλαιοποίηση 1,080 δισεκ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πειραιώς

Σε συνέχεια των από 23 Νοεμβρίου και 7 Δεκεμβρίου 2020 ανακοινώσεών της, η Πειραιώς Financial Holdings ΑΕ (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 4 Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με τους όρους του από 02/12/2015 Προγράμματος Έκδοσης των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας €2.040εκατ, μη τακτής λήξης, που αναγνωρίζονται ως κεφάλαιο CET1 (στο εξής «CoCos») και την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 36/2015, επήλθε αυτόματη μετατροπή των CoCos και εκδόθηκαν 394,4 εκατ νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία έξι ευρώ (€6,00) η καθεμία, οι οποίες τυγχάνουν πλήρως καταβεβλημένες και κατατάσσονται κατά πάντα ισοτίμως (pari passu) με τις λοιπές υφιστάμενες κοινές μετά ψήφου μετοχές της Eταιρείας.
Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των €2.366,4εκατ και ανέρχεται πλέον σε €4.986.354.984 διαιρούμενο σε 831.059.164 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €6,00 καθεμίας.
Η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας δε μεταβάλλεται από τη μετατροπή των CoCos σε μετοχές, καθώς πρόκειται για ανακατανομή των ιδίων κεφαλαίων, εξαιρουμένων των συναφών εξόδων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Η αύξηση κατά €2.366,4 εκατ στο μετοχικό κεφάλαιο συνδυάζεται με μείωση στα αποτελέσματα εις νέον κατά €326,4εκατ και αποαναγνώριση των €2.040εκατ κεφαλαίων από τα CoCos.
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η αντίστοιχη αναπροσαρμογή του Καταστατικού διαπιστώθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τι έγραφε το bankingnews.gr τη Δευτέρα 04/01/2021 - 01:22

Σήμερα 4 Ιανουαρίου 2021 με την ανταλλαγή των επιστολών που έχουν ετοιμάσει οι νομικές υπηρεσίες της τράπεζας Πειραιώς και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκληρώνεται η διαδικασία μετατροπής των Cocos δηλαδή ομολόγων ύψους 2,040 δισεκ. μαζί με τους τόκους 2 ετών ή 326 εκατ ευρώ σε μετοχές.
Συνολικά θα μετατραπούν 2,366 δισεκ. ευρώ σε μετοχές με τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ.
Θα εκδοθούν ουσιαστικά 394,40 εκατ μετοχές και θα προστεθούν στις 436,65 εκατ μετοχές που ήδη διαθέτει η τράπεζα Πειραιώς.
Το σύνολο των κυκλοφορουσών μετοχών θα ανέλθουν στα 831 εκατ μετοχές που με βάση τις τρέχουσες τιμές στα 1,30 ευρώ ισοδυναμεί με συνολική κεφαλαιοποίηση 1,080 δισεκ. ευρώ.

Ο ρόλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα κατέχει στην Πειραιώς 61,3% και καθίσταται ο βασικότερος μέτοχος.
Ο Paulson θα μειωθεί στο 3,5% και ο Mistakidis στο 2,5%.
Το ποσό της αύξησης κεφαλαίου – υπολογίζεται σε 1 δισεκ. ευρώ – και η συμμετοχή του ΤΧΣ θα αποτελέσουν ουσιώδες ζήτημα το προσεχές διάστημα.
Αυτά συζητήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες πίσω από κλειστές πόρτες μεταξύ της διοίκησης της Πειραιώς, του Μαξίμου με αποδέκτη και το ΤΧΣ.
Και καθώς το θεσμικό πλαίσιο για το ΤΧΣ μεταβάλλεται και καθώς οι ευθύνες του Ταμείου αυξάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες επιλέχθηκε σύμβουλος που θα γνωμοδοτήσει στα θέματα συμμετοχής του Ταμείου στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με πληροφορίες ανάθεσε στην Morgan Stanley να γνωμοδοτήσει για την συμμετοχή στην αύξηση, την τιμή της αύξησης και το ύψος της αύξησης κεφαλαίου.

Παράδειγμα

Σε σημερινές τιμές και με τρέχουσα χρηματιστηριακή 1,30 ευρώ η τιμή της αύξησης 1 δισ ευρώ θα καθοριζόταν στα 0,65 με 0,70 ευρώ.
Προφανώς καθίσταται αντιληπτό ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί αύξηση στα 6 ευρώ στην τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2015.
Εφόσον η αύξηση υλοποιηθεί – στόχος Απρίλιος 2021 – αλλά πιο ρεαλιστικό σενάριο μετά τα stress tests του Ιουλίου 2021… η χρηματιστηριακή αξία της Πειραιώς θα διπλασιαστεί καθώς θα έχει η τράπεζα ενισχυθεί κεφαλαιακά.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης