Ζαββός (Υφυπ. Οικονομικών): Βαίνουμε σε μια Ευρωπαϊκή Αρχή για το ξέπλυμα - Υποστηρίζουμε τις ευρωπαϊκές εξελίξεις

Ζαββός (Υφυπ. Οικονομικών):  Βαίνουμε σε μια Ευρωπαϊκή Αρχή για το ξέπλυμα - Υποστηρίζουμε τις ευρωπαϊκές εξελίξεις
Βαίνουμε προς τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος παραδέχθηκε στην ομιλία του ο Υφυπουργός  Οικονομικών, αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, κ. Γιώργος Ζαββός
Βαίνουμε προς τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος παραδέχθηκε στην ομιλία του ο Υφυπουργός  Οικονομικών, αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, κ. Γιώργος Ζαββός στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής κατά την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της.
Ο κ. Ζαββός τόνισε πως η κυβέρνηση υποστηρίζει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις
 Ο ίδιος μίλησε για τη συνεργασία  των διαφόρων μερών για το ξέπλυμα χρήματος Σημείωσε ότι οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται σωστά από τις αρχές για να είναι αποτελεσματικοί και ως τέτοιες καθόρισε τις Εθνικές Αρχές, όπως είναι η  Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα. Οι Αρχές χρειάζονται μια συνεργασία σε εθνικό επίπεδο, αλλά επίσης χρειάζεται και συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Το οικονομικό έγκλημα δεν έχει σύνορα, ενώ διαπερνά τα κλασικά εθνικά σύνορα, με ταχύτητες ιλιγγιώδεις τις οποίες ο καλύτερος επόπτης ή ο καλύτερος ελεγκτής δεν μπορεί να φτάσει. 
Ο ίδιος μίλησε και για ένα νέο στάδιο αυτό της  δημιουργίας μιας Ευρωπαϊκής Αρχής, μιας Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αρχής, η οποία θα αντιμετωπίσει σε συστημικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα θέματα του ξεπλύματος χρήματος.
Το οικονομικό έγκλημα είπε έχει πάρει πολύ συγκεκριμένες μορφές και δυστυχώς βρέθηκε ότι έχει συντελεστεί εκτενώς και από ορισμένες ευρωπαϊκές τράπεζες τα αμέσως προηγούμενα χρόνια.. Σε  ορισμένες Βαλτικές χώρες  εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ξεπλύθηκαν μέσω του τραπεζικού συστήματος. Αυτο δείχνει ότι το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί την αδυναμία, το μαλακό υπογάστριο, του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. Γι’ αυτό και αυτή τη στιγμή λαμβάνονται έγκαιρα και συνεκτικά μέτρα.
Το νομοσχέδιο αυτό ρυθμίζει ένα ευρύ φάσμα αυτών των ενδιάμεσων κρίκων.
Στο νομοσχέδιο,  ο ευρωπαίος και ο εθνικός νομοθέτης έρχονται να αντιμετωπίσουν τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία  είδαμε ότι τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει τις τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά όργανα και οργανισμούς για τους επικίνδυνους σκοπούς της.
Η  τεχνολογία και ειδικά η ψηφιακή τεχνολογία λαμβάνει  πολύ σημαντικές και τεράστιες διαστάσεις εφαρμογής, ιδιαίτερα στο τραπεζικό σύστημα, αλλά και στις ευρύτερες χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Αυτό έχει την ενδιαφέρουσα πλευρά ότι αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα αύξησης της ανταγωνιστικότητας αυτών που τη χρησιμοποιούν. Από την άλλη πλευρά, όμως,, φαίνεται να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό από διάφορους, οι οποίοι έχουν σχέση με το οικονομικό έγκλημα.
Το θέμα της ψηφιακής τεχνολογίας και το πώς αυτή αντανακλάται στα λεγόμενα κρυπτοστοιχεία ή κρυπτονομίσματα, παρουσιάζει στο νομοθέτη καινοφανή διλήμματα.
Πώς θα αντιμετωπίσεις, πώς θα ρυθμίσεις κάτι, το οποίο δεν είναι νόμισμα αλλά προσιδιάζει σε ένα νόμισμα, ιδιαίτερα όταν αναφέρεται σε ένα υπαρκτό νόμισμα, ενώ είναι απλώς ένα περιουσιακό στοιχείο, το λεγόμενο crypto asset;
Όποιο νόμο και να έχουμε δεν θα είναι αρκετός, γιατί οι εξελίξεις της τεχνολογίας, η εφευρετικότητα του οικονομικού εγκλήματος δεν θα σταματήσουν. Βρισκόμαστε σε μία συνεχή αέναη διαδικασία, στην οποία πρέπει να προσαρμόζουμε συνεχώς το νομοθετικό μας πλαίσιο, το ρυθμιστικό, το εποπτικό, το ελεγκτικό.
Γι’ αυτό και ναι μεν υιοθετούμε σήμερα την πέμπτη οδηγία, αλλά θα δείτε ότι σε λίγους μήνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα υιοθετηθεί η 6η Οδηγία και στο άμεσο μέλλον θα κληθείτε πάλι να νομοθετήσετε σχετικά.
Η εφαρμογή του νόμου δεν κάνει διάκριση, γι’ αυτό και ο νόμος εφαρμόζεται σε όλα τα Κόμματα κατ’ αρχήν, παρότι υπήρξαν ορισμένες ενστάσεις εδώ από το ΚΚΕ  και εφαρμόζεται προφανώς και σε όλες τις εκκλησιαστικές οργανώσεις.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS