Τι μας δείχνει η συμπεριφορά του ΚΑΙΡΟΜΕΖ της Eurobank που έχει μετατραπεί σε μετοχές 1 προς 12; - Όχι πολύ ενθαρρυντικά πράγματα

Τι μας δείχνει η συμπεριφορά του ΚΑΙΡΟΜΕΖ της Eurobank που έχει μετατραπεί σε μετοχές 1 προς 12; - Όχι πολύ ενθαρρυντικά πράγματα
Όσο το ΚΑΙΡΟΜΕΖ παραμένει στο μηδέν, το ρίσκο για το κύριο ομόλογο της Eurobank παραμένει υψηλό
(upd) Με κωδικό στην εναλλακτική αγορά ΚΑΙΡΟΜΕΖ διαπραγματεύεται το mezzanine ομόλογο της Eurobank το οποίο έκλεισε στα 0,0632 ευρώ με ημερομηνία 1η Οκτωβρίου 2020.
Το mezzanine ομόλογο ή τίτλος μεσαίας διαβάθμισης με βάση το ρίσκο εκδόθηκε με στόχο να καλύψει την τιτλοποίηση των 7,5 δισεκ. προβληματικών δανείων της Eurobank ή πρόγραμμα Cairo.
Να τονιστεί ότι η Eurobank για την συγκεκριμένη τιτλοποίηση έχει εκδώσει 2,4 δισεκ. κύριο ομόλογο, 1,4 δισεκ. mezzanine και 3,6 δισεκ. junior ομόλογο.
Από την αρχική φάση των τιτλοποιήσεων, ο βασικός προβληματισμός ήταν πως θα συμπεριφερθούν τα mezzanine ομόλογα ή ομόλογα μεσαίου ρίσκου.
Γιατί;
Γιατί γνωρίζουμε ότι τα κύρια ομόλογα φέρουν κρατική εγγύηση ενώ τα junior ομόλογα έχουν μηδενική αξία.
Ο τίτλος που θα καθοριστεί η αξία του από την αγορά... είναι το mezzanine ομόλογο.
Η Eurobank λοιπόν έκδωσε 309,096 εκατ μετοχές με αρχική τιμή 0,19 ευρώ ή συνολική αξία 58,71 εκατ. ευρώ.
Ο τίτλος διαπραγματεύεται στην εναλλακτική αγορά με τον κωδικό ΚΑΙΡΟΜΕΖ και έκλεισε σήμερα 1/10 στα 0,0632 ευρώ ή 19,4 εκατ ευρώ – με χαμηλό 0,05 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι 1 μετοχή ΚΑΙΡΟΜΕΖ αντιστοιχεί σε 12 μετοχές της νέας Eurobank holding.
Να σημειωθεί ότι, το fund Lansdowne εμφανίζεται με short θέση στο mezzanine ομόλογο της Eurobank (CAIRO MEZZ) σε ποσοστό 0,82% στις 29/9/2020 καθώς είχε ήδη short θέση στη μετοχή της Eurobank.
Image

Τι μας δείχνει η συμπεριφορά;

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η συμπεριφορά της μετοχής του ΚΑΙΡΟΜΕΖ ήταν προβλέψιμη.
Αναμενόταν δηλαδή να υποχωρήσει αρχικά, όχι με όρους arbitrage αλλά κυρίως γιατί υπάρχει ένας προβληματισμός για τα mezzanine ομόλογα.
Αυτά αντιστοιχούν σε κάποια πραγματική αξία;
Εάν αντιστοιχούν κάποια στιγμή ο τίτλος θα πρέπει να ενισχυθεί.
Εάν δεν αντιστοιχούν θα απαξιωθεί πλήρως κοινώς θα βρίσκεται στα όρια του μηδέν.
Εάν όμως βρίσκεται στα όρια του μηδέν, εγείρεται ένα άλλο θέμα.
Έχει γίνει ορθή τιμολόγηση στο κύριο ομόλογο ή ακόμη πιο ορθά η Eurobank έχει πάρει τις σωστές προβλέψεις για τα προβληματικά δάνεια;
Ένα βασικό θέμα που δεν αφορά μόνο την Eurobank αλλά όλες τις τράπεζες είναι ότι επικρατεί η αντίληψη ότι οι τράπεζες έχουν διενεργήσει προβλέψεις, στα όρια όχι τις πρέπουσες προβλέψεις.
Η συμπεριφορά του ΚΑΙΡΟΜΕΖ θα αποτελέσει σηματωρό για το πραγματικό ρίσκο που κρύβεται στο κύριο ομόλογο.
Όσο το ΚΑΙΡΟΜΕΖ είναι στο μηδέν τόσο αυξάνεται το ρίσκο στο κύριο ομόλογο.
Μπορεί να φέρει κρατική εγγύηση το senior bond ή κύριο ομόλογο αλλά αρχίζει το ρίσκο να «ακουμπάει» και ένα τίτλο που είναι εγγυημένος από το ελληνικό δημόσιο.
Σε ένα ιδανικό περιβάλλον, όντως το junior ομόλογο έχει αξία μηδέν, αλλά το mezzanine δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει αξία μηδέν.
Η υπόθεση ΚΑΙΡΟΜΕΖ δεν είναι λοιπόν τόσο αθώα όσο μπορεί να φαντάζεται κανείς καθώς υποκρύπτει ένα ρίσκο που στο τέλος έχει μια απλή μετάφραση… οι προβλέψεις για προβληματικά δάνεια που έχουν διενεργηθεί είναι οι ενδεδειγμένες.
Εάν υπήρχε θεωρητικά αρνητική διαπραγμάτευση τίτλου δηλαδή κάτω του μηδενός η αγορά θα μας έδειχνε ποια είναι η απόκλιση μεταξύ των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί και αυτών που η αγορά πιστεύει ότι θα έπρεπε να έχουν διενεργηθεί.

Συμπέρασμα

Όσο το ΚΑΙΡΟΜΕΖ παραμένει στο μηδέν, το ρίσκο για το κύριο ομόλογο της Eurobank παραμένει υψηλό. 

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS