Επιχειρήσεις

Προβόπουλος: Ο Ελλάκτωρ μετεξελίσσεται σε σύγχρονο οργανισμό - Εφαρμόζονται οι άριστες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης

Προβόπουλος: Ο Ελλάκτωρ μετεξελίσσεται σε σύγχρονο οργανισμό - Εφαρμόζονται οι άριστες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης
Για περισσότερα από 70 χρόνια, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης για τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται
Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το 2019, δημοσιοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Γ. Προβόπουλος, στην οποία όπως επισήμανε αποτυπώνεται η αλλαγή του τρόπου διοίκησης και στρατηγικής του Ομίλου, ο οποίος συνεχώς αναπτύσσεται, εφαρμόζει τις διεθνώς άριστες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, τηρεί τις αρχές της επιχειρηματικής ηθικής και προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Σύμφωνα με τον κ. Προβόπουλο, το 2019 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.
Για τα επόμενα χρόνια, ο Όμιλος θα επενδύσει στρατηγικά στην περαιτέρω ενίσχυση της Επιχειρηματικής Ηθικής, της Υγείας, Ασφάλειας και της Ανάπτυξης των Εργαζομένων, της Καινοτομίας και της Δημιουργίας μιας Οικονομίας χαμηλού άνθρακα, ενώ παράλληλα, θα συνεχίσει, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, να είναι δίπλα στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται.
Το 2019 ήταν για τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ μια χρονιά ευρείας αναδιοργάνωσης, με την ανάπτυξη νέων Διευθύνσεων και Τμημάτων που στόχο έχουν να συμβάλουν στην μετεξέλιξή του σε έναν σύγχρονο οργανισμό.
Στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, αναπτύχθηκαν πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν στις παροχές, στην εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη των εργαζομένων.
Στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, το 2019 θεσπίστηκαν νέοι δείκτες, ώστε να παρακολουθείται σε συνεχή βάση η επίδοση των έργων και των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.
Στις αρχές του 2020, η πανδημία COVID-19, δημιούργησε νέα δεδομένα για την προστασία της υγείας.
Ο Όμιλος έλαβε όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του παράλληλα με την ασφάλεια των εργαζομένων του, των εργαζομένων των υπεργολάβων, καθώς και των χρηστών των υπηρεσιών και των πελατών του.
Στον τομέα της εφαρμογής μέτρων για την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, υπερκάλυψε κατά 5 φορές την κατανάλωση ενέργειας του Ομίλου.
Παράλληλα, ο Όμιλος στην Ελλάδα διαχειρίστηκε περισσότερους από 425 χιλιάδες τόνους, κατά κύριο λόγο σύμμεικτων απορριμμάτων, εκ των οποίων το 38% διαχωρίστηκε και αξιοποιήθηκε περαιτέρω.
Για περισσότερα από 70 χρόνια, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης για τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται, μέσα από τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την αξιοποίηση τοπικών προμηθευτών.
Παράλληλα, ο Όμιλος στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες δραστηριοποίησής του, στο πλαίσιο της κοινωνικής συνεισφοράς, επενδύοντας € 2,5 εκ. κατά το 2019.
Η σύνταξη της παρούσας Έκθεσης είναι σύμφωνη με τη βασική επιλογή των κατευθυντήριων οδηγιών του Global Reporting Initiative (GRI), και επιπρόσθετα έχουν ληφθεί υπόψη οι 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. καθώς και ο νέος Οδηγός Δημοσιοποίησης Μη-χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών", κατέληξε ο κ. Προβόπουλος.
 

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης