Εθνικοί «πρωταθλητές» με συγχωνεύσεις η απάντηση στην κρίση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες

Εθνικοί «πρωταθλητές» με συγχωνεύσεις η απάντηση στην κρίση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες
«Κύμα» συγχωνεύσεων αναμένουν αναλυτές και αξιωματούχοι στις ευρωπαϊκές τράπεζες
Με τις συνομιλίες στα παρασκήνια να «φουντώνουν» μετά και τι χτύπημα της πανδημίας του κορωνοϊού, διαφαίνεται πλέον όλο και περισσότερο ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες πρέπει να λάβουν ένα δραστικό μέτρο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτής της νέας κρίσης: να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές για τη δημιουργία «εθνικών πρωταθλητών», σε μία προσπάθεια να επιβιώσουν τον ανταγωνισμό και να αυξήσουν την κερδοφορία τους.
Ήδη μέσα στο έτος, έχουν υπάρξει δημοσιεύματα για συνομιλίες μεταξύ Commerzbank και ING, Commerzbank και Deutsche Bank, Caixabank και Bankia, UBS και Credit Suisse.
Αναλυτές και αξιωματούχοι μιλούν πλέον ανοικτά για την ανάγκη συγχωνεύσεων τραπεζών στην Ευρώπη.
Επί αυτού, νωρίτερα σήμερα 1/10, ο Andrea Enria υπογράμμισε ότι οι αρχές πρέπει να προωθήσουν την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, για παράδειγμα εντοπίζοντας και αφαιρώντας κανόνες που αποτελούν εμπόδιο στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές.
Όπως είπε, είναι επίσης σημαντικό οι νομοθέτες να εργαστούν για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων που θα ευνοεί τη διευκόλυνση για ομαλές εξόδους από την αγορά, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών μεσαίου μεγέθους που επί του παρόντος υπόκεινται σε πολύ διαφορετικές εθνικές ρυθμίσεις.
Σήμερα 1/10, επίσης, η DBRS υπογράμμισε ότι οι συγχωνεύσεις σε εθνικό επίπεδο αποτελούν μία ευκαιρία εξυγίανσης για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.
Σε διασυνοριακό επίπεδο, ο καναδικός οίκος αξιολόγησης υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σοβαρά εμπόδια για τραπεζικές ενοποιήσεις.
«Με τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 να κρίνεται απίθανο να υποχωρήσουν σύντομα, οι ευρωπαϊκές τράπεζες αναζητούν ευκαιρίες για να μετριάσουν τον αντίκτυπο στην κερδοφορία.
Η κερδοφορία ήταν ήδη υπό πίεση από το εξαιρετικά χαμηλό περιβάλλον επιτοκίων, τον υψηλό ανταγωνισμό στην αγορά και το ακόμη υψηλό φορτίο NPLs.
Για πολλές τράπεζες στην Ευρώπη, η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων τους παραμένει χαμηλότερη από το κόστος κεφαλαίου τους.
Το α’ εξάμηνο του 2020, οι περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες έλαβαν σημαντικές προβλέψεις για απώλεια δανείων, για να ενσωματώσουν τις περισσότερες αρνητικές συνέπειες ως αποτέλεσμα της πανδημίας. (…)
Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένουμε αυξημένη ανάγκη οι τράπεζες να αυξήσουν τις οικονομίες κλίμακας, να δημιουργήσουν συνεργίες κόστους και ιδρύματα που θα ήταν καλύτερα προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις προσεχώς.
Η ενοποίηση των τραπεζών φαίνεται να βρίσκεται στην κορυφή της
ατζέντα για τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές ως ένας τρόπος για τον μετριασμό του αναμενόμενου αρνητικού αντίκτυπου από τον COVID-19 μεσοπρόθεσμα», σημειώνεται.
Ο οίκος θεωρεί ότι υπάρχει αρκετός χώρος για τραπεζική ενοποίηση μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών σε εγχώριο επίπεδο.
Ωστόσο, οι διασυνοριακές τραπεζικές συγχωνεύσεις παραμένουν δύσκολες λόγω των υψηλών εμποδίων.
«Από την αρχή της πανδημίας, η ενοποίηση των εγχώριων τραπεζών βρίσκεται στο επίκεντρο.
Στις 3 Αυγούστου 2020, η Intesa δημοσίευσε τα τελικά αποτελέσματα της δημόσιας προσφοράς της για την UBI.
Ομοίως, τον Σεπτέμβριο του 2020, η Caixabank και η Bankia ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους για συγχώνευση, με την τελική έγκριση των μετόχων να αναμένεται τον Νοέμβριο 2020.
Εάν προχωρήσει η συγχώνευση Caixabank- Bankia, αναμένουμε ότι η νέα τράπεζα θα κατατάσσεται πρώτη έως προς τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία και μερίδια αγοράς δανείων και καταθέσεων στην Ισπανία. (…)
Ενώ η εγχώρια ενοποίηση ενδέχεται να εξετάζεται περισσότερο από ορισμένες τράπεζες στο τους επόμενους μήνες, θεωρούμε ότι η διασυνοριακή συγχώνευση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια. (…)
Πιστεύουμε ότι σημειώθηκε μικρή πρόοδος στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση για τη διευκόλυνση στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις.
Τα βασικά σημεία που εξακολουθούν να λείπουν περιλαμβάνουν τη δημιουργία συστήματος ασφάλισης καταθέσεων (EDIS) και μια ενιαία κεφαλαιαγορά».
Image

Scope: Αναγκαίες στην Ευρώπη οι τραπεζικές συγχωνεύσεις - Ξηλώνει τα γκισέ η ψηφιοποίηση

Την αναγκαιότητα για περισσότερες συγχωνεύσεις μεταξύ τραπεζών, καθώς και για καλύτερη εποπτεία και συντονισμό του πανευρωπαϊκού κλάδου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τονίζει ο γερμανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope Ratings σε έκθεση τον Σεπτέμβριο 2020, προσθέτοντας πως η μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή ξηλώνει τα γκισέ.
Η συγχώνευση των ισπανικών Caixabank και Bankia υπογράμμισε την ανάγκη για περισσότερες τραπεζικές συγχωνεύσεις στην Ευρώπη.
Τα μηδενικά έως αρνητικά επιτόκια θα συνεχίσουν να ισχύουν στο άμεσο μέλλον, ενώ η πανδημία Covid-19 θα ασκήσει περαιτέρω πίεση στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων.
«Ο συνδυασμός της χαμηλής κερδοφορίας και της δυνητικά επιδεινούμενης ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων έθεσε στο προσκήνιο την ανάγκη οι τράπεζες να επιτύχουν μεγαλύτερη λειτουργική αποδοτικότητα και χαμηλότερα κόστη» επισημαίνει η Scope Ratings.
Ωστόσο, η περίπτωση των διασυνοριακών συγχωνεύσεων δεν φαίνεται να κερδίζει έδαφος, καθώς οι συνέργειες κόστους είναι λιγότερο εμφανείς.
Ως εκ τούτου πρέπει να γίνουν περισσότερες συγχωνεύσεις σε επίπεδο χώρας, οι οποίες θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση του κλεισίματος των καταστημάτων, ενισχύοντας την κερδοφορία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Σαφώς, οι συγχωνεύσεις δημιουργούν αλληλεπικαλύψεις σε ό,τι αφορά τα τραπεζικά καταστήματα, επιτρέποντας στις διοικήσεις να τα ενοποιούν.
Τα οφέλη μιας τέτοιας δράσης αναμένεται να φανούν στους προϋπολογισμούς.
Ειδικά η Ισπανία και η Ιταλία πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε τραπεζικές συγχωνεύσεις.
Οι ισπανικές τράπεζες έχουν καταβάλει δραστικές προσπάθειες μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.
Οι διοικήσεις τους ήταν από τις πλέον δραστήριες στην Ευρώπη, αφού έσπευσαν να προσαρμόσουν τα δίκτυα υποκαταστημάτων τους, καθώς και το εργατικό δυναμικό τους - ακόμη και αν δεν παρουσίαζαν όλες πάντα τον ίδιο ρυθμό προσαρμογής.
Ωστόσο, υπάρχει ακόμη περιθώριο για αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους – ιδιαίτερα λόγω της ψηφιοποίησής τους.
Image
Με τους πελάτες να αγκαλιάζουν ολοένα και περισσότερο τις νέες τεχνολογίες λόγω και του Covid-19, οι οποίες θέτουν εν αμφιβόλω την λειτουργικότητα των μεγάλων δικτύων καταστημάτων, είναι επιτακτική ανάγκη οι τράπεζες να μειώσουν περαιτέρω το δίκτυο καταστημάτων τους, επισημαίνει η Scope Ratings.
Αυτή η διαδικασία δεν είναι σπριντ αλλά μαραθώνιος.
Η γραμμή τερματισμού μπορεί τελικά να είναι η εξαφάνιση των φυσικών καταστημάτων.
Σε ορισμένες χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπως στην Ολλανδία, ένα μόνο κατάστημα μπορεί να εξυπηρετήσει έως και 10.000 πελάτες.
Αυτό το νούμερο είναι περίπου επτά φορές ο αριθμός των πελατών που εξυπηρετούνται κατά μέσο όρο από ένα υποκατάστημα τράπεζας στην Ισπανία.
Σε αυτό το πλαίσιο, η σουηδική Handelsbanken, για παράδειγμα, ανακοίνωσε ότι θα μειώσει κατά 50% το δικτύου καταστημάτων της, από 380 σε 200, έως το τέλος του 2021.
Image

Credit Suisse: Η Ευρώπη έχει υπερβολικά πολλές τράπεζες, οι συγχωνεύσεις θα συνεχιστούν

Περισσότερες συγχωνεύσεις (consolidation) στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα αναμένει o διευθύνων σύμβουλος της Credit Suisse CSGN.S, Thomas Gottstein.
«Από τη μία πλευρά, έχουμε αρνητικά επιτόκια, τα οποία θα ασκήσουν περαιτέρω πίεση στα καθαρά περιθώρια επιτοκίου για όλους τους “παίκτες” εντός της γαλλοελβετικής ζώνης και της ευρωζώνης.
Την ίδια στιγμή, πολλές χώρες έχουν πάρα πολλές τράπεζες» δήλωσε ο Gottstein κατά τη διάρκεια τηλε-διάσκεψης της Bank of America Merrill Lynch Annual Financials.
«Άρα, οι συγχωνεύσεις νομίζω ότι θα συνεχιστούν», είπε, προσθέτοντας ότι αναμένεται να δει τόσο διασυνοριακές όσο και συμφωνίες εντός της αγοράς.
Παρά τα αυξημένα εμπόδια που σχετίζονται με τις αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις και τα υπερβολικά πολλά για να αποτύχουν μέτρα, το στέλεχος της Credit Suisse είπε ότι τέτοιες συμφωνίες «έχουν πολύ νόημα» κατ 'αρχήν.

Deutsche Bank: Προετοιμαζόμαστε για το κύμα συγχωνεύσεων στον τραπεζικό τομέα

Η Deutsche Bank προετοιμάζεται για το κύμα συγχωνεύσεων του τραπεζικού τομέα, δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της γερμανικής τράπεζας.
Η δήλωση αυτή σηματοδοτεί και μια αλλαγή στον τόνο της μεγαλύτερης τράπεζας της Γερμανίας, που είχε επικεντρωθεί στην ανάκαμψη της.
Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επισημαίνουν εδώ και πολύ καιρό ότι ο προβληματικός τραπεζικός τομέας της Ευρώπης πρέπει να ενοποιηθεί, αλλά τα ρυθμιστικά και πολιτικά εμπόδια περιόρισαν τις μεγάλες συμφωνίες την τελευταία δεκαετία.
Φέτος, ωστόσο, παρατηρούνται σημαντικοί εγχώριοι τραπεζικοί δεσμοί στην Ιταλία και την Ισπανία, με τους τραπεζίτες να λένε ότι οι ρυθμιστικές αρχές είναι πλέον πιο πρόθυμες να προχωρήσουν σε συμφωνίες.
Ο οικονομικός διευθυντής της Deutsche Bank, James von Moltke, δήλωσε ότι η τράπεζα υποστήριξε την «κατάλληλη ή έγκυρη βιομηχανική λογική» των συγχωνεύσεων μεταξύ των μεγαλύτερων τραπεζών της περιοχής.
«Στην Deutsche Bank, επικεντρωθήκαμε πολύ στην εφαρμογή της δικής μας στρατηγικής και πιστεύουμε ότι αυτή η στρατηγική θα μας προετοιμάσει να συμμετέχουμε σε δραστηριότητες συγχώνευσης όταν έρθει η ώρα και θα προκύψουν οι σωστές ευκαιρίες», δήλωσε ο von Moltke σε ένα οικονομικό συνέδριο.
«Περιμένουμε λοιπόν αυτό το κύμα, αλλά εργαζόμαστε επίσης σκληρά για να προετοιμαστούμε από την πλευρά μας», είπε.
Αυτές οι δηλώσεις ήρθαν εν μέσω έντονης φημολογίας σχετικά με ενδεχόμενη συμφωνία με την Ελβετία.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS