ΔΝΤ: Ύφεση 2,2% στην Ασία το 2020, «άλμα» ανάπτυξης 6,9% το 2021

ΔΝΤ: Ύφεση 2,2% στην Ασία το 2020, «άλμα» ανάπτυξης 6,9% το 2021
Ύφεση 2,2% στην Ασία το 2020, σύμφωνα με το ΔΝΤ
Δυναμική ανάκαμψη στην οικονομία των ασιατικών χωρών αναμένει από το επόμενο έτος το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), με τις επιδόσεις να είναι κατά πολύ καλύτερες σε σύγκριση με τις ήδη ανεπτυγμένες χώρες.
Βέβαια, υπογραμμίζει σε έκθεσή του το ΔΝΤ, η τρέχουσα κρίση είναι οι χειρότερη που έχουν βιώσει οι αναδυόμενες οικονομίες, καθώς έβαλε «στοπ» στη ραγδαία ανάπτυξη των προηγούμενων δεκαετιών.
Ειδικότερα, για φέτος, το ΔΝΤ αναμένει το ΑΕΠ των ασιατικών κρατών συνολικά να συρρικνωθεί κατά 2,2%.
Ωστόσο, η ανάκαμψη θα είναι ισχυρή το 2021, της τάξεως του 6.9%.
«Οι προοπτικές για μια παγκόσμια ανάκαμψη που θα καθοδηγείται από το εμπόριο φαίνονται αμυδρές, λόγω της αδύναμης παγκόσμιας ανάπτυξης, των κλειστών συνόρων και των έντονων εντάσεων γύρω από το εμπόριο, την τεχνολογία και την ασφάλεια -παρά την ώθηση στην περιοχή από την ανάκαμψη της Κίνας.
Η διαφοροποίηση των οικονομιών της Ασίας, μακριά από την υπερβολική εξάρτηση από τις εξαγωγές είναι ένα έργο σε εξέλιξη: ένας θεμελιώδης αναπροσανατολισμός προς την εγχώρια ζήτηση θα πάρει χρόνο και παρουσιάζει μια εξαιρετικά δύσκολη πρόκληση για τις μικρότερες οικονομίες (όπως τα νησιά του Ειρηνικού) και γενικότερα, εκείνες που βασίζονται στον τουρισμό.
Η αύξηση της ανισότητας είναι αντιθετική στη βιώσιμη ανάκαμψη χωρίς αποκλεισμούς.
Η ανισότητα του εισοδήματος και του πλούτου, που ήδη αυξανόταν πριν από την πανδημία, είναι πιθανό να αυξηθεί περαιτέρω εκτός εάν ληφθεί αποφασιστική πολιτική δράση.
Οι δείκτες της αγοράς εργασίας της Ασίας έχουν ήδη επιδεινωθεί περισσότερο από ό,τι κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, ειδικά για τις γυναίκες και τους νεότερους εργαζόμενους.
Το υψηλό χρέος καθιστά την περιοχή ευάλωτη σε οικονομικές αναταραχές.
Ενώ οι άνευ προηγουμένου εκροές κεφαλαίων χαρτοφυλακίου που παρατηρήθηκαν στην αρχή της πανδημίας έχουν σταθεροποιηθεί, χάρη στις ενέργειες νομισματικής πολιτικής στις προηγμένες οικονομίες, οι καθαρές εκροές παραμένουν μεγάλες σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την πανδημία.
Η κρίση υγείας δεν έχει τελειώσει. (…)
Η πρώτη δουλειά των υπευθύνων χάραξης πολιτικής είναι επομένως η διατήρηση ισχυρών πολιτικών για την υγεία έως ότου μειωθεί η πανδημία.
Πέρα από την ανταπόκριση στην υγεία, απαιτείται ένα πλήρες οπλοστάσιο οικονομικών πολιτικών για την ενίσχυση της Ασίας.
Πρώτον, η δημοσιονομική και νομισματική στήριξη δεν πρέπει να αποσυρθεί πρόωρα, δηλαδή, πριν η ανάκαμψη καθιερωθεί.
Δεύτερον, οι χώρες πρέπει να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για να προστατεύσουν τους πιο ευάλωτους πολίτες τους από τις συνέπειες της κρίσης μέσω της καλύτερης στόχευσης της δημοσιονομικής στήριξης, ιδίως σε νέους και γυναίκες, που έχουν πληγεί περισσότερο.
Αυτό είναι απαραίτητο, επειδή ο δημοσιονομικός χώρος είναι σπάνιος ή μειώνεται ταχέως παντού και η οξεία ανισότητα θα μπορούσε ακόμη να οδηγήσει σε κοινωνική αναταραχή, εάν οι φτωχοί χάσουν την ελπίδα ότι θα έρθουν καλύτερες εποχές.
Τρίτον, η επαγρύπνηση έναντι των πιστωτικών κινδύνων σε εταιρείες και νοικοκυριά παραμένει ουσιαστική, δεδομένου του ενδεχόμενου αντίκτυπου στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ιδίως εάν η ανάπτυξη είναι βραδύτερη από το αναμενόμενο.
Τα υψηλά επίπεδα χρέους αποτελούν βασική ευπάθεια στην περιοχή, δεδομένης της αδύναμης οικονομικής θέσης πολλών επιχειρήσεων πριν από την κρίση.

Είναι επίσης σημαντικό να αντιμετωπιστεί προληπτικά το μη βιώσιμο δημόσιο χρέος, καθώς το σαφές μήνυμα από την ιστορία είναι ότι οι καθυστερήσεις είναι πολύ δαπανηρές.
Τέταρτον, για να καταστεί δυνατή η διαρθρωτική αλλαγή, οι οικονομικές πολιτικές θα πρέπει να επικεντρώνονται στον κόσμο του αύριο, όχι του χθες.
Αυτό σημαίνει τη διευκόλυνση της εταιρικής αναδιάρθρωσης και την ανακατανομή πόρων, συμπεριλαμβανομένων τομέων που θα ανοίξουν το δρόμο για ισχυρότερη, μεσοπρόθεσμη, πράσινη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς», σχολιάζει το ΔΝΤ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS