Τελευταία Νέα
Ασφαλιστικά Νέα

«Κρυφό χρέος» 1 δισ και οριακό πλεόνασμα 176 εκατ. δείχνει ο προϋπολογισμός των ασφαλιστικών Ταμείων για το 2021

«Κρυφό χρέος» 1 δισ και οριακό πλεόνασμα 176 εκατ. δείχνει ο προϋπολογισμός των ασφαλιστικών Ταμείων για το 2021
Το ισοζύγιο των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ, ΟΠΕΚΑ και ΝΑΤ) για το 2021 προβλέπεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 754 εκατ. ευρώ
«Κρυφό χρέος» 1 δισ παρά το οριακό πλεόνασμα των 176 εκ. ευρώ καταγράφει ο κοινωνικός προϋπολογισμός για το 2021 στο σκέλος των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς δεν συνυπολογίζει στο σύνολο των εκκρεμοτήτων σε εκκρεμείς συντάξεις (1,5 δις), παρά μόνο 499 εξ αυτών.
Το ισοζύγιο των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ, ΟΠΕΚΑ και ΝΑΤ) για το 2021 προβλέπεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 754 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 578 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2020.
Αντίστοιχα οριακά θετικά κινείται και το ισοζύγιο των ασφαλιστικών ταμείων το οποίο προβλέπεται να παρουσιάσει πλεόνασμα ύψους 418 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 283 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων για το οικονομικό έτος 2020.

Ασφαλιστικά ταμεία

Ειδικότερα, στο σκέλος των εσόδων εκτιμάται ότι θα σημειωθεί μείωση ύψους 1.085 εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης κατά 1,9 δις ευρώ, δεδομένου ότι εντός του 2020 ο e-ΕΦΚΑ επιχορηγήθηκε με το ποσό των 1,4 δις  ευρώ την εφάπαξ καταβολή των αναδρομικών των συντάξεων. Επιπλέον, μειωμένες κατά 632 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2020 αναμένεται να είναι και οι έκτακτες μεταβιβάσεις που λαμβάνει ο e-ΕΦΚΑ για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που πλήττονται από την πανδημία Covid-19, λόγω της ανάγκης εφαρμογής λιγότερων μέτρων ανάσχεσης της πανδημίας εντός του 2021.
Αντίθετα, εκτιμάται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από ρυθμίσεις οφειλών, θα είναι αυξημένες κατά 1.088 εκατ. ευρώ, ενόψει της αναμενόμενης επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας και της ενίσχυσης της απασχόλησης.
Οι δαπάνες εκτιμάται ότι το 2021 θα παρουσιάσουν μείωση κατά 1.046 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τρέχον έτος, απεικονίζοντας από τη μία τις μειωμένες μεταβιβάσεις προς τρίτους λόγω της καταβολής των αναδρομικών των συντάξεων εντός του 2020 και από την άλλη την αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 499 εκατ. ευρώ, η οποία κυρίως οφείλεται στην εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης εντός του 2021.

Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης

Προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω σώρευση οφειλών στην κατηγορία αυτή, υιοθετήθηκαν δράσεις που απαντούν σε δομικά προβλήματα της διαδικασίας. Η βασικότερη καινοτομία αφορά στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης, η οποία παρέχει στον ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση για απονομή σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος ή για απονομή ή μεταβίβαση λόγω θανάτου στον e-ΕΦΚΑ. Μάλιστα, μέρος της υπηρεσίας αυτής που αφορά στην αίτηση απονομής σύνταξης γήρατος σε αγρότες και αίτηση μεταβίβασης λόγω θανάτου λειτουργεί ήδη από 23/7/2020 στο πλαίσιο του πληροφοριακού συστήματος «ΑΤΛΑΣ», παρέχοντας μερική αυτοματοποίηση της διαδικασίας απονομής και διαλειτουργικότητα στη συλλογή των δικαιολογητικών. Κατά τον τρόπο αυτό, απελευθερώνονται ταυτόχρονα πολύτιμοι πόροι σε ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να επιταχυνθεί ο ρυθμός εκκαθάρισης των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Image

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης  

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των ΟΚΑ προς τρίτους ανήλθαν τον μήνα Σεπτέμβριο στο ποσό των 410 εκατ. ευρώ και αφαιρουμένων των προσαρμογών σε 156 εκατ. ευρώ. Παρατηρήθηκε δηλαδή μείωση ύψους 144 εκατ. ευρώ στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε καθαρή βάση, σε σχέση με τις αντίστοιχες του Ιουλίου, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Συγκεκριμένα:
Επειδή το μεγαλύτερο τμήμα των εν λόγω υποχρεώσεων προέρχεται από παλαιές οφειλές του κλάδου υγείας των τέως ΟΚΑ, που εντάχθηκαν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) έθεσε σε πλήρη λειτουργία από 25 Αυγούστου του τρέχοντος έτους μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα – μηχανισμό εκκαθάρισης και εξόφλησης των εν λόγω ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί στον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να αποπληρωθούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς παρόχους και ασφαλισμένους για τις οφειλές του πρώην ΟΠΑΔ/Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου, καθώς και των πρώην Οίκου Ναύτου και ΤΑΥΤΕΚΩ, οι οποίες είχαν δημιουργηθεί πριν την ένταξή τους στον ΕΟΠΥΥ, ήτοι πριν από το 2012.
Μεταξύ των δράσεων που πραγματοποιεί ο φορέας για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της εν λόγω πλατφόρμας, περιλαμβάνεται ο συντονισμός των Περιφερειακών του Διευθύνσεων (ΠΕΔΙ), ώστε να διενεργείται έλεγχος κατά περίπτωση, αλλά και η αποστολή οδηγιών για την επιτάχυνση της διαδικασίας εξόφλησης.
Επιπλέον, διατυπώνονται συστάσεις και παρέχονται κατευθύνσεις, προκειμένου οι οφειλές να διατυπώνονται ορθά στο σύστημα και να είναι δυνατή η συμπερίληψή τους στις προσαρμογές, μειώνοντας τελικά το συνολικό ύψος των οφειλών.

Image

Αντώνης Βασιλόπουλος
Antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης