Ιntrakat: Προσωρινός μειοδότης σε έργο 86,2 εκατ ευρώ - Ανέλαβε το μεγάλο αντιπλημμυρικό της Εσχατιάς

Ιntrakat: Προσωρινός μειοδότης σε έργο 86,2 εκατ ευρώ - Ανέλαβε το μεγάλο αντιπλημμυρικό της Εσχατιάς
Ιntrakat: Προσωρινός μειοδότης σε έργο 86,2 εκατ ευρώ
Προσωρινή ανάδοχος αναδείχθηκε η ΙΝΤΡΑΚΑΤ στο μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο του Ρέματος Εσχατιάς στο τμήμα από την οδό Ευπυρίδων μέχρι τη Λεωφόρο Πάρνηθος προϋπολογισμού 86,2 εκατ ευρώ.
Η διάρκεια των έργων έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβαση, ενώ η χρηματοδότηση του γίνεται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Να σημειωθεί ότι στον κατασκευαστικό τομέα, τα προς υπογραφή έργα του Ομίλου ανέρχονται σε 208,6 εκ. ευρώ, με την Ιntrakat να έχει αναλάβει πρόσφατα έργα ύψους 76,2 εκ. ευρώ και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων να ξεπερνά τα 500 εκ. ευρώ περίπου.
Επιπλέον η εταιρεία συμμετέχει σε διάφορους διαγωνισμούς έργων ύψους 350 εκ. ευρώ των οποίων το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται εντός του 2020.
Να σημειωθεί ότι πρόσφατα η εταιρεία ανέλαβε την εργολαβία-σκούπα ολοκλήρωσης του άξονα Θεσσαλονίκη-Πολύγυρος, με το τελευταίο τμήμα από τη Θέρμη μέχρι τη Γαλάτιστα.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 29 εκατ ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση του θα προέλθει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους καθώς και την κατασκευή του δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς (Τμήμα 1, Φάση Α) στην Κύπρο, συνολικού προύπολογισμού 72,9 εκατ ευρώ.
Επίσης ο Όμιλος έχει αναλάβει το έργο των κατεδαφίσεων στο Ελληνικό, συνολικού ύψους 3 εκατ ευρώ ανέρχεται.
Οι κατεδαφίσεις αφορούν κυρίως αυθαίρετα κτίρια και δομές, που προσεγγίζουν τα 900 και δεν έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα από τη σύμβαση παραχώρησης και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.
Οι πωλήσεις του Ομίλου στο πρώτο εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε 86,9 εκ. έναντι 126,2 εκ. του πρώτου εξαμήνου του
2019, σημειώνοντας μείωση κατά 31,07% γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επίδραση των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας.  
Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες 4 εκ. έναντι κερδών 1,25 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 3,8 εκ. έναντι ζημιών 741,5 χιλ.
Τέλος τα EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκαν για το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε κέρδη 2,7 εκ. έναντι κερδών 8,3 εκατ. του πρώτου
εξαμήνου του 2019, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA σε κέρδη 2,6 εκ. έναντι κερδών 8,8 εκ.
Ελένη Μπότα


www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS