Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Έκπληξη του κατασκευαστικού κλάδου... η Δομική Κρήτης - Κερδοφόρα, με νέα έργα

Έκπληξη του κατασκευαστικού κλάδου... η Δομική Κρήτης - Κερδοφόρα, με νέα έργα
Τα θετικά αποτελέσματα για την Εταιρεία και τον Όμιλο οφείλονται κυρίως στη βελτίωση του ρυθμού εκτέλεσης των έργων στο πρώτο εξάμηνο του 2020
Εκπληξη του κατασκευαστικού κλάδου αποτέλεσε στο πρώτο εξάμηνο του 2020 η Δομική Κρήτης η οποία κατάφερε να εμφανίσει κερδοφόρα αποτελέσματα, έπειτα από μία περίοδο αρνητικών επιδόσεων.
Τα θετικά αποτελέσματα για την Εταιρεία και τον Όμιλο οφείλονται κυρίως στη βελτίωση του ρυθμού εκτέλεσης των έργων στο πρώτο εξάμηνο του 2020.
Ειδικότερα οι πωλήσεις ανήλθαν σε 3.764 χιλ. ευρώ έναντι 2.931 χιλ. ευρώ (αύξηση 28%) της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.
Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 901 χιλ. ευρώ κέρδη, έναντι κερδών 605 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019.
Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν κερδοφόρα στην εξαμηνιαία περίοδο του 2020 κατά ποσό 342 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ποσού 238 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019.
Τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα λόγω της βελτίωσης των αποτελεσμάτων του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις εμφανίζονται μειωμένες κυρίως λόγω των μειωμένων δανειακών υποχρεώσεων αντισταθμίζοντας πλήρως την αύξηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων.
Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ωστόσο αυξήθηκαν κατά 241 χιλ. ευρώ περίπου χρηματοδοτώντας την αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου.
Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο και διαμορφώθηκε σε 290 χιλ. ευρώ.
Σύμφωνα με την εταιρεία «η Διοίκηση συνέχισε να επιδιώκει και αυτό το εξάμηνο, την διατήρηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας της τόσο μέσω της μητρικής εταιρείας όσο και μέσω της θυγατρικής ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Ο Όμιλος βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση νέων έργων συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς μέσω των εταιρειών ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ και ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ.
Ο Όμιλος εφαρμόζει συντηρητική πολιτική στην επιλογή των διαγωνισμών στους οποίους συμμετέχει, κάνοντας προ-κοστολόγηση έργων ώστε να επιλέγει ποσοστά εκπτώσεων που του επιτρέπουν ικανοποιητικά μικτά κέρδη γεγονός που δυσχεραίνει την ανάληψη νέων έργων διότι οι χορηγούμενες εκπτώσεις από άλλες εταιρείες δεν αφήνουν ουσιώδες περιθώριο κερδοφορίας».
Στο πρώτο εξάμηνο του 2020 υπογράφηκαν νέες συμβάσεις έργων συνολικού ποσού 5,4 εκατ ευρώ.
Το ανεκτέλεστο τμήμα των κατασκευαστικών συμβάσεων του Ομίλου ανέρχεται στο ποσό των 13,56 εκατ ευρώ.
Στον τομέα των επενδύσεων σε ακίνητα η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν παρουσίασαν καμιά μεταβολή λόγω της στασιμότητας που υπάρχει στην κτηματαγορά.
Στα πλαίσια των δράσεων για την βελτίωση της ρευστότητας του Όμιλου, είχε ήδη υπογραφεί από το 2018 μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου συγγενούς εταιρείας ενώ ολοκληρώθηκε (εντός του β εξαμήνου) η πώληση ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα.
Η διοίκηση του Ομίλου προτίθεται να προχωρήσει στην αξιοποίηση των επενδυτικών ακινήτων εφόσον η οικονομική συγκυρία το επιτρέψει, συνεχίζοντας όμως να αναζητά νέες ευκαιρίες στον τομέα αυτό.
Να σημειωθεί ότι η μετοχή της εταιρείας βρίσκεται σε καθεστώς επιτήρησης λόγω των κακών αποτελεσμάτων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών προηγούμενων χρήσεων, χωρίς ωστόσο να αναφέρει κάτι για αυτές στην λογιστική κατάσταση του εξαμήνου.

Ελένη Μπότα
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης