Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

Οι εργοδότες θα καταβάλλουν την άδεια ειδικού σκοπού - Οι νέες προθεσμίες αναστολών συμβάσεων

tags :
Οι εργοδότες θα καταβάλλουν την άδεια ειδικού σκοπού - Οι νέες προθεσμίες αναστολών συμβάσεων
Η άδεια ειδικού σκοπού θα πληρώνεται εξολοκλήρου από τους εργοδότες
Κλείνουν αύριο 3/12 η προθεσμία για τη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και την ερχόμενη Δευτέρα 7/12 για τη δήλωση αναστολών συμβάσεων από επιχειρήσεις με αναστολή λειτουργίας για τον Νοέμβριο ενώ  η άδεια ειδικού σκοπού θα πληρώνεται εξολοκλήρου από τους εργοδότες, οι οποίοι στην συνέχεια θα επιδοτούνται στο μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος.
Από 1-10 Δεκεμβρίου, δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων για ένταξη στην 1η φάση του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, καθώς και στη 2η φάση για ορθή επανάληψη για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, καθώς και για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ΦΑΣΗΣ.
Η υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων – αιτήσεων από τους δικαιούχους που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων συνεχίζεται έως και 10/12/2020.

Προσδιορισμός του κόστους της άδειας ειδικού σκοπού

1. Για τους εργαζομένους - δικαιούχους της άδειας ειδικού σκοπού, οι επιχειρήσεις-εργοδότες καταχωρίζουν στις Α.Π.Δ της οικείας μισθολογικής περιόδου, το σύνολο των ημερών αδείας ειδικού σκοπού με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, ο οποίος θα καθοριστεί από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες καταβάλλουν στους εργαζομένους το σύνολο των ημερομισθίων δηλαδή τόσο αυτών που καλύπτονται από τον ίδιο τον εργοδότη όσο και αυτών που καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό και αποδίδουν τις οφειλόμενες για τα ανωτέρω ημερομίσθια, ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις στους οικείους φορείς.
2. Για την πληρωμή προς τους εργοδότες του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους των αδειών ειδικού σκοπού που βαρύνεται ο τακτικός προϋπολογισμός, οι εργοδότες δηλώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο προσωρινό έντυπο ειδικού σκοπού «Έντυπο 11.1» στο Πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας   δηλαδή τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ), τα στοιχεία των εργαζομένων τους που έκαναν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού, τόσο αυτές που καλύπτονται από τον εργοδότη όσο και αυτές που καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό, τις μικτές αποδοχές του κάθε εργαζόμενου για τις αντίστοιχες ημέρες αδείας, το σύνολο της δαπάνης για κάθε εργαζόμενο και για το σύνολο των εργαζομένων του κάθε εργοδότη που έκαναν χρήση της παραπάνω άδειας.

Διαδικασία πληρωμής της άδειας ειδικού σκοπού

1. Το ποσόν που καταβάλλεται στον εργοδότη αντιστοιχεί στο ποσό των μικτών αποδοχών του ημερομισθίου του εργαζομένου για κάθε ημέρα άδειας ειδικού σκοπού που βαρύνεται ο τακτικός προϋπολογισμός (ΑΛΕ 2310988001) πλέον των εργοδοτικών εισφορών. Προϋπόθεση για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης είναι για κάθε μία ημέρα αδείας ειδικού σκοπού που βαρύνεται ο τακτικός προϋπολογισμός να αντιστοιχούν τρεις ημέρες αδείας για τις οποίες βαρύνεται ο εργοδότης (δύο ημέρες αδείας ειδικού σκοπού και μία ημέρα κανονικής αδείας).
2. Από το Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ, εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων-εργοδοτών, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής, καθώς και το ΑΦΜ τους.
3. Για την πληρωμή της άδειας ειδικού σκοπού, η ειδική εντολή πληρωμής της προηγούμενης παραγράφου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
 
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης