Τι εκτιμά η Optima Bank για την πραγματική αξία της MIG μετά το deal με τη Vivartia

Τι εκτιμά η Optima Bank για την πραγματική αξία της MIG μετά το deal με τη Vivartia
Μετά την πιθανή πώληση της Vivartia, ο καθαρός δανεισμός της MIG θα μειωθεί κατά 581 εκατ. ευρώ
Στα 728 εκατ. ευρώ θα κατέλθει ο δανεισμός της Marfin Investment Group (MIG) μετά την πώληση της Vivartia στη CVC Holdings, ο οποίος υπερκαλύπτεται από την συνολική αξία των 3 άλλων κλάδων (Attica Enterprise Value: 603 εκατ. ευρώ, Singular Logic Enterprise Value: 47 εκατ. ευρώ, ακίνητα 130 εκατ. ευρώ) κατά 52 εκατ. ευρώ ή 0,056 ευρώ/μετοχή (114% υψηλότερα από το κλείσιμο της μετοχής στις 29/9/2020).
Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση της Optima Bank, με αφορμή δημοσίευμα του bankingnews.gr (δείτε εδώ https://www.bankingnews.gr/index.php?id=519844), σχετικά με την πρόταση που έχει δεχθεί η MIG από τη CVC Holdings για την απόκτηση της Vivartia στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 92,08%.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρόταση της CVC οδηγεί σε Αξία Επιχείρησης (Enterprise Value = Μετοχική Αξία συν Καθαρός Δανεισμός) της τάξεως των 625 εκατ. ευρώ για τη Vivartia, εκ των οποίων τα 25 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από AMK.
Λαμβάνοντας υπόψη το Enterprise Value προ της AMK (ήτοι 600 εκατ. ευρώ) και αφαιρώντας τον Καθαρό Δανεισμό των 369 εκατ. ευρώ (Δάνεια 424 εκατ. ευρώ μείον Ταμείο 55 εκατ. ευρώ στις 31/12/2019), προκύπτει Μετοχική Αξία 231 εκατ. ευρώ για το 100% των μετοχών της Vivartia ή 212 εκατ. ευρώ για τους μετόχους της MIG.
Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της MIG για τις 31/12/2019, ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ήταν 1,309 δισ. ευρώ (Δάνεια 1,479 δισ. ευρώ μείον Ταμείο 170 εκατ. ευρώ).
Μετά την πιθανή πώληση της Vivartia με βάση τους ανωτέρω όρους, ο καθαρός δανεισμός της MIG θα μειωθεί κατά 581 εκατ. ευρώ (Δάνεια 369 εκατ. ευρώ συν Αναλογούν Τίμημα 212 εκατ. ευρώ) στα 728 εκατ. ευρώ.
Από εκεί και πέρα οι MIG διαθέτει τις εξής 3 δραστηριότητες (στην παρένθεση παρατίθενται τα ποσοστά συμμετοχής της MIG στην κάθε θυγατρική): 1) Attica Group (79,38%), 2) Singular Logic (99,61%) και 3) JSC ROBNE KUCE BEOGRAD (83,10% - ακίνητη περιουσία στη Σερβία).
Ξεκινώντας από την Attica Group, προ Covid-19 η μετοχή διαπραγματευόταν πέριξ των 1,30 ευρώ/μετοχή ή σε μία αποτίμηση 280 εκατ. ευρώ.
Η εταιρία διαθέτει 29 ιδιόκτητα πλοία με αναπόσβεστη αξία 680 εκατ. ευρώ και καθαρό δανεισμό 305 εκατ. ευρώ βάσει των οικονομικών καταστάσεων στις 31.12.2019.
Προκύπτει μία εύλογη αξία για τους μετόχους 375 εκατ. ευρώ (680 εκατ. ευρώ μείον 305 εκατ. ευρώ), η οποία είναι μικρότερη από την Αξία των Ιδίων Κεφαλαίων της Attica Group στις 31.12.2019 (ήτοι 432 εκατ. ευρώ).
Η αναλογούσα αξία για τους μετόχους της MIG είναι 298 εκατ. ευρώ (375 εκατ. ευρώ x 79,38%) και το Enterprise Value 603 εκατ. ευρώ.
Αναφορικά με τη Singular Logic στην οποία ήδη ‘τρέχει’ διαγωνισμός πώλησης, υποθέτουμε τίμημα EUR 15εκ το οποίο βάσει του καθαρού δανεισμού 32 εκατ. ευρώ, οδηγεί σε Enterprise Value 47 εκατ. ευρώ (ήτοι 10x δείκτη EV/EBITDA 19).
Τέλος, η MIG αποτιμά την αξία των επενδυτικών ακινήτων της σερβικής RKB στα 260 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις 31.12.2019.
Για λόγους συντηρητικότητας, υποθέτουμε ότι η αξία που αναλογεί στους μετόχους της MIG είναι 130 εκατ. ευρώ.
Από την ανωτέρω ανάλυση, προκύπτει ότι από την πώληση της Vivartia στη CVC Holdings βάσει των όρων που περιεγράφηκαν ανωτέρω, ο καθαρός δανεισμός της MIG θα κατέλθει στα 728 εκατ. ευρώ, ο οποίος υπερκαλύπτεται από την συνολική αξία των 3 άλλων κλάδων (Attica Enterprise Value: 603 εκατ. ευρώ, Singular Logic Enterprise Value: 47 εκατ. ευρώ, ακίνητα 130 εκατ. ευρώ) κατά 52 εκατ. ευρώ ή 0,056 ευρώ/μετοχή (114% υψηλότερα από το κλείσιμο της μετοχής στις 29/9/2020).
Σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις που παρατίθενται βασίζονται σε οικονομικά στοιχεία με ημερομηνία 31.12.2019, αφού η MIG δεν έχει δημοσιεύσει επί του παρόντος τις οικονομικές καταστάσεις για το Α’ Εξάμηνο 2020, συνεπώς πιθανές μεταβολές στον καθαρό δανεισμό του ομίλου και των θυγατρικών να επηρεάσουν την εκτιμώμενη αξία των μετοχών της MIG, καταλήγει η Optima Bank.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS