Με short θέση το Lansdowne στο ΚΑΙΡΟΜΕΖ της Eurobank με ποσοστό 0,82%

Με short θέση το Lansdowne στο ΚΑΙΡΟΜΕΖ της Eurobank με ποσοστό 0,82%
Το Lansdowne διατηρεί σταθερές τις short θέσεις σε Eurobank, Alpha, Πειραιώς και ΔΕΗ
Mε short θέση στο mezzanine ομόλογο της Eurobank (CAIRO MEZZ) εμφανίζεται η Lansdowne σε ποσοστό 0,82% στις 29/9/2020 καθώς είχε ήδη short θέση στη μετοχη της Eurobank.
Υπενθυμίζεται πως έγινε πριν λίγες μέρες η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου σε είδος στους μετόχους της, των μετοχών που κατέχει στην «CAIRO MEZZ PLC», με αναλογία 1 μετοχή της CAIRO MEZZ PLC για κάθε 12 μετοχές της ΕUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Σημειώνεται ότι το mezzanine ομόλογο ή τίτλος μεσαίας διαβάθμισης με βάση το ρίσκο, εκδόθηκε με στόχο να καλύψει την τιτλοποίηση των 7,5 δισ. ευρώ προβληματικών δανείων της Eurobank ή πρόγραμμα Cairo.
Η Eurobank έκδωσε 309,096 εκατ. μετά με αρχική τιμή 0,19 ευρώ ή συνολική αξία 58,71 εκατ. ευρώ.
Ο τίτλος διαπραγματεύεται στην εναλλακτική αγορά με κωδικό ΚΑΙΡΟΜΕΖ.
Σημειώνεται ότι το Lansdowne διατηρεί σταθερές τις short θέσεις σε Eurobank, Alpha, Πειραιώς και ΔΕΗ.

Image

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS