Τελευταία Νέα
Οικονομία

ΙΟΒΕ: Μικρή βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Οκτώβριο του 2020

tags :
ΙΟΒΕ: Μικρή βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Οκτώβριο του 2020
Λόγω ενίσχυσης προσδοκιών σε Βιομηχανία, Κατασκευές και Λιανικό Εμπόριο, αλλά επιδείνωση σε Υπηρεσίες και Καταναλωτική εμπιστοσύνη
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύθηκε ελαφρά τον Οκτώβριο και διαμορφώθηκε στις 92,3 μονάδες, έναντι 89,5 μονάδων τον Σεπτέμβριο.
Μικρή ενίσχυση των προσδοκιών καταγράφηκε στο Λιανικό εμπόριο και εντονότερη στις Κατασκευές και τη Βιομηχανία, σε αντίθεση με τις Υπηρεσίες και κυρίως την καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία υποχώρησε σημαντικά.
Η περαιτέρω έξαρση της υγειονομικής κρίσης τον Οκτώβριο, σε συνδυασμό με τα πρόσθετα μέτρα προστασίας της δημοσίας υγείας που λήφθηκαν, κλιμάκωσαν εκ νέου την ανησυχία, κυρίως στα νοικοκυριά, για τη διάρκεια και τις επιπτώσεις της πανδημίας.
Επισημαίνεται ότι η έρευνα δεν ενσωματώνει τις πρόσφατες δυσμενείς εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας του Οκτωβρίου.
Ευρύτερα, οι αβεβαιότητες για τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της πανδημίας στην Ελλάδα και διεθνώς κλιμακώνονται και οι αρνητικές επιδράσεις τους στις προσδοκίες αναμένεται να αποτυπωθούν με μεγαλύτερη έμφαση τον επόμενο μήνα.
Βεβαίως, οι παρεμβάσεις στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων ενδεχομένως να περιορίσουν σε κάποιο βαθμό τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας ή πρόσθετων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.
Ωστόσο, δεν αναμένεται να αμβλύνουν ιδιαίτερα τις δυσμενείς προσδοκίες, καθώς αφενός συνεχίζει να μη διαφαίνεται το τέλος της πανδημίας άμεσα, αφετέρου πολλές επιχειρήσεις και νοικοκυριά υπέστησαν έντονες πιέσεις ήδη από την πρώτη φάση της και οι δυνατότητες και οι αντοχές τους έναντι της νέας έξαρσής της έχουν εξασθενήσει αρκετά.
Συνεπώς η οικονομία εισέρχεται σε μια νέα περίοδο σημαντικής αβεβαιότητας, με τις εξελίξεις στα επιδημιολογικά δεδομένα να υπερτερούν σε βαρύτητα των υπόλοιπων.
Αναλυτικότερα:

- στη Βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση υποχώρησε αισθητά, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα ενισχύθηκαν οριακά και οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκαν σημαντικά.
- στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή ενισχύθηκαν, σε αντίθεση με τις αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση οι οποίες περιορίστηκαν.  στο Λιανικό Εμπόριο, οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώνονται, όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, ενώ παράλληλα τα αποθέματα αποκλιμακώνονται.
- στις Υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν ελαφρά, ενώ οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση μεταβλήθηκαν οριακά και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της κινήθηκαν πτωτικά.
- στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας επιδεινώνονται ελαφρά όπως και οι αντίστοιχες για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, ενώ εντονότερα υποχωρούν οι εκτιμήσεις για μείζονες αγορές και η πρόθεση για αποταμίευση.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σημαντική βελτίωση στις επιχειρηματικές προσδοκίες, από ενίσχυση της τρέχουσας ζήτησης, αλλά και των προβλέψεων για την παραγωγή

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία ενισχύθηκε σημαντικά τον Οκτώβριο, στις 95,4 (από 86,5 τον Σεπτέμβριο) μονάδες, επίπεδο ωστόσο σαφώς χαμηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (105,3 μον.).
Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες περιορίστηκε αισθητά, το ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκε ήπια, ενώ το ύψος των αποθεμάτων ήταν ουσιαστικά αμετάβλητο.
Αναλυτικά:
α) Σε επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, ο αρνητικός δείκτης διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στις -21 μονάδες (από -39 μον. τον Σεπτέμβριο), με το 34% των επιχειρήσεων να δηλώνουν χαμηλές για την εποχή παραγγελίες και το 13% (από μόλις 5%)να αναφέρει το αντίθετο.
β) Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 μήνες, το σχετικό ισοζύγιο παραμένει θετικό και ενισχύεται στις +11 μονάδες (από +3), με το 18% (από 24%) των επιχειρήσεων να προβλέπει μείωση της παραγωγής του το επόμενο τρίμηνο και το 29% (από 27%) αύξησή της.
γ) Στα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, το σχετικό ισοζύγιο διατηρείται στις +13-14 μονάδες, με το 23% (από 21%) των επιχειρήσεων να αναφέρει υψηλά για την εποχή αποθέματα και το 9% (από 8%) να δηλώνει το αντίθετο.
δ) Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφηκαν τον Οκτώβριο έντονα ανοδικές τάσεις: οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις εξαγωγές κατά το τελευταίο τρίμηνο υποχώρησαν έντονα και κινήθηκαν ήπια θετικά, στις +13 μονάδες (από -10), οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού υποχώρησαν έντονα και έγιναν οριακά θετικές, στις +1 (από -22) μονάδες, ενώ οι θετικές προβλέψεις για εξαγωγές τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκαν σημαντικά περαιτέρω (+24 μονάδες από +5).
ε) Οι θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς μήνες επίσης βελτιώθηκαν και το ισοζύγιο διαμορφώθηκε στις +15 μον. από +5, με το 33% (από 29%) των επιχειρήσεων να αναμένει άνοδο πωλήσεων το προσεχές χρονικό διάστημα και το 19% (από 24%) μείωσή τους. Παράλληλα, ο έντονα αρνητικός δείκτης εκτιμήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις περιορίστηκε σημαντικά, στις +1 (από -20) μονάδες, με το 35% (από 21%) των ερωτηθέντων να εκτιμά άνοδό τους.
στ) Οι μήνες εξασφαλισμένης παραγωγής ενισχύονται οριακά, στους 4,5 μήνες, με το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού να αυξάνεται στο 73,9% (από 71,8%).
ζ) Ο δείκτης προβλέψεων για την απασχόληση υποχώρησε και διαμορφώθηκε στις -7 μονάδες (από -3 μονάδες), με το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπει άνοδο απασχόλησης το προσεχές τρίμηνο να διαμορφώνεται στο 12% (από 13%) και το 18% (από 16%) να αναμένει υποχώρηση.
η) Το ισοζύγιο στις προβλέψεις για τις μεταβολές των τιμών ενισχύθηκε στις -1 μονάδες, με το 86% σταθερά των επιχειρήσεων να μην αναμένει μεταβολές τους το προσεχές τρίμηνο και μόλις ένα 6% να αναμένει άνοδο.
ι) Ως προς τους λόγους που παρεμποδίζουν την παραγωγική δραστηριότητα, το 48% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η επιχειρηματική λειτουργία του είναι απρόσκοπτη, ενώ από τις υπόλοιπες, ένα 33% δηλώνει ως σημαντικότερο εμπόδιο την ανεπάρκεια ζήτησης και το 14% την ανεπάρκεια κεφαλαίων.
κ) Στο τριμηνιαίο ερώτημα σχετικά με την ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται, οι εκτιμήσεις των ερωτηθέντων εξασθένησαν ήπια έναντι του προηγούμενου τριμήνου ως προς την εγχώρια αγορά (+6 από +8 μον. ο δείκτης), ενισχύθηκαν αισθητά στην αγορά της ΕΕ (+9 από +0 μον. ο δείκτης) και ηπιότερα στις λοιπές αγορές (+0 από -2 μον. το ισοζύγιο).
λ) Τέλος, στο τριμηνιαίο ερώτημα σχετικά με τις προβλέψεις των επιχειρήσεων για τον προορισμό των εξαγωγών τους τους προσεχείς μήνες, καταγράφεται οριακή βελτίωση στους σχετικούς δείκτες σε σχέση με τη μέτρηση Ιουλίου προς την ΕΕ (+15 από +14 μον.), εντονότερη προς λοιπές χώρες (+15 από +8 μον.), ενώ ως προς τις βαλκανικές χώρες παρατηρείται ήπια υποχώρηση (+9 από +13 μον.).
Σε επίπεδο βασικών τομέων, οι προσδοκίες στα Καταναλωτικά αγαθά ενισχύθηκαν αισθητά, στις 94,0 μονάδες (από 86,0 μον). Σημειώθηκε σημαντική βελτίωση στις παραγγελίες και τη ζήτηση, ενώ αντίθετα τα αποθέματα διογκώθηκαν και οι εκτιμήσεις για την παραγωγή τους προσεχείς 3-4 μήνες ενισχύθηκαν ήπια. Στα Κεφαλαιουχικά αγαθά, ο δείκτης υποχώρησε ήπια, στις 92,5 (από 95,0) μονάδες.
Η επιδείνωση προήλθε από τη έντονη υποχώρηση στις παραγγελίες και τη ζήτηση, με τις προβλέψεις για την παραγωγή τους 3-4 προσεχείς μήνες να κινούνται ήπια ανοδικά, ενώ παράλληλα οι θετικές εκτιμήσεις για τα αποθέματα ήταν αμετάβλητες.
Σημαντική ενίσχυση παρουσίασε ο δείκτης στα Ενδιάμεσα αγαθά, στις 97,3 (από 85,3) μονάδες, με τις αρνητικές εκτιμήσεις στις παραγγελίες και τη ζήτηση να περιορίζονται σημαντικά, ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους 3-4 ερχόμενους μήνες ενισχύθηκαν ήπια και τα αποθέματα αποκλιμακώθηκαν.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης