Τελευταία Νέα
Οικονομία

ΔΝΤ: Ύφεση -9,5% το 2020 για την Ελλάδα και ανάπτυξη 5,7% το 2021 - Προειδοποιήσεις για χρέος, τράπεζες - Μη βιώσιμο το χρέος χωρίς την στήριξη της ΕΚΤ

ΔΝΤ: Ύφεση -9,5% το 2020 για την Ελλάδα και ανάπτυξη 5,7% το 2021 - Προειδοποιήσεις για χρέος, τράπεζες - Μη βιώσιμο το χρέος χωρίς την στήριξη της ΕΚΤ
ΔΝΤ: Παραμένει βιώσιμο μεσοπρόθεσμα το χρέος της Ελλάδας - Αβεββαιότητα λόγω πανδημίας - Βασικοί κίνδυνοι η μη ανάκαμψη του τουρισμού και οι τράπεζες
Ύφεση 9,5% για το 2020 και ανάπτυξη 5,7% για το 2021 προβλέπει το ΔΝΤ στη δεύτερη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για τν Ελλάδα που δόθηκε σήμερα 30 Νοεμβρίου 2020 στη δημοσιότητα.
Οι προβλέψεις του Ταμείου αποκλίνουν σημαντικά από τις εκτιμήσεις της Κομισιόν και της ελληνικής κυβέρνησης, όπως αυτές ενσωματώθηκαν στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2021, σύμφωνα με τις οποίες η ύφεση θα διαμορφωθεί για το 2020 στα -10,5% ενώ η ανάκαμψη το 2021 θα είναι μόλις +4,8%.  
Το ΔΝΤ προβλέπει υποχώρηση της ανεργίας στα επίπεδα του 17,5% από 18,9% που θα ανέλθει το 2020 ο δείκτης, ενώ, καμπανάκι χτυπάει για το χρέος το οποίο θα ανέλθει στο 200,8% του ΑΕΠ.
Για το 2021 προβλέπει υποχώρηση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 199,1%.
Στην έκθεση υπογραμμίζεται πως η πανδημία διέκοψε τη μέτρια ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και πως η έγκαιρη εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων από την κυβέρνηση, η απαγόρευση των δημόσιων εκδηλώσεων και άλλα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης συνέβαλαν στον περιορισμό της αρχικής επιδημίας.
«Το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 7,9% το πρώτο εξάμηνο του 2020 αρκετά καλύτερα από το μέσο σταθμισμένο όρο της Ευρωζώνης (-9%) και αναμένεται περαιτέρω βελτίωση στο τρίτο τρίμηνο, διάστημα που αποτελεί το αποκορύφωμα της τουριστικής περιόδου της Ελλάδας», τονίζεται.
Συνολικά, στην έκθεση αναφέρεται πως η οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί απότομα το 2020, προτού ανακάμψει σταδιακά μεσοπρόθεσμα, υποστηριζόμενη από την ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης, τις επενδύσεις που συνδέονται με τις ιδιωτικοποιήσεις και τις πρώτες δόσεις επιχορηγήσεων από το πρόγραμμα ανάκαμψης της ΕΕ (NGEU), αλλά και τις υψηλότερες εξαγωγές αγαθών.
«Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας παραμένει βιώσιμο μεσοπρόθεσμα με την αύξηση της ευπάθειας του χρέους που προκαλείται από την πανδημία να μετριάζεται σε μεγάλο βαθμό από το αρκετά μεγάλο χρηματικό αποθεματικό που διαθέτει η Ελλάδα και τα κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, που θα συμβάλουν στην επαρκή ικανότητα αποπληρωμής του χρέους», αναφέρει για το χρέος το ΔΝΤ.
Παρ 'όλα αυτά, σημειώνεται πως ο κορωνοϊός φέρνει πρωτοφανή αβεβαιότητα και καθοδικούς κινδύνους για όλους τους τομείς της οικονομίας, και ενισχύει τα προβλήματα που συνοδεύουν από το παρελθόν την Ελλάδα.
Οι βασικοί κίνδυνοι προκύπτουν από ένα σενάριο που η πανδημία θα είναι παρατεταμένη και θα εκτροχιάσει την αναμενόμενη ανάκαμψη του τουρισμού, οδηγώντας και σε σημαντική επιδείνωση των ισολογισμών των τραπεζών.
Στο σημείο αυτό σημειώνεται πως το προσωπικό του ΔΝΤ θα επανεξετάσει την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους κατά την επόμενη διαβούλευση με τις ελληνικές αρχές στο πρώτο εξάμηνο του 2021.

Μη βιώσιμο το χρέος της Ελλάδος με βάση δυσμενές σενάριο

Η ικανότητα αποπληρωμής και βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους υπό καθεστώς stress.
Η μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους παραμένει ισχυρή υπό τυποποιημένες δοκιμές μακροοικονομικού stress, αλλά η ικανότητα της Ελλάδας να εξυπηρετεί το χρέος της θα μπορούσε να μειωθεί κάτω από ένα δυσμενές σενάριο COVID-19.
Τα προσωρινά σοκ στην ανάπτυξη και τα επιτόκια δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την ικανότητα της Ελλάδας να αποπληρώσει το Ταμείο, διότι οι μέσες GFN θα παραμείνουν κάτω από το 15% του ΑΕΠ (αν και με ορισμένες προσωρινές παραβιάσεις) τα επόμενα 10 χρόνια παρά την υψηλότερη πορεία του χρέους.
Τα μικρά κενά χρηματοδότησης θα μπορούσαν, ωστόσο, να εμφανιστούν ήδη από το 2024, ως ένα πιο παρατεταμένο σοκ COVID-19 και παράλληλα η υλοποίηση άλλων ιδιοσυγκρασιακών κινδύνων του δημοσιονομικού και χρηματοπιστωτικού τομέα.
Σε ένα τέτοιο σενάριο το χρέος προς το ΑΕΠ θα αυξηθεί σε περίπου 216% του ΑΕΠ το 2021 και θα παραμείνει πάνω από το 200% του ΑΕΠ έως το 2026 πριν μειωθεί σταδιακά τα τελευταία χρόνια . Το GFN ως προς το ΑΕΠ θα ανέβει στο 22,2% το 2021 και θα παραμείνει πάνω από το όριο του 15% μεσοπρόθεσμα.
Οι πόροι διασφάλισης για χρηματοδότηση θα συνεχίσουν να παρέχονται από τη μακροχρόνια de facto προτιμώμενη κατάσταση πιστωτή του Ταμείου, το επαρκές απόθεμα ταμειακών αποθεμάτων της Ελλάδας για την κάλυψη εκκρεμών πιστώσεων (ακόμη και κάτω από το δυσμενές σενάριο), και από το τρέχον χαμηλό κόστος δανεισμού της κυβέρνησης.
Αναμένεται επίσης ότι η ΕΕ και η ΕΚΤ θα επεκτείνουν την υποστήριξή τους σε ένα τόσο γενικευμένο δυσμενές σενάριο Covid-19 που πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην κάλυψη των κενών χρηματοδότησης και να επιτρέψει στην Ελλάδα να εξυπηρετεί το χρέος της.
Αυτό το σενάριο δείχνει ότι η ικανότητα της Ελλάδας να εξυπηρετεί το χρέος της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχιζόμενη περιφερειακή υποστήριξη.
Εάν η πρόσβαση σε αυτό το δίχτυ ασφαλείας διακυβευόταν (είτε επειδή η κοινή στήριξη από την ΕΕ-ΕΚΤ σταδιακά αποσυρόταν είτε τα ελληνικά ομόλογα δεν ήταν επιλέξιμα για αγορές της ΕΚΤ, η ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους της Ελλάδας θα διακυβευόταν.
Οι επιλογές πολιτικής βάσει αυτών των πιο ακραίων δυσμενών σεναρίων πιθανότατα συνεπάγονται έναν συνδυασμό ισχυρής κυκλικής δημοσιονομικής συστολής ή / και περαιτέρω χρηματοοικονομικής στήριξης από ευρωπαίους εταίρους.
Image
Η ανακοίνωση του ΔΝΤ

Στις 20 Νοεμβρίου 2020, η Εκτελεστική Επιτροπή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ολοκλήρωσε τη δεύτερη συζήτηση παρακολούθησης μετά το πρόγραμμα με την Ελλάδα.
Η πανδημία διέκοψε μια μέτρια ανάκαμψη.
Image
Η αυθεντική εφαρμογή της κυβέρνησης για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, την απαγόρευση των δημόσιων εκδηλώσεων και άλλα μέτρα κοινωνικής απόστασης συνέβαλε στον περιορισμό της αρχικής επιδημίας.
Το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 7,9% το α' εξάμηνο του 2020, αρκετά καλύτερα από το μέσο σταθμισμένο όρο της Ευρωζώνης (-9%) και αναμένεται περαιτέρω επιτυχία στο τρίτο τρίμηνο, το αποκορύφωμα της τουριστικής περιόδου της Ελλάδας.
Image

Συνολικά, η οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί απότομα το 2020, προτού ανακάμψει σταδιακά μεσοπρόθεσμα, υποστηριζόμενη από την ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης, τις επενδύσεις που συνδέονται με την ιδιωτικοποίηση και τις πρώτες δόσεις επιχορηγήσεων ΕΕ επόμενης γενιάς (NGEU) και υψηλότερες εξαγωγές αγαθών.
Image
Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας παραμένει βιώσιμο μεσοπρόθεσμα με την αύξηση της ευπάθειας του χρέους που προκαλείται από την πανδημία να μετριαστεί σε μεγάλο βαθμό από ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό αποθεματικό και κεφάλαια NGEU, με αποτέλεσμα την επαρκή ικανότητα αποπληρωμής.
Παρ 'όλα αυτά, το COVID-19 φέρνει πρωτοφανή αβεβαιότητα και καθοδικούς κινδύνους για όλους τους τομείς της οικονομίας, ενισχυμένοι από τα κληρονομιά της Ελλάδας.
Image
Οι κύριοι κίνδυνοι προκύπτουν από μια παρατεταμένη πανδημία που θα εκτροχιάσει την αναμενόμενη ανάκαμψη του τουρισμού και τη σημαντική επιδείνωση των ισολογισμών των τραπεζών.
Το προσωπικό θα επανεξετάσει την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους κατά την επόμενη διαβούλευση με το άρθρο IV, η οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2021.
Image

Αξιολόγηση εκτελεστικής επιτροπής - Τι ανέφεραν οι Διευθυντές του ΔΝΤ

Οι εκτελεστικοί διευθυντές συμφώνησαν με την ώθηση της αξιολόγησης προσωπικού.
Χαιρέτισαν την πολιτική απάντηση των αρχών στην πανδημία, η οποία ήταν ταχεία, αρκετά μεγάλη και κατάλληλα στοχευμένη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που επλήγησαν.
Σημειώνοντας ότι παραμένουν σημαντικές αβεβαιότητες και μειονεκτικοί κίνδυνοι, προέτρεψαν τις αρχές να μην αποσύρουν πρόωρα τη στήριξη πολιτικής.
Image
Συνέστησαν τη διατήρηση στοχευμένης φορολογικής διευκόλυνσης και την καλή χρήση του δημοσιονομικού χώρου στο εγγύς μέλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα τη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα.
Ενθάρρυναν τον προεφοδιασμό της δημοσιονομικής στήριξης το επόμενο έτος πριν από τις εκταμιεύσεις επιχορήγησης ΕΕ επόμενης γενιάς (NGEU) και διασφαλίζοντας την αποτελεσματική χρήση αυτών των πόρων.
Υπογράμμισαν επίσης τη σημασία της ιεράρχησης των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, της καλύτερης στόχευσης της κοινωνικής υποστήριξης και της ενίσχυσης της εκτέλεσης των δημόσιων επενδύσεων.
Χαιρέτισαν την πρόθεση των αρχών να βασίζονται σταδιακά σε εκτιμήσεις βιωσιμότητας ως βάση για τη στόχευση της φορολογικής στήριξης σε επιχειρήσεις, οφειλέτες και εργαζόμενους.
Image
Οι διευθυντές σημείωσαν ότι η μεσοπρόθεσμη ικανότητα αποπληρωμής του δημόσιου χρέους της Ελλάδας παραμένει επαρκής, αλλά ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί εάν υλοποιηθούν σοβαροί αρνητικοί κίνδυνοι.
Τόνισαν ότι η δημοσιονομική σύνεση, οι φιλικές προς την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεις και η συνεχής περιφερειακή στήριξη θα είναι απαραίτητα για τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα του χρέους.
Image
Οι διευθυντές συμφώνησαν ότι τα μέτρα που ελήφθησαν για να μετριάσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας στις τράπεζες θα πρέπει να αντικατασταθούν σταδιακά από πιο προσαρμοσμένες λύσεις στους οφειλέτες που βρίσκονται σε κίνδυνο.
Συνέστησαν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση μακροχρόνιων αδυναμιών στις τράπεζες και μια ανάλυση κόστους-οφέλους της υπό εξέταση εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Image
Τόνισαν ότι η αποτελεσματική εφαρμογή του νέου κώδικα αφερεγγυότητας θα είναι κρίσιμη για τη διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης του χρέους, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον ηθικό κίνδυνο.
Επαίνεσαν τις αρχές για την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων παρά την πανδημία.
Image
Χαιρέτισαν ιδιαίτερα την πρόοδο στους τομείς της ευελιξίας και του εκσυγχρονισμού της αγοράς εργασίας, του επιχειρηματικού κλίματος, της ψηφιοποίησης και της πράσινης ανάπτυξης.
Ενθάρρυναν περαιτέρω προσπάθειες για τη διευκόλυνση της επανεκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού, την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και τη συνέχιση της απελευθέρωσης της αγοράς προϊόντων.
Image

Image

Image
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης