Ενιαία Εποπτική Αρχή στις Κεφαλαιαγορές από το τέλος του 2022 - Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Ενιαία Εποπτική Αρχή στις Κεφαλαιαγορές από το τέλος του 2022 - Τι περιλαμβάνει το σχέδιο
Τι προβλέπει η ενοποίηση
Σε μια σειρά μεγάλων αλλαγών  που επέφερε η πανδημία, στηρίζεται η επιτάχυνση της πορείας ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Κεφαλαιαγοράς που μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει και τη δημιουργία της ενιαίας εποπτικής αρχής.
Το project σχεδιάζεται προσεκτικά για το τέλος του 2022 και στόχος είναι να καλύπτονται οι αλλαγές που επιφέρουν:
- Η ανάγκη για την άντληση ρευστότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που λόγω κρίσης σε κάποιες περιπτώσεις  δεν μπορούν να προσφέρουν οι τράπεζες επιταχύνει τις εξελίξεις.
-Το Brexit και το γεγονός πως το κέντρο που χρηματοδοτούσε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αλλάζει τα δεδομένα του.
- Η ανάγκη να διοχετευτεί ρευστότητα με αποδόσεις από σημαντικά funds.
-Η δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής αγοράς ομολόγων ως αποτέλεσμα της έκδοσης ευρωπαϊκού χρέους δημιουργεί την έντονη ανάγκη τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Κεφαλαιαγοράς να μεταβληθούν και να γίνουν περαιτέρω δομημένα.
Oι όροι και οι προύποθέσεις αλλάζουν χωρίς καμία  αναφέρουν παράγοντες που γνωρίζουν τη νέα πραγματικότητα και τα καινούρια  δεδομένα .
Η πρώτη και η βασικότερη αλλαγή που θα συντελεσθεί είναι πως η κεντρική εποπτεία των κεφαλαιαγορών η οποία σχεδιάζεται να μεταφερθεί στην ESMA την Ευρωπαϊκή Αρχή Κεφαλαιαγορών κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Οι εθνικές κεφαλαιαγορές θα παίξουν τον ρόλο που παίζουν στην παρούσα φάση  οι κεντρικές τράπεζες των χωρών μελών.

Αυτή τη στιγμή η ESMA εποπτεύει μόνον του οίκους αξιολόγησης όταν αυτοί διενεργούν εργασίες στην Ευρώπη όπως επίσης και τα εμπορικά αποθετήρια.

Νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν μετά το σκάνδαλο της Wirecard , δεδομένα που διατυπώνουν εμφατικότερα  την ανάγκη αλλαγών μιας και η συγκεκριμένη υπόθεση αποκάλυψε ένα τεράστιο κενό στην καρδιά του ρυθμιστικού πλαισίου της Γερμανίας, της μεγαλύτερης οικονομίας της Ε.Ε.
Συνολική αναθεώρηση λοιπόν  των κανόνων που αφορούν τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές προετοιμάζουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Η αναθεώρηση θα στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:
- Στην αλλαγή των κανόνων εποπτείας που θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά παραβίαση νομοθεσίας όπως το inside trading κλπ μέσα από την κεντρική εποπτεία
- Στο ενοποιημένο μοντέλο αδειοδότησης που θα καθιστά πιο εύκολη την πρόσβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα κεφάλαια.
-Στη δημιουργία κοινών κανόνων  οι οποίοι θα λάβουν χώρα ως προς το αξιόχρεο των επιχειρήσεων και την πτώχευση.
Οι ενιαίοι κανόνες στην Κεφαλαιαγορά αναμένεται να βοηθήσουν και σε ενοποίηση και της φορολογική νομοθεσίας των χωρών μελών αλλά και κοινών κινήτρων για την πράσινη ανάπτυξη. Συγχρόνως θα διαμορφωθούν προϋποθέσεις προκειμένου να εισέλθουν στην ενιαία ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί,ασφαλιστικά ταμεία που χρειάζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να εισέλθουν σε μια τέτοια αγορά.

Eιρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS