Πράσινο φως στο Πληροφοριακό Δελτίο για Pasal από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πράσινο φως στο Πληροφοριακό Δελτίο για Pasal από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Πληροφοριακό Δελτίο για Pasal
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 891η/30.9.2020 συνεδρίασή του ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «STERNER STENHUS GREECE AB» προς τους μετόχους της εταιρίας «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS