Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Οι τραπεζίτες… δεν κατανοούν την πρόταση της ΤτΕ για την bad bank που φεσώνει το δημόσιο 8 δισ και προκαλεί άνισο ανταγωνισμό

Οι τραπεζίτες… δεν κατανοούν την πρόταση της ΤτΕ για την bad bank που φεσώνει το δημόσιο 8 δισ και προκαλεί άνισο ανταγωνισμό
H πρόταση της ΤτΕ θα βάλει σε μεγάλες περιπέτειες τις ελληνικές τράπεζες και το ελληνικό δημόσιο.
Οι τραπεζίτες ενημερώνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος για την bad bank για την πρόταση που αφορά τα προβληματικά δάνεια αλλά το συμπέρασμα είναι ότι δεν έχουν… ακόμη καταλάβει πως λειτουργεί.
Δεν έχουν κατανοήσει ποια είναι αυτή η πρόταση και το κυριότερο δεν απαντήθηκαν βασικά ερωτήματα.
-Πως θα μεταφερθούν τα δάνεια σε λογιστικές αξίες, συναινεί η EBA η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή;
-Το δημόσιο θα κληθεί να καλύψει μια ζημία έως 8 με 9 δισεκ. το ελληνικό δημόσιο είναι διατεθειμένο να βάλει αυτά τα χρήματα;
-Πόσος χρόνος θα απαιτηθεί να δημιουργηθεί η bad bank και πόσο ζημία μπορεί να κάνει στην προσπάθεια μείωσης των προβληματικών δανείων;
-Μπορεί να ενταχθούν στην bad bank ανομοιογενή προβληματικά δάνεια;
-Υπάρχει νομική κάλυψη για την πρόταση αυτή;
-Οι περιπτώσεις της Ιρλανδίας και Ισπανίας απέδειξαν ότι οι τελικές με τις αρχικές προβλέψεις είχαν μεγάλο χάσμα, αυτό σημαίνει ότι τα 8 δισεκ. του ελληνικού δημοσίου μπορεί να καταλήξει σε μεγαλύτερη ζημία.
-Τα mezzanine ομόλογα που θα πάρει πάνω του το ελληνικό δημόσιο, έχουν αξία μηδέν όπως αποδεικνύει η περίπτωση του mezzanine ομολόγου της Eurobank.
-Η DGComp η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ συναινεί σε αυτή την πρόταση;
-Γιατί η Ελλάδα να προτρέξει σε μια λύση όταν η ΕΕ θα εξετάσει σε 4-5 μήνες πιθανότατα συνολική λύση για τα νέα NPEs, τα νέα προβληματικά δάνεια;
-Πως θα μεταφερθεί το DTC η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση;

Πολλά τα ερωτήματα… ελάχιστες οι απαντήσεις

Σε όλα αυτά τα ερωτήματα τα στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος δεν είχαν τι να απαντήσουν.
Έλεγαν ότι θα συζητηθούν όλα τα θέματα με τους θεσμούς.
Θα συζητηθούν με το ελληνικό δημόσιο αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
Την ίδια στιγμή που η Ελλάδα δεν διαθέτει Μονάδες Εντατικής Θεραπείας θα δώσει το ελληνικό κράτος 8 δισεκ. στους ιδιώτες μετόχους, θα τους τα χαρίσει γιατί οι ίδιοι δεν θέλουν να βάλουν νέα χρήματα στις τράπεζες που είναι μέτοχοι.
Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έπεισε όπως αναμενόταν και απέδειξε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ο Ηρακλής είναι μια ενεργή λύση που ζημίωσε το ελληνικό κράτος μηδέν… και η bad bank θα φεσώσει το ελληνικό κράτος 8 με 9 δισεκ. ευρώ.

Γιατί η bad bank δημιουργεί αθέμιτο και άνισο ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών;

Γιατί η bad bank η πρόταση της ΤτΕ δημιουργεί άνισο ανταγωνισμό μεταξύ των ελληνικών τραπεζών;
Ας δούμε λίγο τα δεδομένα.
Η Alpha bank προ Galaxy διαθέτει 21 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα και coverage ratio NPEs δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις 44,4%.
Η τράπεζα διαθέτει 3,1 δισεκ. κεφαλαιακό μαξιλάρι εκ των οποίων τα 2 δισεκ. θα τα δαπανήσει στο Galaxy την τιτλοποίηση 10,6 δισεκ. NPEs.
Η Eurobank διαθέτει 6,2 δισεκ. NPEs ή 15,3% του συνόλου των δανείων με coverage ratio NPEs 60,6%.
Τα συνολικά κεφάλαια 6,3 δισεκ. και τα καθαρά εκτός του ομολόγου Tier 2 περίπου 5,4 δισεκ.
Η Πειραιώς έχει 23,3 δισεκ. NPEs προ των σχεδιαζόμενων τιτλοποιήσεων, με coverage ratio NPEs 45%.
Η τράπεζα διαθέτει 7,64 δισεκ. κεφάλαια εκ των οποίων τα καθαρά είναι 5,5 δισεκ. και 2 δισεκ. Cocos μετατρέψιμο ομόλογο σε μετοχές που θα πάρει παράταση 5 χρόνια αντί να λήξει το 2022 να λήξει το 2027.
Η Εθνική τράπεζα έχει 10,1 δισεκ. NPEs προ των σχεδιαζόμενων τιτλοποιήσεων, με coverage ratio NPEs 57,2%.
Η τράπεζα διαθέτει 5,7 δισεκ. κεφάλαια.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι υπάρχουν δύο ταχύτητες με βάση τις προβλέψεις που έχουν διενεργήσει οι τράπεζες ως προς τα προβληματικά τους δάνεια αλλά και ως προς το ύψος των προβλέψεων.
Εθνική και Eurobank από την μια πλευρά και Πειραιώς και Alpha bank από την άλλη πλευρά.

Γιατί δημιουργείται άνισος ανταγωνισμός

Όπως έχει αναλυθεί η Eurobank δαπάνησε κεφάλαιο 1,5 δισεκ. για να προχωρήσει την τιτλοποίηση της.
Η Εθνική θα δαπανήσει σχεδόν 880-900 εκατ για να προχωρήσει την τιτλοποίηση της.
Η Alpha bank θα δαπανήσει 2 δισεκ. και η Πειραιώς 1,2 με 1,3 δισεκ. κεφάλαια εφόσον πραγματοποιηθούν οι τιτλοποιήσεις.
Το πρόβλημα όμως έγκειται στο γεγονός ότι η Πειραιώς κυρίως και λιγότερο η Alpha bank ευνοούνται περισσότερο ως προς το σκέλος του DTC της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης έναντι της Εθνικής και Eurobank.
Επίσης λόγω διαφοράς χαρτοφυλακίων NPEs Πειραιώς και Alpha bank θα ευνοηθούν περισσότερο.

Τι περιλαμβάνει η πρόταση της ΤτΕ για την bad bank;

Η ΤτΕ προτείνει την σύσταση μιας εταιρίας διαχείρισης ενεργητικού, την ονομάζουμε bad bank στην οποία οι ελληνικές τράπεζες θα μεταφέρουν 40-45 δισεκ. προβληματικά δάνεια.
Σήμερα έχουν 60 δισεκ. NPEs και αφαιρώντας τα 10,6 δισεκ. της Alpha bank, περίπου 6,3 δισεκ. της Εθνικής και 6 δισεκ. της Πειραιώς μειώνονται σε 38 δισεκ. ευρώ ενώ πρέπει να προσθέσουμε και 5 έως 10 ή ΤτΕ εκτιμάει 8 με 10 δισεκ. νέα NPEs.
Ας υποθέσουμε ότι είναι σωστή η παραδοχή της ΤτΕ για τα NPEs – καθώς η ΤτΕ μας έχει συνηθίσει και σε άστοχες εκτιμήσεις –
Η ΤτΕ προτείνει να μεταφερθούν τα 40 δισεκ. NPEs στην bad bank στις λογιστικές αξίες μαζί με τις προβλέψεις αυτό που ονομάζουμε net book value.
Εν συνεχεία ζητείται από το ελληνικό δημόσιο να καλύψει την διαφορά μεταξύ λογιστικής και εμπορικής τιμής δηλαδή διαφορά περίπου 8 με 9 δισεκ. αυτό θα είναι το φέσι του ελληνικού δημοσίου.
Για την μεταφορά των NPEs θα εκδοθούν 11 με 12 δισεκ. κύρια ομόλογα senior bond, περίπου 6 δισεκ. mezzanine bond και 22 δισεκ. junior bond το οποίο δεν θα έχει ουδεμία αξία.

Γιατί η πρόταση της ΤτΕ είναι στον αέρα;

Η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος είναι στον αέρα για τους εξής λόγους
-Δεν έχει συμφωνήσει το ελληνικό δημόσιο να φεσωθεί 8 δισεκ. για να ικανοποιήσει τους ιδιώτες μετόχους των τραπεζών που δεν επενδύουν νέα χρήματα.
-Δεν έχει συμφωνήσει με την EBA την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή καθώς υπάρχει πρόβλημα με βάση τις ντιρεκτίβες που έχει ανακοινώσει, δεν επιτρέπει μεταφορά από ένα νομικό πρόσωπο σε άλλο assets π.χ. κόκκινα δάνεια εάν δεν είναι σε εμπορικές τιμές.
-Για να δημιουργηθεί μια bad bank και μάλιστα με ετερόκλητα να ανομοιογενή δάνεια θα απαιτηθεί 1,5 με 2 χρόνια που σημαίνει ότι οι τράπεζες θα είναι στάσιμες για 1,5 με 2 χρόνια.
-Το κόστος των προβλέψεων θα είναι υψηλότερο του αναμενόμενου, όπως έδειξε και η NAMA η bad bank της Ιρλανδίας, άλλα είχαν υπολογίσει ως ζημία και άλλη ζημία κατέληξε…
-Η DGComp η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι βέβαιο ότι θα θεωρήσει την διαδικασία state aid δηλαδή κρατική βοήθεια.
Θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία της BRRD περί resolution δηλαδή εξυγίανσης μαζί και του bail in για μετόχους, ομολογιούχους και καταθέτες.

Συμπέρασμα

Η πρόταση της ΤτΕ είναι στον αέρα και υπάρχει κίνδυνος να κάνει ζημία και στον Ηρακλή που είναι ενεργός και όπως αποδείχθηκε και στην Eurobank αποτελεσματικός.
H πρόταση της ΤτΕ θα βάλει σε μεγάλες περιπέτειες τις ελληνικές τράπεζες και το ελληνικό δημόσιο.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης