Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Όλες οι τράπεζες θα ενταχθούν στον Ηρακλή ΙΙ – Πειραιώς 14 δισ NPEs, Eurobank 5 δισ, Alpha bank 8 δισ, Εθνική 3 δισ - Η κεφαλαιακή ζημία 5,5 δισ

Όλες οι τράπεζες θα ενταχθούν στον Ηρακλή ΙΙ – Πειραιώς 14 δισ NPEs,  Eurobank 5 δισ, Alpha bank 8 δισ, Εθνική 3 δισ - Η κεφαλαιακή ζημία 5,5 δισ
Όλες οι τράπεζες από το τέλος του 2021 και σίγουρα μέσα στο 2022 θα προχωρήσουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και άλλες μορφές άντλησης κεφαλαίων για να ενισχύσουν τα αδύναμα κεφάλαια τους.
Ο Ηρακλής ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2021 και αμέσως θα ενεργοποιηθεί ο Ηρακλής 2 ο μηχανισμός παροχής κρατικών εγγυήσεων ώστε οι ελληνικές τράπεζες να συνεχίσουν τις τιτλοποιήσεις των προβληματικών τους δανείων.  
Στον Ηρακλή Ι που βρίσκεται σε εξέλιξη έως τώρα οι τράπεζες έχουν συμμετάσχει ως εξής

Eurobank με 7,5 δισεκ. τιτλοποίηση NPEs Cairo με εκτιμώμενη κεφαλαιακή ζημία 1,5 δισεκ. ευρώ

Alpha bank με 10,8 δισεκ. τιτλοποίηση NPEs Galaxy με εκτιμώμενη κεφαλαιακή ζημία 2 δισεκ. ευρώ

Εθνική με 6,3 δισεκ. τιτλοποίηση NPEs Frontier με εκτιμώμενη κεφαλαιακή ζημία 880 εκατ ευρώ.

Πειραιώς με 7 δισεκ. τιτλοποιήσεις NPEs Phoenix και Vega με εκτιμώμενη κεφαλαιακή ζημία 1,2 δισεκ. ευρώ

Συνολικά στον Ηρακλή 1 έχουν ενταχθεί 31,6 δισεκ. ευρώ προβληματικά ανοίγματα των ελληνικών τραπεζών.
Έναντι αυτών έχουν δοθεί ή θα δοθούν κρατικές εγγυήσεις σχεδόν 11 δισεκ. ευρώ.
Οι τράπεζες από την συμμετοχή τους στον Ηρακλή 1 μείωσαν τα κεφάλαια τους κατά 5,5 με 5,6 δισεκ. ευρώ.

Τι θα περιλαμβάνει ο Ηρακλής ΙΙ

Ο Ηρακλής ΙΙ θα είναι συνέχεια του Ηρακλή Ι, θα διαθέτει σχεδόν παραπλήσιες παραδοχές αν και το κόστος των senior bond θα μειωθεί ελαφρώς.
Εξετάζεται η κυβέρνηση να παράσχει στις τράπεζες κάποιες επιπλέον ωφέλειες, τις οποίες θα διαπραγματευτεί με τους θεσμούς.
Ο Ηρακλής ΙΙ μπορεί να είναι οριακά καλύτερος από τον Ηρακλή Ι.
Για τον Ηρακλή ΙΙ που θα ξεκινήσει από τον Μάιο του 2021 και θα έχει διάρκεια έως το τέλος του 2022 θα περιλαμβάνει δυνητικές τιτλοποιήσεις 30 δισεκ. ευρώ οι οποίες θα έχουν επίδραση στα κεφάλαια των τραπεζών περίπου 5,6 με 6 δισεκ. ευρώ.

Η Πειραιώς στον Ηρακλή 2 θα συμμετάσχει με 2 τιτλοποιήσεις 7 και 7 δισ ευρώ NPEs οι οποίες θα έχουν κεφαλαιακή επίδραση περίπου 2,8 δισεκ. ευρώ

Η Eurobank θα συμμετάσχει με τιτλοποίηση 5 δισ NPEs, στον Ηρακλή 2 με κεφαλαιακή επίδραση 1 δισεκ. ευρώ.

Η Alpha bank θα συμμετάσχει με τιτλοποίηση 8 δισ NPEs, στον Ηρακλή 2 με κεφαλαιακή επίδραση 1,5 δισεκ. ευρώ.

Η Εθνική τράπεζα θα συμμετάσχει με τιτλοποίηση 3 δισ NPEs, στον Ηρακλή 2 με κεφαλαιακή επίδραση 450 εκατ ευρώ.

Οι ελληνικές τράπεζες θα συμμετάσχουν με 30 δισεκ, ευρώ NPEs στον Ηρακλή 2, θα λάβουν 10,5 με 11 δισεκ. κρατικές εγγυήσεις και έναντι όλων αυτών τα κεφάλαια θα μειωθούν κατά 5,6-6 δισεκ. ευρώ.
Τράπεζες

Εθνική

Πειραιώς

Eurobank

Alpha bank

Ηρακλής Ι

6,3 δισ NPEs

7 δισ NPEs

7,5 δισ NPEs

10,8 δισ NPEs

Μείωση κεφαλαίου

-880 εκατ

-1,3 δισ

-1,5 δισ

-2 δισ
         
Ηρακλής ΙΙ 3 δισ NPEs 14 δισ 7+7 δισ NPEs 5 δισ NPEs 8 δισ NPEs

Μείωση κεφαλαίου -480 εκατ

-2,8 δισ -1 δισ -1,5 δισ
         
Συνολικά Κεφάλαια μετά Ηρακλή 1+2 4,8 δισ 3,6 δισ 4,6 δισ 5,6 δισ
Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

Θα χρειαστούν οι ελληνικές τράπεζες νέα κεφάλαια;

Στο ερώτημα εάν οι τράπεζες χρειαστούν νέα κεφάλαια η απάντηση είναι ξεκάθαρη είναι μονόδρομος.
Μετά τον Ηρακλή Ι και Ηρακλή ΙΙ θα απομείνουν με 18,6-19,5 δισεκ. ευρώ κεφάλαια εκ των οποίων τα 15,5 δισ θα είναι DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Στην ανάλυση αυτή δεν έχουμε συμπεριλάβει την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου των τραπεζών.
Μπορεί να καλύπτονται από το ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας SREP 11,25% αντί 13,75% αλλά στην πράξη, τα buffer τους, τα κεφαλαιακά μαξιλάρια μηδενίζονται.
Όλες οι τράπεζες από το τέλος του 2021 και σίγουρα μέσα στο 2022 θα προχωρήσουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και άλλες μορφές άντλησης κεφαλαίων για να ενισχύσουν τα αδύναμα κεφάλαια τους.
Το bankingnews εδώ και χρόνια υποστηρίζει σταθερά ότι όποια τράπεζα υλοποιήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών με μετρητά και την καλύψει θα είναι οριοθετήσει το σημείο μηδέν της αναγέννησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις, όπως την Πειραιώς το ΤΧΣ θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου καθώς έτσι διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης