Μέχρι τέλος του 2020 η κάλυψη του 100% των εισφορών για το πρόγραμμα Συν - Εργασία

Μέχρι τέλος του 2020 η κάλυψη του 100% των εισφορών για το πρόγραμμα  Συν - Εργασία
Μέχρι τέλος του 2020 η κάλυψη του 100% των εισφορών στην ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ -Τι προβλέπεται για τις επιχειρήσεις σε περιοχές στο «Κόκκινο» και «Πορτοκαλί»
Μέχρι τέλος του 2020 η κάλυψη του 100% των εισφορών στην ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ -Τι προβλέπεται για τις επιχειρήσεις σε περιοχές στο «Κόκκινο» και «Πορτοκαλί»
Παρατείνεται με τροπολογία μέχρι τέλος η κάλυψη στο 100% των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ενώ καθορίζονται τα όρια για κάθε επιχείρηση, ανάλογα επιδημιολογικού επιπέδου (χαμηλό, μέτριο, υψηλό και πολύ υψηλό) που εισέρχονται διάφορες περιφερειακές ενότητες.
Η τροπολογία κατατέθηκε από το υπουργείο Εργασίας με αφορμή το τοπικό lockdown στην Καστοριά από αύριο Παρασκευή, ενώ λίγο πριν το λοκ-ντάουν και στο πορτοκαλί βρίσκονται  τα Γιάννενα και οι  Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Βοιωτίας, Λάρισας και Σερρών.  
α) Για τις Π.Ε. που εντάσσονται στην κατηγορία «Πολύ υψηλό», προβλέπονται τα κάτωθι:
-Για όσες επιχειρήσεις τεθούν σε αναστολή λειτουργίας, βάσει εντολής δημόσιας αρχής, προβλέπεται υποχρεωτική αναστολή των συμβάσεων εργασίας και δικαίωμα αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους των εν λόγω επιχειρήσεων, τουλάχιστον για 14 ημέρες και έως το διάστημα, κατά το οποίο ορίζεται η αναστολή λειτουργίας.
- Για επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ, προβλέπεται:
ΐ) δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, με αναγνώριση δικαιώματος αποζημίωσης ειδικού σκοπού για δεκατέσσερις 14 ημέρες και έως το διάστημα, κατά το οποίο ορίζεται η αναστολή λειτουργίας,
Π) δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για όσες συμβάσεις εργασίας δεν τεθούν σε αναστολή και ΙΙΙ) υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό 40%.
β) Για τις Π.Ε. που υπάγονται στις κατηγορίες «Υψηλό», «Μέτριο» και «Χαμηλό» προβλέπεται:
- Δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για εργαζόμενους επιχειρήσεων, βάσει ΚΑΔ,
- Δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για όσες συμβάσεις εργασίας δεν τεθούν σε αναστολή,
- Υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας, με διαβάθμιση του ποσοστού, αναλόγως του επιπέδου επικινδυνότητας της Π.Ε.

γ) Στους παραβάτες των ως άνω υποχρεώσεων επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS