Τραπεζικά νέα

Τι συμβαίνει με την μετοχή της Eurobank – Τα mezzanine ομόλογα η αιτία της πτώσης

tags :
Τι συμβαίνει με την μετοχή της Eurobank – Τα mezzanine ομόλογα η αιτία της πτώσης
Η βασική αιτία της πτώσης συνδέεται με το γεγονός ότι η τράπεζα ανακοίνωσε τη διαδικασία προσφοράς στους μετόχους των mezzanine ομολόγων από το πρόγραμμα Cairo
Πιέσεις δέχεται η μετοχή της Eurobank τις τελευταίες ημέρες, ειδικά σήμερα που υποχωρεί -4,54% στα 0,34 ευρώ και με την κεφαλαιοποίηση στα 1,3 δισ. ευρώ.
Η βασική αιτία της πτώσης συνδέεται με το γεγονός ότι η τράπεζα ανακοίνωσε τη διαδικασία προσφοράς στους μετόχους των mezzanine ομολόγων από το πρόγραμμα Cairo και δημιουργείται ένα ιδιότυπο arbitrage, το οποίο δεν δικαιολογείται.
Λογικά η μετοχή της Eurobank θα έπρεπε να ενισχύεται αντί να υποχωρεί.
Μάλιστα, σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου 2020 είναι η τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Eurobank Holdings με το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μετοχών της Cairo Mezzanine..
Για την ιστορία αναφέρεται ότι η διάθεση δωρεάν των μεσαίου ρίσκου ομολόγων της Eurobank ή mezzanine bond αποτελεί δυνητικό κέρδος για τους μετόχους, σήμερα η αξία είναι σχεδόν μηδέν αλλά μελλοντικά μπορεί να ανέλθει η αξια τους στα 250-350 εκατ ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Eurobank

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank Holdings» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που συνεδρίασε στις 28 Ιουλίου 2020, μεταξύ άλλων ενέκρινε (i) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά €0,0155 και τη διανομή στους μετόχους της των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία Cairo Mezz Plc με έδρα στην Κύπρο («Cairo Mezz»), αντίστοιχης αξίας της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της, με αναλογία 1 μετοχή της Cairo Mezz για κάθε 12 μετοχές της Εταιρείας που ήδη κατέχουν και (ii) την κεφαλαιοποίηση ειδικών φορολογημένων αποθεματικών ύψους €20.400.390,19 για λόγους στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής έκδοσης της Εταιρείας.
Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €816.015.607,44 και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της παραμένει αμετάβλητος, ήτοι 3.709.161.852 μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας €0,22 η κάθε μία.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την υπ’ αριθ. 81660/31.07.2020 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.») στην από 21.09.2020 συνεδρίασή της ενημερώθηκε για την εν λόγω εταιρική πράξη.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Eurobank Holdings ανακοινώνει ότι η τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της με το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μετοχών της Cairo Mezz είναι η 23.09.2020 και από την επόμενη ημέρα (24.09.2020) οι μετοχές της Eurobank Holdings θα διαπραγματεύονται με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι 0,22 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής, ενώ δεν θα γίνει προσαρμογή της τιμής της μετοχής της Εταιρείας.
Οι μέτοχοι της Eurobank Holdings που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 25.09.2020 (record date) θα είναι δικαιούχοι της διανομής μετοχών έκδοσης της Cairo Mezz κατά τα ανωτέρω.
Επίσης, η Eurobank Holdings ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της στις 21.09.2020 ενέκρινε την ένταξη των μετοχών της Cairo Mezz στη γενική κατηγορία διαπραγμάτευσης της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α. PLUS του Χρηματιστηρίου Αθηνών («ΕΝ.Α. PLUS»), υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της ανωτέρω εταιρικής πράξης της Eurobank Holdings («Ένταξη»).
Σύμβουλος ΕΝ.Α. για την Ένταξη είναι η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία.
Κατωτέρω, παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ανωτέρω εταιρικής πράξης της Εταιρείας και της Ένταξης των μετοχών της Cairo Mezz στην ΕΝ.Α. PLUS:
Image
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης