Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Paperpack: Στα 1,4 εκατ. τα κέρδη στο 9μηνο του 2020

tags :
Paperpack: Στα 1,4 εκατ. τα κέρδη στο 9μηνο του 2020
Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η PAPERPACK και στο εννεάμηνο του 2020
Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Paperpack και στο εννεάμηνο του 2020.
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 13.052 χιλ.€ έναντι 14.156 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,80%.
Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 3.288 χιλ.€ έναντι 3.378 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.919 χιλ.€ έναντι 1.930 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1.408 χιλ.€ έναντι 1.358 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρίας την 30/09/2020 ανέρχεται σε 162 άτομα ενώ την 30/09/2019 ανερχόταν σε 161 άτομα.
Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμιακές ροές 2.818 χιλ. € έναντι 3.446 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 1.739 χιλ.€ έναντι 2.093 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,3563 € έναντι 0,3436€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
Οι επενδύσεις σε πάγια ανήλθαν σε 1.508 χιλ.€ έναντι 483 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης