Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Lamda Development: Στις 22/12 η Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Lamda Development: Στις 22/12 η Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Στις 22 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της LAMDA Development
Στις 22 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της LAMDA Development με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 16 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LAMDA Development - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (εφεξής η «Εταιρεία»), καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. η οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων, λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020, όπως παρατάθηκε δυνάμει του άρθρου 27 του Ν. 4573/2020, το 19 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 125 του Νόμου 4548/2018, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του.
2. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.
3. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Διοίκησης και στο προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης