Τελευταία Νέα
Οικονομία

ΙΟΒΕ: Μικρή επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, αλλά με σημαντική υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Νοέμβριο του 2020

tags :
ΙΟΒΕ: Μικρή επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, αλλά με σημαντική υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Νοέμβριο του 2020
Επιδείνωση στις επιχειρηματικές προσδοκίες, λόγω της υποχώρησης των προβλέψεων για την παραγωγή
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε ελαφρά τον Νοέμβριο και διαμορφώθηκε στις 91,0 μονάδες, έναντι 92,3 μονάδων τον Οκτώβριο.
Η συγκράτηση του δείκτη είναι αποτέλεσμα κυρίως της βελτίωσης προσδοκιών στις Κατασκευές, τομέας ο οποίος δεν επηρεάζεται από τα νέα μέτρα προστασίας της δημοσίας υγείας στον ίδιο βαθμό με άλλους, αλλά και της ήπιας ανοδικής αντίδρασης σε επιμέρους κλάδους του Λιανικού Εμπορίου, όπως τα Τρόφιμα και κλάδοι με ισχυρά κανάλια ηλεκτρονικών πωλήσεων (όπως τα Είδη οικιακού εξοπλισμού), που φαίνεται να ρευστοποιούν μέρος των αποθεμάτων τους.
Άλλωστε, στον κλάδο των Τροφίμων είχε παρατηρηθεί ενίσχυση και κατά το πρώτο lockdown.
Όμως, σύμφωνα με τις προσδοκίες που καταγράφονται στο μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας, η επιδείνωση εξαιτίας της νέας αναστολής λειτουργίας σε κλάδους και δραστηριότητες και των περιορισμών στις μετακινήσεις προβλέπεται να είναι σημαντική, ενώ κλιμακώθηκε εκ νέου η ανησυχία για τη διάρκεια και τις επιπτώσεις της πανδημίας.
Από την άλλη πλευρά, οι θετικές εξελίξεις στην αντιμετώπισή της (δημιουργία εμβολίου) αμβλύνουν σε κάποιο βαθμό τις αρνητικές προσδοκίες. Καθώς πλησιάζουμε υπό αυτές τις συνθήκες στην εορταστική περίοδο - μια διαχρονικά θετική περίοδο για την οικονομία και το εμπόριο - εντείνεται η ανησυχία σε όλα τα επίπεδα.
Οι παρεμβάσεις στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων μετριάζουν σε κάποιο βαθμό τις οικονομικές επιπτώσεις του νέου lockdown, ωστόσο η επίδρασή τους εκ των πραγμάτων θα είναι διαφορετική από ό,τι στην περίοδο Μαρτίου-Μαΐου.
Πολλές επιχειρήσεις και νοικοκυριά πιέστηκαν έντονα κατά την πρώτη φάση της πανδημίας και το σωρευτικό αρνητικό αποτέλεσμα εξαιτίας του δεύτερου lockdown ενδεχομένως να μην μπορεί να αμβλυνθεί εξίσου από τα νέα μέτρα στήριξης.
Οι αποφάσεις σχετικά με τα επόμενα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας θα είναι καθοριστικές για την εξέλιξη των προσδοκιών στους προσεχείς μήνες. Αναλυτικότερα:
- στη Βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα μεταβλήθηκαν οριακά και οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες επιδεινώθηκαν σημαντικά.
- στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή υποχώρησαν σημαντικά, σε αντίθεση με τις αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση οι οποίες μεταβλήθηκαν ελαφρά.  στο Λιανικό Εμπόριο, οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύονται, όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, αν και το ύψος των αποθεμάτων αποκλιμακώνεται.
- στις Υπηρεσίες, μπορεί οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων να μεταβλήθηκαν ελαφρά, όπως και οι αντίστοιχες για τη ζήτηση όμως οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της κινήθηκαν έντονα πτωτικά.
- στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας επιδεινώνονται όπως και οι αντίστοιχες για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, ενώ αντίθετα ενισχύονται οι εκτιμήσεις για μείζονες αγορές και η πρόθεση για αποταμίευση.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Επιδείνωση στις επιχειρηματικές προσδοκίες, λόγω της υποχώρησης των προβλέψεων για την παραγωγή

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία υποχώρησε τον Νοέμβριο στις 89,2 (από 95,4 τον Οκτώβριο) μονάδες, επίπεδο σαφώς χαμηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (102,9 μον.).
Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση ήταν σχεδόν αμετάβλητο όπως και το ύψος των αποθεμάτων, ενώ το ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες υποχώρησε έντονα.
Αναλυτικά:
α) Σε επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, ο αρνητικός δείκτης διαμορφώθηκε τον Νοέμβριο στις -22 μονάδες (από -21 μον. τον Οκτώβριο), με το 36% των επιχειρήσεων να δηλώνουν χαμηλές για την εποχή παραγγελίες και το 15% (από 13%)να αναφέρει το αντίθετο.
β) Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 μήνες, το σχετικό ισοζύγιο μεταβλήθηκε από θετικό σε αρνητικό και διαμορφώθηκε στις -5 μονάδες (από +11), με το 22% (από 18%) των επιχειρήσεων να προβλέπει μείωση της παραγωγής του το επόμενο τρίμηνο και μόλις το 17% (από 29%) αύξησή της.
γ) Στα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, το σχετικό ισοζύγιο διατηρήθηκε στις +14-15 μονάδες, με το 22% (από 23%) των επιχειρήσεων να αναφέρει υψηλά για την εποχή αποθέματα και το 7% (από 9%) να δηλώνει το αντίθετο.
δ) Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφηκαν τον Νοέμβριο κυρίως τάσεις επιδείνωσης: οι θετικές εκτιμήσεις για τις εξαγωγές κατά το τελευταίο τρίμηνο ενισχύθηκαν ήπια στις +17 μονάδες (από +13), οι οριακά θετικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού υποχώρησαν και εξελίχθηκαν σε αρνητικές, στις -4 (από +1) μονάδες, ενώ οι θετικές προβλέψεις για εξαγωγές τους προσεχείς μήνες υποχώρησαν σημαντικά (+14 μονάδες από +24).
ε) Οι θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς μήνες υποχώρησαν σημαντικά και το ισοζύγιο διαμορφώθηκε στις +2 μον. από +15, με το 25% (από 33%) των επιχειρήσεων να αναμένει άνοδο πωλήσεων το προσεχές χρονικό διάστημα και το 23% (από 19%) μείωσή τους. Παράλληλα, ο οριακά θετικός δείκτης εκτιμήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύθηκε ήπια, στις +6 (από +1) μονάδες, με το 27% (από 34%) των ερωτηθέντων να εκτιμά μείωσή τους.
στ) Οι μήνες εξασφαλισμένης παραγωγής υποχώρησαν οριακά, στους 4,1 μήνες, με το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού να μειώνεται στο 72,8% (από 73,9%).
ζ) Ο δείκτης προβλέψεων για την απασχόληση ενισχύθηκε και έγινε οριακά θετικός, στις +1 μονάδες (από -7 μονάδες), με το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπει άνοδο απασχόλησης το προσεχές τρίμηνο να διαμορφώνεται στο 10% (από 12%) και το 8% (από 18%) να αναμένει υποχώρηση.
η) Το ισοζύγιο στις προβλέψεις για τις μεταβολές των τιμών ενισχύθηκε στις +3 μονάδες, με το 87% των επιχειρήσεων εκ νέου να μην αναμένει μεταβολές τους το προσεχές τρίμηνο και μόλις ένα 8% να αναμένει άνοδο.
Σε επίπεδο βασικών τομέων, οι προσδοκίες στα Καταναλωτικά αγαθά υποχώρησαν στις 89,0 μονάδες (από 94,0 μον). Σημειώθηκε οριακή υποχώρηση στις παραγγελίες και τη ζήτηση, ενώ αντίθετα τα αποθέματα διογκώθηκαν και οι εκτιμήσεις για την παραγωγή τους προσεχείς 3-4 μήνες υποχώρησαν αισθητά. Στα Κεφαλαιουχικά αγαθά, ο δείκτης υποχώρησε σημαντικά, στις 82,8 (από 92,5) μονάδες.
Η επιδείνωση προήλθε κυρίως από τη έντονη υποχώρηση στις παραγγελίες και τη ζήτηση, με τις προβλέψεις για την παραγωγή τους 3-4 προσεχείς μήνες να κινούνται ήπια πτωτικά, ενώ το ύψος των αποθέματων μειώθηκε σημαντικά.
Σημαντική επιδείνωση παρουσίασε ο δείκτης στα Ενδιάμεσα αγαθά, στις 90,2 (από 97,3) μονάδες, με τις αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση να περιορίζονται ήπια, ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους 3-4 ερχόμενους μήνες υποχώρησαν έντονα και στράφηκαν σε αρνητικές και τα αποθέματα ενισχύθηκαν.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης