Τελευταία Νέα
Αναλύσεις – Εκθέσεις

S&P: Αναβαθμίζεται σε Β η ΔΕΗ, σταθερό το outlook - Θετικές οι κυβερνητικές δράσεις

tags :
S&P: Αναβαθμίζεται σε Β η ΔΕΗ, σταθερό το outlook - Θετικές οι κυβερνητικές δράσεις
Η S&P Global Ratings αναβαθμίζει τη ΔΕΗ
Σε «Β» -από «Β-»- αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της ΔΕΗ η Standard & Poor’s Global Ratings, επικαλούμενη την προσδοκία ότι η στρατηγική επανατοποθέτηση και οι βελτιωμένες βασικές αρχές της ελληνικής αγοράς ενέργειας έχουν μεταμορφώσει την ανταγωνιστική θέση της εταιρείας, μειώνοντας τις ανησυχίες για τη ρευστότητα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
Οι προοπτικές επαναξιολόγησης 12μήνου (outlook) ορίστηκαν σε σταθερές .
«Αυτό υποστηρίζει τους εθνικούς στόχους μετάβασης της ενέργειας που ορίζονται στο νέο σχέδιο ελληνικής κυβέρνησης, που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2019.
Θεωρούμε θετική αυτήν την ευθυγράμμιση των στόχων με την κυβέρνηση, τον κύριο μέτοχο της ΔΕΗ.
Στο πλαίσιο του σχεδίου, η ΔΕΗ σκοπεύει να επιταχύνει το κλείσιμο των ορυχείων λιγνίτη και των μονάδων παραγωγής.
Αυτό συνεπάγεται μείωση της εγκατεστημένης χωρητικότητας λιγνίτη σε 0,7 gigawatts (GW) το 2023 από 3,7 GW το 2019.
Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται να αυξηθούν, με στόχο την επέκταση της εγκατεστημένης αιολικής και ηλιακής χωρητικότητας παραγωγής σε περίπου 1,5 GW έως το 2023 από 0,15 GW το 2019, υποστηριζόμενο από αγωγό έργων 6 GW.
Αναγνωρίζουμε τους κινδύνους εκτέλεσης που σχετίζονται με αυτήν τη στρατηγική, ιδίως τις κοινωνικές προκλήσεις σχετικά με το κλείσιμο ορυχείων λιγνίτη και μονάδων παραγωγής και τις τεχνικές και οικονομικές προκλήσεις που σχετίζονται με την κατασκευή των νέων μονάδων ανανεώσιμων πηγών.
Ωστόσο, αναμένουμε ότι η μετατόπιση του συνδυασμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία αμείβεται βάσει μακροπρόθεσμων συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου και μακριά από τον λιγνίτη, θα έχει θετική επίδραση στην κερδοφορία, λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλότερο κόστος εκπομπών CO2 και έναν πιο αποδοτικό παράγοντα φόρτωσης. Σημειώνουμε ότι οι μονάδες λιγνίτη είχαν συντελεστή φόρτωσης 29% το 2019, με περισσότερο από το 70% των μονάδων της ΔΕΗ να είναι παλαιότερες των 20 ετών και 50% παλαιότερες των 30 ετών, ενώ το νέο εργοστάσιο λιγνίτη στην Πτολεμαΐδα 660 MW είναι πιθανό να επωφεληθεί από συντελεστής φόρτωσης περίπου 80%.
Επιπλέον, η προγραμματισμένη μείωση της παραγωγής της ΔΕΗ θα συμβεί καθώς η εταιρεία μειώνει το μερίδιο αγοράς της προσφοράς, διατηρώντας το τρέχον ποσοστό φυσικής αντιστάθμισης μεταξύ της ενέργειας που πωλείται και αγοράζεται σε οριακές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας του συστήματος (SMP) που παρέχεται από τη θέση της ως κάθετα ολοκληρωμένη ηλεκτρική ενέργεια», σχολιάζει ο αμερικανικός οίκος.
Παράλληλα, σημειώνεται, τα περιθώρια στη λιανική αγορά αναμένεται να βελτιωθούν με μειωμένους ειδικούς φόρους που επιβάλλονται σε εταιρείες έντασης ενέργειας σε συνδυασμό με τη νέα στρατηγική της ΔΕΗ, για μείωση των εκπτώσεων των πελατών.
Ωστόσο, η στοχευμένη συρρίκνωση του μεριδίου αγοράς σε λιγότερο από 50% από 75,8% το 2019 μείωσε σημαντικά την πελατειακή βάση της ΔΕΗ στα 6,6 εκατομμύρια στις 31 Δεκεμβρίου 2019, σε σύγκριση με 6,9 εκατομμύρια στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
«Η εταιρεία επιδιώκει διάφορες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των ποσοστών είσπραξης και την ανάκτηση καθυστερούμενων οφειλών, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης σε ψηφιακές πληρωμές και αποτελεσματικότερων διαδικασιών είσπραξης. Ολοκλήρωσε τιτλοποίηση 200 εκατ. ευρώ και πλησιάζει στην οριστικοποίηση πρόσθετης τιτλοποίησης 300 εκατ. ευρώ για καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών με συνολική εξαργύρωση περίπου 500 εκατ. ευρώ.
Εξακολουθούμε να θεωρούμε την ιστορική αδυναμία της εταιρείας την είσπραξη των απαιτήσεων.
Βλέπουμε επίσης υψηλές αβεβαιότητες που σχετίζονται με την τελική επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην ικανότητα και την προθυμία των Ελλήνων πελατών να πληρώνουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και τελικά τις ημέρες εισπρακτέων της ΔΕΗ», αναφέρει ο αμερικανικός οίκος.
Το νέο ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο 2021-2024 θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο προβλέψιμες ταμειακές ροές.
Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ενέκρινε πρόσφατα το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τον τομέα διανομής ενέργειας.
Οι νέες κανονιστικές περίοδοι θα διαρκέσουν τέσσερα χρόνια, σε αντίθεση με το προηγούμενο πλαίσιο, το οποίο υπόκειται σε ετήσιες αλλαγές.
Η μεθοδολογία για τον υπολογισμό των τιμολογίων και των εγκεκριμένων εσόδων καθορίστηκε με στόχο την εναρμόνιση του ΔΕΔΔΗΕ με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και την προώθηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων στο δίκτυο, την αποδοτικότητα κόστους και την καλύτερη ποιότητα των υπηρεσιών.
«Αν και βλέπουμε την εισαγωγή του πλαισίου ως ένα βήμα προς τα εμπρός για την ελληνική αγορά και τη ΔΕΗ, σημειώνουμε ότι υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με το επίπεδο αποτελεσματικότητας που παρέχεται.
Συνεχίζουμε να βλέπουμε την πολιτική παρέμβαση και την έλλειψη ρυθμιστικής ανεξαρτησίας ως αδυναμία.
Αναμένουμε ισχυρή απομόχλευση το 2020, αλλά μια επιστροφή στην παραγωγή αρνητικών λειτουργικών ταμειακών ροών (FOCF) από το 2021, με προγραμματισμένες σημαντικές επενδύσεις.
Εκτιμούμε ότι το FFO της ΔΕΗ στο χρέος θα αυξηθεί σε περίπου 12% -15% το 2020-2022 -από 3% το 2019.
Αναμένουμε ισχυρή απομόχλευση λόγω της μεγάλης αύξησης του EBITDA, με τη ΔΕΗ να επωφελείται από το μειωμένο κόστος αγοράς ενέργειας που σχετίζεται με το χαμηλότερο τιμές και τη ζήτηση.
Προβλέπουμε επίσης ελαφρώς αρνητικές αλλαγές κεφαλαίου κίνησης λόγω μεγαλύτερων απαιτήσεων εν μέσω πανδημίας και του μειωμένου κεφαλαίου, με αποτέλεσμα θετικό FOCF περίπου 100 εκατ. ευρώ το 2020.
Αναμένουμε ότι το EBITDA να παραμείνει στα 800 εκατ. – 1 δισεκ. ευρώ το 2021-2022 με διαρθρωτική αλλαγή σε ένα πιο κερδοφόρο επιχειρηματικό μοντέλο.
Η πρόβλεψή μας περιλαμβάνει το μεγάλο επεκτατικό σχέδιο capex της ΔΕΗ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το δίκτυο, με συνολικό προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ το 2020-2022 και αυξημένο ανώτατο όριο 700 εκατ. - 800 εκατ. ευρώ ετησίως το 2021 και το 2022.
Οι σταθερές προοπτικές αντικατοπτρίζουν την προσδοκία μας ότι η σταδιακή βελτίωση της στρατηγικής θέσης της ΔΕΗ να υποστηρίξει τη ρευστότητα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας, με το FFO στο χρέος 12% -15% και το χρέος προς το EBITDA κάτω από 6,5x.
Θα προβούμε σε αρνητική αξιολόγηση εάν οι πιστωτικές μετρήσεις της εταιρείας επιδεινωθούν σημαντικά, με το FFO να χρεώνεται κάτω από το 10% ή το χρέος προς EBITDA πάνω από 8x.
Θα προβούμε επίσης se αρνητική αξιολόγηση εάν η θέση ρευστότητας της ΔΕΗ εξασθενεί στο βαθμό που οι πηγές καλύπτουν λιγότερες από 1x σε μια περίοδο 12 μηνών.
Θα αναβαθμίσουμε τη βαθμολογία στη ΔΕΗ εάν παρατηρούμε σταθερή απόδοση σε όλους τους επιχειρηματικούς της τομείς και ισχυρότερες πιστωτικές μετρήσεις, από το FFO έως το χρέος».

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης