ΙΟΒΕ: Μικρή επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο του 2020, λόγω επιδείνωσης προσδοκιών σε όλους σχεδόν τους τομείς

ΙΟΒΕ: Μικρή επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο του 2020, λόγω επιδείνωσης προσδοκιών σε όλους σχεδόν τους τομείς
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ελαφρά υποχώρηση στις επιχειρηματικές προσδοκίες, από την επιδείνωση των προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε ελαφρά τον Σεπτέμβριο και διαμορφώθηκε στις 89,5 μονάδες, έναντι 90,8 μονάδων τον Ιούλιο και ίδιου επιπέδου τον Αύγουστο (90,7 μον.).
Μικρή υποχώρηση των προσδοκιών καταγράφηκε στη Βιομηχανία και εντονότερη σε Κατασκευές και καταναλωτική εμπιστοσύνη, ενώ ανέκαμψαν στο Λιανικό Εμπόριο. Στις Υπηρεσίες παρατηρήθηκε νέα βελτίωση.
Ουσιαστικά πρόκειται για άμβλυνση της έντονης απαισιοδοξίας στο συγκεκριμένο τομέα, η οποία έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο.
Άλλωστε, ο τομέας των υπηρεσιών είναι ετερογενής και η διαφοροποίηση στις κλαδικές τάσεις αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις στους διαφορετικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον κάθε κλάδο.
Η επανάκαμψη της υγειονομικής κρίσης τον Σεπτέμβριο, σε συνδυασμό με τα πρόσθετα μέτρα προστασίας της δημοσίας υγείας που λήφθηκαν κλιμάκωσαν εκ νέου την ανησυχία, σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, για τη διάρκεια και τις επιπτώσεις της πανδημίας.
Ευρύτερα, τις προσδοκίες επηρεάζουν οι ισχυρές ενδείξεις μιας δεύτερης φάσης της υγειονομικής κρίσης παγκοσμίως, ενώ δεν υπάρχει ακόμη ορατότητα για το χρόνο λήξης της κρίσης.
Οι σχετικές εξελίξεις το προσεχές χρονικό διάστημα, αλλά και όποιες παρεμβάσεις πολιτικής υπάρξουν, όχι μόνο για την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και για την υποστήριξη της οικονομίας μεσοπρόθεσμα, θα επηρεάσουν καθοριστικά το οικονομικό περιβάλλον τους επόμενους μήνες.
- στη Βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση μεταβλήθηκε ήπια, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα αποκλιμακώθηκαν ήπια και οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες υποχώρησαν αισθητά.
- στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή ενισχύθηκαν, όπως και οι αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση.  στο Λιανικό Εμπόριο, οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώνονται, σε αντίθεση με τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, ενώ παράλληλα τα αποθέματα μεταβάλλονται ελαφρά.
- στις Υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν ελαφρά, όπως και οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της.
- στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας επιδεινώνονται σημαντικά όπως και οι αντίστοιχες για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, ενώ ηπιότερα υποχωρούν οι εκτιμήσεις για μείζονες αγορές με την πρόθεση για αποταμίευση βελτιώνεται ήπια.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ελαφρά υποχώρηση στις επιχειρηματικές προσδοκίες, από την επιδείνωση των προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία υποχώρησε ήπια τον Σεπτέμβριο, στις 86,5 (από 88,2 τον Ιούλιο) μονάδες, επίπεδο πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (106,8 μον.). Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες ενισχύθηκε οριακά, το ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες υποχώρησε αισθητά, ενώ το ύψος των αποθεμάτων αποκλιμακώθηκε. Αναλυτικά:
α) Σε επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, ο αρνητικός δείκτης διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο στις -39 μονάδες (από -40 μον. τον Ιούλιο), με το 43% των επιχειρήσεων να δηλώνουν χαμηλές για την εποχή παραγγελίες και μόλις το 5% να αναφέρει το αντίθετο.
β) Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 μήνες, το σχετικό ισοζύγιο παραμένει θετικό αλλά υποχωρεί αισθητά στις +3 μονάδες (από +14), με το 24% (από 17%) των επιχειρήσεων να προβλέπει μείωση της παραγωγής του το επόμενο τρίμηνο και το 27% (από 31%) αύξησή της.
γ) Στα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, το σχετικό ισοζύγιο υποχωρεί κατά 6 μονάδες και διαμορφώνεται στις +13 μονάδες, με το 21% (από 29%) των επιχειρήσεων να αναφέρει υψηλά για την εποχή αποθέματα και το 8% (από 10%) να δηλώνει το αντίθετο.
δ) Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο μικτές τάσεις: οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις εξαγωγές κατά το τελευταίο τρίμηνο υποχώρησαν έντονα, στις -10 μονάδες (από -20), οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού επιδεινώθηκαν εξίσου, στις -22 (από -31) μονάδες, αλλά και οι θετικές προβλέψεις για εξαγωγές τους προσεχείς μήνες υποχώρησαν αισθητά (+5 μονάδες από +19).
ε) Οι θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς μήνες επίσης εξασθένησαν και το ισοζύγιο διαμορφώθηκε στις +5 μον. από +19, με το 29% (από 35%) των επιχειρήσεων να αναμένει άνοδο πωλήσεων το προσεχές χρονικό διάστημα και το 24% (από 16%) μείωσή τους. Αντιθέτως, ο έντονα αρνητικός δείκτης εκτιμήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύθηκε σημαντικά, στις -20 (από -35) μονάδες, με το 41% (από 48%) των ερωτηθέντων να εκτιμά μείωσή τους.
στ) Οι μήνες εξασφαλισμένης παραγωγής υποχωρούν σημαντικά, στους 4,3 μήνες, με το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού να αυξάνεται στο 71,8% (από 70,7%).
ζ) Ο δείκτης προβλέψεων για την απασχόληση ενισχύθηκε και διαμορφώθηκε στις -3 μονάδες (από -9 μονάδες), με το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπει άνοδο απασχόλησης το προσεχές τρίμηνο να διαμορφώνεται στο 13% (από 11%) και το 16% (από 21%) να αναμένει υποχώρηση.
η) Το ισοζύγιο στις προβλέψεις για τις μεταβολές των τιμών ενισχύθηκε στις -9 μονάδες, με το 86% (από 81%) των επιχειρήσεων να μην αναμένει μεταβολές τους το προσεχές τρίμηνο και μόλις ένα 3% να αναμένει άνοδο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS