Πλαστικά Κρήτης: Οι Μ. Βλατάκης και Ν. Μυρτάκης ορίστηκαν νέα μέλη στο ΔΣ

Πλαστικά Κρήτης: Οι Μ. Βλατάκης και Ν. Μυρτάκης ορίστηκαν νέα μέλη στο ΔΣ
Πλαστικά Κρήτης: Οι Βλατάκης και Μυρτάκης ορίστηκαν νέα μέλη στο ΔΣ
Η Εταιρία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με απόφασή του κατά τη συνεδρίαση της 16ης Οκτωβρίου 2020, όρισε προσωρινά και μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση τους κ.κ. Μιχαήλ Βλατάκη και Νικόλαο Μυρτάκη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Εμμανουήλ Ανδρεαδάκη και Δημήτριου Αρμάου οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 9 έτη ως μέλη του Δ.Σ. που αποτελεί το ανώτερο όριο σύμφωνα με το Ν. 4706, προκειμένου η εταιρία να υλοποιήσει τις απαιτήσεις του νόμου.
Κατόπιν τούτου η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:
1) Ιωάννης Λεμπιδάκης, Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)
2) Κατίνα - Άννα Λεμπιδάκη, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος)
3) Εμμανουήλ Λεμπιδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
4) Μιχαήλ Λεμπιδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
5) Ιωάννης Μελάς, εκτελεστικό μέλος
6) Εμμανουήλ Κυκριλής, εκτελεστικό μέλος
7) Γεώργιος Βαλεργάκης, εκτελεστικό μέλος
8) Γεώργιος Κόρκακας, εκτελεστικό μέλος
9) Μιχαήλ Περάκης, μη εκτελεστικό μέλος
10) Μιχαήλ Βλατάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
11) Νικόλαος Μυρτάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS