Μετ’ εμποδίων η ένταξη επιχειρήσεων στην Συν-Εργασία - Μόλις 60.000 εργαζόμενοι και το 10% των επιχειρήσεων καλύπτει το πρόγραμμα

Μετ’ εμποδίων η ένταξη επιχειρήσεων στην Συν-Εργασία - Μόλις 60.000 εργαζόμενοι και το 10% των επιχειρήσεων καλύπτει το πρόγραμμα
Για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης της βραχυχρόνιας εργασίας, στους εργαζόμενους που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» οι επιχειρήσεις-εργοδότες καλούνται να δηλώσουν τα εξής
Μετ’ εμποδίων και παρά το γεγονός ότι έχουν απλουστευτεί οι διαδικασίες ένταξης των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα στήριξης Συν-Εργασία, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων απέχει.
Μόλις ένα ποσοστό 10% αυτών έχει ενταχθεί και αφορά συνολικά 60.000 εργαζόμενους στους οποίους επιδοτείται ως 60% ο μισθός και κατά 100% οι ασφαλιστικές εισφορές, ενώ υπάρχουν και καταγγελίες από εργαζόμενους που έχουν  τεθεί σε αναστολή σύμβασης, ότι εργάζονται με «μαύρα», αν και είναι δύσκολο σε αυτή τη φάση να ελεγχθεί το παράνομο της τηλεργασίας.
Η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας εστιάζοντας στο χειρότερο σενάριο ενός lookdown εξαιτίας της πανδημίας, έδωσαν παράταση στο πρόγραμμα το οποίο θα συνεχιστεί κανονικά ως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και συνεπώς θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση και άλλες επιχειρήσεις, προκειμένου να αποφευχθούν απολύσεις.
Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά τη μείωση έως και 50% του ωραρίου ασχόλησης που μπορεί να υπολογιστεί ανά εβδομάδα, ανά μήνα, ανά 15ήμερο ή όπως αλλιώς εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του εργοδότη.
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, για τον υπολογισμό του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας στους δικαιούχους εργαζόμενους, για κάθε μήνα εφαρμογής του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης της βραχυχρόνιας εργασίας, στους εργαζόμενους που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» οι επιχειρήσεις-εργοδότες καλούνται να δηλώσουν:

α) τις μικτές μηνιαίες αποδοχές με πλήρη απασχόληση, δηλαδή τον ονομαστικό μισθό του εργαζόμενου για ολόκληρο το μήνα (ανεξαρτήτως του διαστήματος που εντάσσεται ο εργαζόμενος στον Μηχανισμό), όπως αυτός αποτυπώνεται στον πίνακα προσωπικού-έντυπο Ε4 που έχει υποβληθεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» (χωρίς προσαυξήσεις για τυχόν εργασία, νύχτα ή Κυριακές και χωρίς πρόσθετες αμοιβές όπως οικειοθελείς παροχές κ.λ.π).
Στην περίπτωση όπου υπάρχουν πρόσθετες αποδοχές πέραν του ονομαστικού μισθού, αυτές βαρύνουν πλήρως τους εργοδότες.

β) τις καθαρές αποδοχές, που θα καταβάλλονταν στον εργαζόμενο για το χρονικό διάστημα ένταξής του στον Μηχανισμό, αν εργαζόταν με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση- Επισημαίνεται ότι δεν δηλώνονται στο σύστημα οι καθαρές αποδοχές που αντιστοιχούν σε προσαυξήσεις για τυχόν εργασία, νύχτα ή Κυριακές και πρόσθετες αμοιβές όπως οικειοθελείς παροχές κ.λ.π.

γ) τις καταβαλλόμενες αποδοχές στον εργαζόμενο για το χρονικό διάστημα ένταξής του στον Μηχανισμό που αφορούν τις μειωμένες ώρες εργασίας του, όπως αυτές αποτυπώνονται στις αιτήσεις/δηλώσεις ένταξής στον Μηχανισμό σε συνδυασμό με το υποβληθέν έντυπο Ε4: πίνακας προσωπικού-συμπληρωματικός ωραρίου.
Οι αποδοχές αφορούν καθαρές πληρωτέες αποδοχές προ φόρων και προ παρακράτησης εισφοράς αλληλεγγύης από τις επιχειρήσεις – εργοδότες, χωρίς προσαυξήσεις για τυχόν εργασία, νύχτα ή Κυριακές και χωρίς πρόσθετες αμοιβές όπως οικειοθελείς παροχές κ.λ.π.
Στην περίπτωση που οι συνολικά καταβαλλόμενες αποδοχές (συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας) υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου μισθού ή ημερομισθίου η διαφορά που προκύπτει αναπληρώνεται από το κράτος. Επισημαίνεται ότι όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και εντάσσονται στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έχουν αναπλήρωση εισοδήματος 100%.

Επίσης, σημειώνεται ότι κατά τη δήλωση των χρονικών διαστημάτων ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α ΦΑΣΗ) δεν συμπεριλαμβάνονται διαστήματα που οι εργαζόμενοι δεν αμείβονται από τον εργοδότη όπως για παράδειγμα όταν τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών, ασθένεια κ.λ.π.
Οι επιχειρήσεις δηλώνουν το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης και το ωράριο μειωμένης απασχόλησης των εργαζομένων τους για τον μήνα που εντάσσονται στον Μηχανισμό, εναλλακτικά, με μείωση εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας ή με τον μήνα.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

bankingnews.gr

BREAKING NEWS