ΕΕ: Ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα SURE – Ποσό 100 δισ. για την προστασία των θέσεων εργασίας

ΕΕ: Ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα SURE – Ποσό 100 δισ. για την προστασία των θέσεων εργασίας
Ενεργοποιήθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SURE
Την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος SURE χαιρέτισε σήμερα 22/9 η Κομισιόν, μετά και την οριστικοποίηση των εθνικών διαδικασιών έγκρισης και οι υπογραφές όλων των κρατών-μελών για τις συμβάσεις εγγύησης με την Επιτροπή -συνολικού ύψους 25 δισ. ευρώ.
Το SURE θα παράσχει χρηματοδοτική στήριξη ύψους έως 100 δισ. ευρώ για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού.
Όπως υπογραμμίζει η Κομισιόν, η οικειοθελής δέσμευση εγγυήσεων αποτελεί σημαντική έκφραση αλληλεγγύης ενόψει μιας κρίσης άνευ προηγουμένου.
Οι εγγυήσεις αυτές είναι απαραίτητες για την αύξηση του όγκου των δανείων που μπορούν να χορηγηθούν στα κράτη-μέλη, ενώ διασφαλίζουν την υψηλή αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της Ένωσης και την ισχυρή θέση της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Η Κομισιόν έχει ήδη υποβάλει προτάσεις στο Συμβούλιο για την έκδοση αποφάσεων για παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 87,3 δισ. ευρώ σε 16 κράτη-μέλη, στο πλαίσιο του μέσου SURE.
Αφού το Συμβούλιο εγκρίνει τις προτάσεις αυτές, η χρηματοδοτική στήριξη θα παρασχεθεί υπό μορφή δανείων χορηγούμενων με ευνοϊκούς όρους από την ΕΕ στα κράτη-μέλη.
Τα δάνεια αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν αιφνίδιες αυξήσεις των δημόσιων δαπανών που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της απασχόλησης εν μέσω της πανδημίας.
Ειδικότερα, θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να καλύψουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση των εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας, καθώς και με άλλα παρόμοια μέτρα που έχουν θέσει σε εφαρμογή λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, ιδίως για τους αυτοαπασχολούμενους.
Επικουρικά, το SURE μπορεί να χρηματοδοτήσει και ορισμένα υγειονομικά μέτρα, ιδίως στον χώρο εργασίας, με σκοπό την ασφαλή επιστροφή στην κανονική οικονομική δραστηριότητα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS