Κομισιόν: Πρόστιμο στις εταιρείες Brose και την Kiekert για σύσταση καρτέλ

Κομισιόν: Πρόστιμο στις εταιρείες Brose και την Kiekert για σύσταση καρτέλ
Πρόστιμο 18 εκατ. ευρώ σε καρτέλ προμήθειας στοιχείων θυρών αυτοκινήτων επέβαλε η Κομισιόν
Πρόστιμο συνολικού ύψους 18 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή σε δύο καρτέλ σχετικά με την προμήθεια δομικών στοιχείων θυρών αυτοκινήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), επέβαλε η Κομισιόν στις εταιρείες Brose και την Kiekert, ενώ αμνήστευσε μια τρίτη εταιρεία, τη Magna, καθώς αποκάλυψε τα καρτέλ στην Κομισιόν.
Η Magna, με έδρα τον Καναδά και η Brose, με έδρα τη Γερμανία συμμετείχαν σε διμερές καρτέλ σχετικά με την προμήθεια δομοστοιχείων θυρών και ρυθμιστών παραθύρων για ένα συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου του ομίλου Daimler.
Η Magna και η Kiekert, με έδρα τη Γερμανία, συμμετείχαν σε ξεχωριστό διμερές καρτέλ σχετικά με την προμήθεια μανδάλων στον όμιλο BMW και στον όμιλο Daimler.
Και οι τρεις εταιρείες αναγνώρισαν τη συμμετοχή τους στα καρτέλ και συμφώνησαν να διευθετήσουν την υπόθεση.
Οι τρεις προμηθευτές εξοπλισμού αυτοκινήτων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση συντόνιζαν τη συμπεριφορά τους ως προς τις τιμές και αντάλλαξαν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες.
Στόχος των τριών εταιρειών που συμμετείχαν και στα δύο καρτέλ ήταν να διατηρήσουν τις υπάρχουσες δραστηριότητες κάθε μέρους και να αποφύγουν την επιδείνωση των επιπέδων τιμολόγησης των προμηθειών.
Ο συντονισμός πραγματοποιήθηκε μέσω συναντήσεων, τηλεφωνικών κλήσεων ή ανταλλαγών μέσω e-mail.
Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, υπεύθυνος για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε:
"Εξαρτήματα όπως οι θύρες, οι ρυθμιστές παραθύρων και τα συστήματα μανδάλωσης είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία των αυτοκινήτων, παρέχουν προστασία από τραυματισμούς και εξασφαλίζουν ασφάλεια και άνεση.
Οι τρεις προμηθευτές συνεργάστηκαν για να αυξήσουν τα κέρδη τους από την πώληση αυτών των εξαρτημάτων.
Αυτά τα καρτέλ έβλαψαν τελικά τους Ευρωπαίους καταναλωτές και επηρέασαν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου αυτοκινήτων".
Αναλυτικά, η Magna έλαβε πλήρη ασυλία για την αποκάλυψη και των δύο καρτέλ, αποφεύγοντας έτσι ένα συνολικό πρόστιμο περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ.
Οι Brose και Kiekert επωφελήθηκαν από τη μείωση των προστίμων για τη συνεργασία τους με την έρευνα.
Οι μειώσεις αντικατοπτρίζουν το χρονοδιάγραμμα της συνεργασίας τους και το βαθμό στον οποίο τα αποδεικτικά στοιχεία που παρείχαν βοήθησαν την Κομισιόν να αποδείξει την ύπαρξη της σύμπραξης στην οποία συμμετείχαν.
Επιπλέον, η Kiekert έλαβε μερική ασυλία για τη δεύτερη παράβαση για την περίοδο από τις 15 Ιουνίου 2009 έως τις 4 Οκτωβρίου 2010, καθώς ήταν η πρώτη εταιρεία που υπέβαλε αποδεικτικά στοιχεία που επέτρεψαν στην Κομισιόν να παρατείνει τη διάρκεια της δεύτερης παράβασης έως τις 15 Ιουνίου 2009.
Επιπλέον η Κομισιόν επέβαλε μείωση κατά 10% στα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις εταιρείες ενόψει της αναγνώρισης της συμμετοχής τους στη σύμπραξη και της σχετικής ευθύνης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS