Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της Folli Follie

tags :
Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της Folli Follie
Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της Folli Follie
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο “FFGROUP”(εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 20 Φεβρουαρίου 2020 ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ.2096/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,η οποία εξεδόθη αιτήσει της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διορίστηκε προσωρινή διοίκηση της Εταιρείας αποτελούμενη από τα τρέχοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Γεώργιο Σάμιο, Γεώργιο Ιωαννίδη, Παναγιώτη Αλεξάκη, Περικλή Δοντά, Γεώργιο Μομφερράτο, Ηλία Πεντάζο, Γεώργιο Σιγανίδη και Haolei Zhang, με αποκλειστικό έργο, αφού συγκροτηθεί σε σώμα, τη διενέργεια των αναγκαίων διαχειριστικών πράξεων για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας μέχρι την επίτευξη εξυγίανσής της.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του στις 17 Νοεμβρίου 2020 συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΙΟΣ του Αναστασίου-Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος
2.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ του Ιωάννη-Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
3.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ του Δημητρίου-Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
4.ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ του Νικολάου-Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
5.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ του Νικολάου-Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
6.ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ του Παναγιώτη-Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
7.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΓΑΝΙΔΗΣ του Κωνσταντίνου-Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
8.HAOLEI ΖHANGτου Genzhu-Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης