Τελευταία Νέα
Επιχειρηματικά

Πτώση 26,8% στα κέρδη της ΔΕΗ το α' 6μηνο

tags :
Πτώση 26,8% στα κέρδη της ΔΕΗ το α' 6μηνο
Στα 347,9 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ το α' 6μηνο, μειωμένα κατά 26,8% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2009, όταν και είχαν διαμορφωθεί στα 475,2 εκατ. ευρώ. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα 463,6 εκατ. ευρώ, έναντι 636,3 εκατ. ευρώ πέρσι, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 2,894 δισ. ευρώ, από 2,99 δισ. ευρώ πέρσι.
Οι πωλήσεις της ΔΕΗ στην εγχώρια λιανική αγορά  είναι μειωμένες κατά 842 GWh    (-3,3%), ενώ  τα αντίστοιχα έσοδα είναι μειωμένα κατά  4,9%.
Η παραγωγή της ΔΕΗ  μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψαν το 78% της συνολικής ζήτησης το α’ εξάμηνο του 2010, ενώ, το αντίστοιχο ποσοστό το α’ εξάμηνο του 2009 ήταν 85,8%.  Σε απόλυτα μεγέθη, σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 2.950 GWh. Το αντίστοιχο  ποσοστό στο Διασυνδεδεμένο  Σύστημα που αποτελεί το τμήμα της αγοράς που είναι εκτεθειμένο κυρίως στον ανταγωνισμό διαμορφώνεται σε 77% έναντι 85,4% πέρυσι.
Η θερμική παραγωγή τρίτων, αυξήθηκε  κατά 1.145 GWh από 359 GWh το α’ εξάμηνο του 2009, σε 1.504 GWh το α’ εξάμηνο του 2010, αύξηση 419 %. Προς τα τέλη του εξαμήνου, προστέθηκαν άλλα 435 MW θερμικής ισχύος ενός ανεξάρτητου παραγωγού.
Oι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους αυξήθηκαν κατά 35,1%  από 2.292 GWh  το α΄ εξάμηνο 2009  σε  3.097 GWh   το α’ εξάμηνο 2010.
Σε ό,τι αφορά την παραγωγή από ΑΠΕ, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ παρήγαγε το α΄ εξάμηνο 2010  133 GWh έναντι 109 GWh το α’ εξάμηνο 2009, αύξηση  24 GWh  (+22%). Η παραγωγή από ΑΠΕ τρίτων ανήλθε  σε 1.831 GWh  το α’ εξάμηνο 2010, από 1.610 GWh την αντίστοιχη περίοδο του 2009, αύξηση 221 GWh (+13,7%). Σημειώνεται ότι, τα πρό φόρων κέρδη της  ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ  ανήλθαν  σε  € 5,8 εκατ. έναντι  € 2,5 εκατ. το α΄εξάμηνο 2009.
H παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη ήταν μειωμένη κατά  1.961 GWh έναντι  του  α’ εξαμήνου 2009,  το δε ποσοστό  συμμετοχής του λιγνίτη στο συνολικό μείγμα παραγωγής της ΔΕΗ μειώθηκε σε 47,2% από 52% πέρυσι.
Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού ,συμπεριλαμβανομένης και της κεφαλαιοποιημένης μισθοδοσίας, το α’ εξάμηνο 2010 από την εφαρμογή των  Νόμων 3833/2010 και 3845/2010, εκτιμάται σε  € 85-90 εκατ.   Σε εφαρμογή της από 26.4.2010 απόφασης  της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, προβλέπεται η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των ασφαλιστικών φορέων  του προσωπικού της ΔΕΗ μέχρι του ποσού που θα εξοικονομηθεί από τη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων, με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 3833/2010. Ως συνέπεια της Απόφασης αυτής, τα  οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2010 έχουν επιβαρυνθεί με μια εκτίμηση του μεγέθους αυτού, ύψους € 52,1 εκατ. ενώ,  η εκτίμηση του αντίστοιχου μεγέθους  για το β’ εξάμηνο του έτους  βασιζόμενη σε συγκεκριμένες παραδοχές  για τον αριθμό και τις κατηγορίες προσλήψεων και αποχωρήσεων προσωπικού και μεταβλητών στοιχείων μισθοδοσίας,  διαμορφώνεται σε ποσό αντίστοιχο με αυτό του α’ εξαμήνου.
Μετά την έναρξη, στο β΄ τρίμηνο 2010, των προσλήψεων που προβλέπονται από την Προκήρυξη 1/2007,  έχουν  προσληφθεί 330 εργαζόμενοι. Στο α’ εξάμηνο , οι αποχωρήσεις ανήλθαν σε 956, με αποτέλεσμα ο αριθμός του  μισθοδοτηθέντος  προσωπικού, σε σχέση με την  31.12.2009, να μειωθεί  κατά  626  εργαζόμενους. Σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος στις 30.6.2009, η μείωση αυτή ανέρχεται σε 1.252 εργαζόμενους.
Η επίδραση  για το γ΄ και δ΄ τρίμηνο 2010  λόγω της αναστολής  από  1.8.2010 της εφαρμογής  του μηχανισμού της ρήτρας καυσίμων, με βάση τα τρέχοντα επίπεδα τιμών καυσίμων, εκτιμάται σε € 50 εκατ. περίπου.

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης