Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Τι επιφυλάσσει το 2021; - Μέτρια ανάκαμψη στην ελληνική οικονομία και άνοδος στις 1000 μον. για το χρηματιστήριο… λόγω προσδοκιών για το 2022

Τι επιφυλάσσει το 2021; - Μέτρια ανάκαμψη στην ελληνική οικονομία και άνοδος στις 1000 μον. για το χρηματιστήριο… λόγω προσδοκιών για το 2022
Για το ελληνικό χρηματιστήριο οι προσδοκίες είναι υψηλότερες κατά μέσο όρο εκτιμάται ότι η ανάκαμψη τθα είναι 25% με 30% και έως το τέλος του 2021 θα προσεγγίσει τις 1000 μονάδες με μέγιστο 1100 μονάδες
Τι επιφυλάσσει το 2021 για την Ελλάδα, την οικονομία και το χρηματιστήριο;
Nomura, Bank of New York Mellon και Allianz αναφέρουν στο bankingnews τις εκτιμήσεις τους για το 2021 που συνοψίζονται στα εξής
1)Η ανάκαμψη στην ελληνική οικονομία θα είναι μέτρια σε σχέση με την ύφεση του 2020 που θα κινηθεί μεταξύ -10% με -11%.
Η ανάκαμψη του 2021 με βάση το μέσο όρο των εκτιμήσεων των τριών επενδυτικών οίκων και ασφαλιστικού ομίλου θα είναι μεταξύ 2,5% με 3,5% ή κατά μέσο όρο 3%.
2)Για το ελληνικό χρηματιστήριο οι προσδοκίες είναι υψηλότερες κατά μέσο όρο εκτιμάται ότι η ανάκαμψη της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς θα είναι 25% με 30% και έως το τέλος του 2021 θα προσεγγίσει τις 1000 μονάδες με μέγιστο 1100 μονάδες.

Οι βασικοί θετικοί παράγοντες που θα επιδράσουν στην ελληνική οικονομία είναι...

Α)Μετά την ύφεση -10% με -11% εύλογα θα υπάρξει αντίδραση άπαξ και η πανδημία αρχίζει να ελέγχεται.
Με βάση αυτό το σενάριο τα χρήματα που θα εισρεύσουν από τις εσωτερικές δυνάμεις, την ανάκαμψη του τουρισμού που συμμετέχει με 18 δισεκ. ευρώ στα συνολικά έσοδα ή 30% με 32% μαζί με τα περιφερειακά επαγγέλματα, τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και βεβαίως την ενεργοποίηση των τραπεζών και του Ταμείου Ανάκαμψης θα επιδράσουν θετικά στην ανάκαμψη.
Ωστόσο ακόμη και χωρίς αυτά στατιστικά και μόνο θα υπήρχε ανάκαμψη άπαξ και το 2021 θα παραχθεί περισσότερο εθνικό προιόν σε σχέση με το 2020.
Το 2020 η Ελλάδα σε μέσους όρους παρήγαγε 40 δισεκ. ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση.
Το 2021 η Ελλάδα σε μέσους όρους θα παράγει 42 δισεκ. χαμηλότερα του μέσου όρου στο α΄ τρίμηνο αλλά υψηλότερο του μέσου όρου στο γ΄ τρίμηνο του 2021.

Β)Η σταδιακή ενεργοποίηση των τραπεζών θα αποδειχθεί πιο ουσιαστική ακόμη και από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Όλη την δεκαετία του 2000 με 2010 ο τραπεζικός δανεισμός έδωσε σχεδόν 200 δισεκ. ρευστότητα μέσω δανείων.
Το 2000 τα δάνεια ήταν 60 δισεκ. και το 2010 είχαν φθάσει στα 256-260 δισεκ. δηλαδή αύξηση στην 10ετία 200 δισεκ.
Το 2020 ο δανεισμός του ιδιωτικού τομέα επιχειρήσεις και νοικοκυριά έχουν υποχωρήσει στα 146 δισεκ. δηλαδή μείωση 120 δισεκ. από τα ιστορικά υψηλά.

Γ)Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2007 στην Ελλάδα προστέθηκαν δάνεια 36 δισεκ. σε μια χρονιά η πιστωτική επέκταση αυξήθηκε 36 δισεκ. που αυτό σημαίνει ότι μόνο σε μια χρονιά η ρευστότητα που διοχετεύθηκε στο σύστημα ήταν περισσότερη από το Ταμείο Ανάκαμψης των 32 δισεκ. ευρώ.
Το 2007 και 2008 η Ελλάδα σε μέσους όρους σημείωνε αύξηση ΑΕΠ περίπου 4%.

Δ)Το 2021 μετά το σοκ του 2020 εύλογα οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις θα αυξηθούν οπότε θα συνεισφέρουν στην παραγωγή εθνικού πλούτου.
Όμως παραδοσιακά κατανάλωση και τουρισμός θα είναι ο καταλυτικός παράγοντας για την πορεία του ΑΕΠ.
Υπολογίζεται ότι από τα έσοδα από τον τουρισμό θα είναι διπλάσια του 2020 δηλαδή περίπου 9 με 10 δισεκ. ευρώ.

Οι αρνητικοί παράγοντες που θα επιδράσουν στην ελληνική οικονομία είναι....

Α)Οι σοβαρές παθογένειες της ελληνικής οικονομίας, σοβαρές στρεβλώσεις, χαμηλής ποιότητας επαναλαμβανόμενο ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση, εξάρτηση από τον τουρισμό.

Β)Η Ελλάδα εμφανίζει συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα μαζί με τις υποχρεώσεις για τόκους ομολόγων – εξυπηρέτηση χρέους – περίπου 20 δισεκ. ευρώ.
Η Ελλάδα το 2021 θα πρέπει να επιδείξει σύνεση και θα επιχειρήσει την εξάλειψη του δημοσιονομικού ελλείμματος.
 Η Ελλάδα από το 2022 θα είναι η χώρα που θα υποχρεωθεί σε επιθετικότερη δημοσιονομική πολιτική.

Γ)Το ελληνικό χρέος έχει εκτιναχθεί στο 215% μαζί με τα repos και η μείωση το 2021 θα είναι ιδιαίτερα αργή γιατί και ο αριθμητής θα συνεχίσει να αυξάνεται και ο παρανομαστής το ΑΕΠ θα ανακάμψει αλλά όχι τόσο ώστε να υπάρξει ουσιώδης διαφορά στην σχέση χρέους προς ΑΕΠ.

Δ)Η ελληνική οικονομία έχει μεγάλη εξάρτηση από το οικονομικό κλίμα και τις περιβάλλουσες εξελίξεις.
Το 2021 θα είναι μια χρονιά προσαρμογής στην σταδιακή και αναπροσαρμοσμένη νέα κανονικότητα

Οι βασικοί θετικοί παράγοντες που θα επιδράσουν στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά είναι....

-Μετά το σοκ του 2020 όπου το χρηματιστήριο καταβαραθρώθηκε, το 2021 θα είναι μια πιο θετική χρονιά με προοπτική τις 1000 μονάδες ή άνοδος 28%.
Ο βασικός λόγος της ανόδου θα είναι οι τράπεζες γιατί υπάρχει σχέδιο εμπροσθοβαρούς μείωσης των NPEs.

-Οι ελληνικές τράπεζες αρχίζουν να βλέπουν φως στο τούνελ, το 2020 πέτυχαν πολλά έκτακτα κέρδη και το 2021 θα μειώσουν δραστικά τα προβληματικά τους δάνεια με τον Ηρακλή 1 και Ηρακλή 2.
Το 2022 οι ελληνικές τράπεζες θα επιτύχουν κέρδη 1,8 με 2 δισεκ. και από τα κέρδη του 2023 θα αρχίζουν να μοιράζουν μέρισμα.
 
-H EΚΤ θα συνεχίσει την πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης και των μηδενικών επιτοκίων.
Η χειραγώγηση θα συνεχιστεί, ώστε τα επιτόκια στα ομόλογα να παραμείνουν σε ιστορικά χαμηλά… υποχρεώνοντας τους επενδυτές να στραφούν στα χρηματιστήρια.
Η τεχνική μετακίνηση κεφαλαίων από τα ομόλογα σε μετοχές θα συνεχιστεί…

-Η αναζήτηση κεφαλαίων από τις τράπεζες είναι πολύ ουσιώδης για τις αποτιμήσεις.
Μετά τις αυξήσεις θα δημιουργηθεί μια έντονη ανοδική δυναμική στις τραπεζικές μετοχές.

Οι βασικοί αρνητικοί παράγοντες που θα επιδράσουν στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά είναι....

-Παγκοσμίως η ρευστότητα από τα δημοσιονομικά κίνητρα και τα νομισματικά κίνητρα, δηλαδή τις ωμές παρεμβάσεις κράτους και κεντρικών τραπεζών… στην κατά τα άλλα ελεύθερη αγορά έφθασε στα 22 τρισεκ. δολάρια το 2020.
Για το 2021 αυτά τα κίνητρα θα μειωθούν στα 4,5 τρισεκ. δολάρια.

-Η προσαρμογή στην κανονικότητα θα έχει αναταράξεις, εκτιμάται ότι οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 θα σημειώσουν μικρότερη άνοδο από τις τράπεζες.

 -Κατά την φάση της κανονικότητας θα αποκαλυφθούν αδυναμίες που κρύβονται στους ισολογισμούς τραπεζών και επιχειρήσεων και πρέπει οι επενδυτές να σταχυολογούν με μεγάλη προσοχή τα δεδομένα.
Η άνοδος δεν θα συνεχιστεί από κεκτημένη ταχύτητα αλλά από ανάλυση των ισολογισμών, τα οικονομικά στοιχεία των εταιριών θα επανέλθουν στο προσκήνιο.
Μπορεί να υπάρξουν εκπλήξεις.


www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης