Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών αλλάζει τα δεδομένα για τα κεφάλαια και τη ρευστότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών αλλάζει τα δεδομένα για τα κεφάλαια και τη ρευστότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων
Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών εισέρχεται και για τις εργασίες του 2021 η ποιότητα κεφαλαίων των τραπεζών
Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών εισέρχεται και για τις εργασίες του 2021 η ποιότητα κεφαλαίων των τραπεζών.
Προς τον σκοπό αυτόν η Αρχή θα συνεχίσει να παρακολουθεί επισταμένως τις κεφαλαιακές εκδόσεις που  ενισχυτικές του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CETΙ.
Παράλληλα θα διατηρεί μια δημόσια λίστα των εργαλείων CET1.
Προκειμένου να παρακολουθείται την οικονομική καινοτομία και προκειμένου να διατηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των εκδόσεων όσο πιο απλοί γίνεται, η Αρχή θα πραγματοποιεί διαβουλεύσεις σε τακτική βάση με πολυάριθμους ενδιαφερόμενους για να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να παρέχει κατευθύνσεις σχετικά με το κεφάλαιο και τις εκδόσεις κεφαλαίου.
Πιο συγκεκριμένα μέσα από τις παρακάτω δράσεις η EBA θα υποστηρίξει την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών
• Θα διατηρήσει τα τυποποιημένα υποδείγματα για τα εργαλεία του πρόσθετου TIER I
• Θα πραγματοποιεί αναλύσεις για την αλληλεπίδραση των απαιτήσεων και την απορρόφηση των ζημιών.
• Θα παρακολουθεί τις εκδόσεις πρόσθετου Tier I,
• Θα υποστηρίζει ερωτήσεων και απαντήσεων σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις
• Θα πραγματοποιεί αναφορά για την παρακολούθηση της λίστας CET1 για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο Q3 / Q4
Σημαντική είναι η δράση που αναλαμβάνει η αρχή σε σχέση και με τον αντίχτυπο που θα έχουν τα διεθνή πρότυπα στα κεφάλαια των τραπεζών.
Σύμφωνα με τις προγραμματισμένες εργασίες για το 2021 η αρχή προχωρά στην παρακολούθηση και προώθηση της συνεπούς εφαρμογής των IFRS9 και στην επεξεργασία και την αλληλεπίδραση με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας, συμπεριλαμβανομένης και της παρακολούθησης  των πρακτικών των τραπεζών  υπό τις συνθήκες COVID-19 προκειμένου να γίνει καλύτερα κατανοητός στην αρχή η επίδραση του αντιχτύπου του IFRS9 στις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών.

Κίνδυνος ρευστότητας και κίνδυνος επιτοκίων
Στον τομέα της ρευστότητας (που περιλαμβάνει επίσης θέματα που σχετίζονται με τα βάρη περιουσιακών στοιχείων), η EBA
 θα παρουσιάσει νέα ρυθμιστικά προϊόντα και θα επικαιροποιήσει τις απαιτήσεις ρευστότητας.
Η αρχή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εθνικές πρακτικές για τη ρευστότητα καθώς και τις επιλογές των χωρών με έμφαση στην ακριβή εφαρμογή των κανονισμών και των ορισμών για το δείκτη κάλυψης ρευστότητας.
Στο τέταρτο τρίμηνο θα ανακοινώσει την έκθεσή της για την εφαρμογή του νέου δείκτη κάλυψης ρευστότητας.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης