Τελευταία Νέα
Οικονομία

Πρόβλεψη σοκ από τον ΟΟΣΑ - Μόλις στο +0,9% η ανάπτυξη της Ελλάδας το 2021, στο +6,6% το 2022 - Η ύφεση το 2020 στο -10,1%

Πρόβλεψη σοκ από τον ΟΟΣΑ - Μόλις στο +0,9% η ανάπτυξη της Ελλάδας το 2021, στο +6,6% το 2022 - Η ύφεση το 2020 στο -10,1%
Ο έλεγχος της πανδημίας νωρίτερα θα επιταχύνει την ανάκαμψη, μειώνοντας τους κινδύνους αύξησης της αφερεγγυότητας και των μη εξυπηρετούμενων δανείων
Η οικονομία της Ελλάδας αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 10,1% το 2020 και να ανακάμψει σταδιακά το 2021, καθώς τα κρούσματα και περιορισμοί επηρεάζουν τη δραστηριότητα των υπηρεσιών, τις εξαγωγές, την απασχόληση και τις επενδύσεις, αναφέρει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
Ειδικότερα, για το 2021 η εκτίμηση αναφέρει ότι η ανάπτυξη θα είναι μόλις 0,9%, ενώ από το 2022 η ανάπτυξη θα είναι ταχύτατη με τους ρυθμούς να αυξάνονται στο 6,6%.
Image
Όπως επισημαίνει ο ΟΟΣΑ, το 2022, η ανάκαμψη αναμένεται να επιταχυνθεί, καθώς ο ιός θα ελέγχεται καλύτερα με ένα εμβόλιο, οι περιορισμοί θα μειώνονται και η κυβέρνηση θα εφαρμόσει νέα επενδυτικά σχέδια.
Σε περίπτωση που ο έλεγχος της πανδημίας έλθει νωρίτερα, η ανάκαμψη θα επιταχυνθεί, μειώνοντας τους κινδύνους αύξησης της αφερεγγυότητας, μη εξυπηρετούμενων δανείων και φθίνουσας ευημερίας.
Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι το έλλειμμα τη γενικής κυβέρνησης θα ανέλθει φέτος στο 9,4% του ΑΕΠ από πλεόνασμα 1,5% που είχε σημειωθεί το 2019, ενώ για το 2021 και το 2022 εκτιμά ότι το έλλειμμα θα μειωθεί στο 7% και το 2,6%, αντίστοιχα.
Για το χρέος της γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ) προβλέπει ότι θα αυξηθεί φέτος στο 213,7% του ΑΕΠ για να μειωθεί στο 207,6% το 2021 και περαιτέρω στο 194,6% το 2022.
Η ανεργία προβλέπεται ότι θα κινηθεί κοντά στα προ της κρίσης επίπεδα, καθώς τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης έχουν περιορίσει τις απώλειες θέσεων εργασίας και έχουν μειωθεί αυτοί που αναζητούν εργασία.
Για το 2020 το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται στο 16,9% από 17,3% πέρυσι, για να αυξηθεί στο 17,8% το 2021 και να υποχωρήσει ξανά στο 17,2% το 2022.

Αναγκαία η στήριξη του προϋπολογισμού

Η επέκταση της υποστήριξης στα νοικοκυριά που υποφέρουν από απώλεια εισοδήματος καθώς η κρίση συνεχίζεται θα ανακόψει την πτώση της κατανάλωσης.
Η επέκταση και η καλύτερη στόχευση της ρευστότητας θα βοηθήσουν τις βιώσιμες εταιρείες να παραμείνουν ενεργές.
Το σχέδιο προϋπολογισμού 2021 της Ελλάδας δίνει προτεραιότητα στις περικοπές στους φόρους εισοδήματος και στα ποσοστά κοινωνικών εισφορών, τα οποία θα στηρίξουν την μακροπρόθεσμη αύξηση της απασχόλησης, αναφέρει ο ΟΟΣΑ.
Επίσης, η ισχυρή επέκταση αποτελεσματικών προγραμμάτων κατάρτισης θα βοηθούσε να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι έχουν τις δεξιότητες που θα χρειαστεί η αγορά εργασίας μετά την κρίση.
Image

Η πολύ αδύναμη τουριστική δραστηριότητα υπονομεύει την ανάκαμψη

Η εγχώρια κατανάλωση και υπηρεσίες της Ελλάδας ανέκαμψαν μετά την άρση των περιορισμών τον Μάιο και τον Ιούνιο.
Ωστόσο, οι αφίξεις τουριστών ήταν εξαιρετικά αδύναμες κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με την κατάσταση της υγείας και τις πολιτικές περιορισμού, και καθώς οι κυβερνήσεις σε μεγάλες αγορές απαιτούσαν καραντίνα στις αφίξεις από την Ελλάδα.
Αυτό έχει επηρεάσει σημαντικά τη ζήτηση, τον κύκλο εργασιών, την απασχόληση και τις εξαγωγές.
Το τρίτο τρίμηνο του 2020, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων στέγασης και τροφίμων ήταν 50% χαμηλότερος από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα.
Αυτό έχει μειώσει την εγχώρια ζήτηση, συμβάλλοντας σε σημαντικές μειώσεις του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία και στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο.
Η χαμηλή ζήτηση έχει επίσης επηρεάσει σημαντικά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αν και τα μέτρα στήριξης έχουν περιορισμένες απώλειες θέσεων εργασίας.
Οι άνεργοι εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας, μετριάζοντας την αύξηση του ποσοστού ανεργίας.

Η πολιτική μετατοπίζεται από τη στήριξη εισοδήματος και ρευστότητας σε φορολογικές περικοπές και επενδυτικές δαπάνες

Η κυβέρνηση έχει καταρτίσει τον προϋπολογισμό των δαπανών ύψους 21,5 δισ. ευρώ (11% του ΑΕΠ του 2019) το 2020 για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων στους τομείς που πλήττονται περισσότερο, στους αυτοαπασχολούμενους, στους ανέργους δανειολήπτες και στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω αναβαλλόμενων φόρων, πληρωμών εισφορών και επιδοτούμενου δανεισμού.
Μια εφάπαξ αναδρομική εισφορά ύψους 1,4 δισ. ευρώ στα τέλη του 2020 θα ενισχύσει επίσης τα εισοδήματα των νοικοκυριών.
Το 2021, η κυβέρνηση διαθέτει προϋπολογισμό 2,7 δισ. ευρώ για να στηρίξει τα εισοδήματα των εργαζομένων και να μειώσει τη φορολογική επιβάρυνση, επιδοτώντας τις κοινωνικές εισφορές για νέες προσλήψεις.
Θα βοηθήσει τους πρώτους αγοραστές κατοικιών και θα μειώσει επιλεγμένα τους συντελεστές ΦΠΑ.
Η κυβέρνηση σκοπεύει να συμπληρώσει τον προϋπολογισμό για τις δημόσιες επενδύσεις ύψους 6,75 δισ. ευρώ με 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ επιχορηγήσεων από την το 2021, κάτι που θα υπερδιπλασίασε τις επενδυτικές της δαπάνες.
Οι επενδυτικές της προτεραιότητες είναι οι πολιτικές εργασίας και κοινωνικής ένταξης στην εκπαίδευση και την υγεία, πράσινα και ψηφιακά έργα, υποδομές και βελτιώσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η συνεχιζόμενη κρίση στην υγεία θα περιορίσει την ανάκαμψη

Τα νέα αυστηρά μέτρα περιορισμού έχουν ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της ζήτησης και των υπηρεσιών των καταναλωτών, αλλά και των εξαγωγών κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020 και το πρώτο τρίμηνο του 2021.
Η ανάκαμψη της δραστηριότητας αργότερα το 2021 αναμένεται να είναι σταδιακή, καθώς η συνεχιζόμενη κρίση υγείας επηρεάζει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και ενισχύει την αβεβαιότητα στην Ελλάδα και τις μεγάλες εξαγωγικές αγορές της.
Έτσι, τα αδύναμα εισοδήματα και οι δραστηριότητες αναμένεται να μειώσουν τα κρατικά έσοδα.
Η υγειονομική κατάσταση υποτίθεται ότι θα βελτιωθεί από τις αρχές του 2022, καθώς ο εμβολιασμός κατά του ιού θα έχει αναπτυχθεί ευρέως, επιταχύνοντας την προβλεπόμενη ανάκαμψη στις υπηρεσίες, αυξάνοντας τα εισοδήματα και την απασχόληση και επιτρέποντας στις εξαγωγές και τα κυβερνητικά έσοδα να αυξηθούν σε επίπεδα πριν από την κρίση.
Ο προϋπολογισμός θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη δραστηριότητα και το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί από την κορυφή του 214% του ΑΕΠ το 2020.
Τα φιλόδοξα σχέδια δημόσιων επενδύσεων και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση χαμηλού κόστους για ιδιωτικές επενδύσεις θα υποστηρίξουν την εγχώρια ζήτηση από τα τέλη του 2021.
Οι επενδύσεις ενδέχεται να είναι ισχυρότερες, εάν τα ποσοστά εκτέλεσης βελτιωθούν σημαντικά και εάν η ανάληψη δανείων από τα προγράμμα της ΕΕ είναι ισχυρή.
Οι εξαγωγές υπηρεσιών της Ελλάδας εκθέτουν ιδιαίτερα την οικονομία της σε μια παρατεταμένη κρίση υγείας, η οποία θα επιδεινώσει τις επιχειρηματικές χρεοκοπίες και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και θα αντιστρέψει μέρος των πρόσφατων βελτιώσεων στην υγεία των τραπεζών και την ικανότητα χρηματοδότησης νέων ιδιωτικών επενδύσεων.

Η πιο στοχευμένη υποστήριξη εισοδήματος, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος θα ενισχύσουν την ανάκαμψη

Η κρίση του COVID-19 ανέδειξε την ανάγκη η Ελλάδα να αντιμετωπίσει μακροχρόνιες προκλήσεις.
Η αδύναμη απασχόληση καθιστά επείγουσα την ανάγκη για στοχευμένης ενίσχυσης του εισοδήματος.
Οι αναστολές πληρωμών φόρων και εισφορών θα πρέπει να συνοδευτούν από ισχυρότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ο οποίος σημειώνει επίσης ότι πρέπει να ετοιμασθούν περαιτέρω μέτρα για την κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών και της ικανότητάς τους να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας.
Οι σοβαροί περιορισμοί ρευστότητας που αντιμετωπίζουν πολλές εταιρείες είναι πιθανό να αυξήσουν και πάλι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, παρά την επέκταση των πιστώσεων και εγγυήσεων δανείων από την κυβέρνηση και την πρόοδο στην εφαρμογή του προγράμματος Ηρακλής.
Περαιτέρω ενέργειες πρέπει να προετοιμαστούν τώρα για την ενίσχυση των κεφαλαίων των τραπεζών και την ικανότητα χρηματοδότησης των επενδύσεων για την ανάκαμψη.
Τα μέτρα για να βοηθήσουν τη δραστηριότητα να κινηθεί προς εμπορεύσιμους και υψηλότερης καινοτομίας τομείς θα ενισχύσουν την αύξηση της παραγωγικότητας.
Η πρόσφατη πρόοδος στην ψηφιοποίηση δημόσιων υπηρεσιών δείχνει πώς μπορεί να συμβάλει στη μείωση του βάρους της γραφειοκρατίας.
Τα καλύτερα ενεργά προγράμματα για την αγορά εργασίας, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση θα διασφαλίσουν ότι οι αιτούντες εργασία έχουν τις δεξιότητες για ευκαιρίες που προκύπτουν από την κρίση COVID-19.

Δείτε εδώ αναλυτικά την έκθεση για την Ελλάδα

Δείτε εδώ τι αναφέρει ο ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης