Τελευταία Νέα
Speculator

Αντιφάσεις και ασάφειες στις οικονομικές καταστάσεις της Τεχνικής Ολυμπιακής

Αντιφάσεις και ασάφειες στις οικονομικές καταστάσεις της Τεχνικής Ολυμπιακής
Οι απαιτήσεις από τα Διευθυντικά Στελέχη, τα λοιπά συνδεδεμένα και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
«Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ ή σε διευθυντικά στελέχη του Ομίλου και τις οικογένειές τους και δεν υπάρχουν απαιτήσεις/υποχρεώσεις από/προς τα συνδεδεμένα αυτά μέρη».
Αυτά αναφέρονται στις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου της Τεχνικής Ολυμπιακής ενώ την ίδια στιγμή στους σχετικούς πίνακες εμφανίζονται σε επίπεδο ομίλου να υπάρχουν απαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη 74.472 ευρώ τα οποία μάλιστα είναι αυξημένα σε σχέση με το τέλος του  2019 όπου σύμφωνα με τους πίνακες ανέρχονταν σε 49.346 ευρώ.
Την ίδια στιγμή εμφανίζονται αγορές και αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών ύψους 117 χιλιάδων ευρώ για το πρώτο εξάμηνο της χρήσης του 2020.
Επιπλέον στη χρήση της 31/12 γίνεται λόγος για προκαταβολές έναντι υπηρεσιών.
Επίσης στις οικονομικές καταστάσεις εμφανίζονται απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη ύψους 114 χιλιάδων ευρώ.
Οι απαιτήσεις είναι θεαματικά μειωμένες από τα 2,75 εκ ευρώ που ήταν στο τέλος του 2019.
Η εταιρία βέβαια έχει εντυπωσιακό ταμείο 57 εκ ευρώ λόγω της πώλησης του Πόρτο Καρράς αλλά παρ όλα αυτά δεν έχει αποπληρώσει μέλη του ΔΣ από την οποία έχουν απαιτήσεις. Εκτός κι αν αυτές οι απαιτήσεις προέρχονται από άλλες συναλλαγές πλην των αμοιβών.
Επίσης ενδιαφέρον είναι ότι η εταιρία έχει παρά την είσπραξη τεράστιου ποσού για τα δεδομένα της από την πώληση του Πόρτο Καρράς λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 12,3 εκ ευρώ για τις οποίες μάλιστα δεν υπάρχει ανάλυση στις εξαμηνιαίες καταστάσεις.
Αλλά και στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δεν υπάρχει ουσιαστική ανάλυση καθώς για παράδειγμα εμφανίζεται ποσό λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στο κονδύλι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης