Προς αύξηση των ενισχύσεων των ευρωπαϊκών βιομηχανιών μέσω της αντιστάθμισης ρύπων

Προς αύξηση των ενισχύσεων των ευρωπαϊκών βιομηχανιών μέσω της αντιστάθμισης ρύπων
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές θα σημάνουν έσοδα 60 εκατ. για τις ελληνικές βιομηχανίες
Αύξηση των ενισχύσεων, που θα λαμβάνει η βιομηχανία μέσω της αντιστάθμισης ρύπων, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την αποτροπή της λεγόμενης «διαρροής άνθρακα» δηλαδή της μετεγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων σε χώρες εντός ΕΕ, συνεπάγονται οι νέες κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιοποίησε η Κομισιόν στο πλαίσιο του μηχανισμού εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων (ETS).
Σύμφωνα με εκτιμήσεις για τις ελληνικές βιομηχανίες οι νέες κατευθυντήριες γραμμές που θα εφαρμοστούν από το 2021 θα σημάνουν έσοδα από την αντιστάθμιση ρύπων της τάξης των 60 εκατ. ευρώ, ενώ διευρύνονται οι επιχειρήσεις που θα λαμβάνουν αντιστάθμιση αφού στο νέο κατάλογο περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις επεξεργασίας χαλκού και παραγωγής ορισμένων πολυαιθυλενίων. Επίσης για πρώτη φορά εντάσσεται στον κατάλογο και το υδρογόνο.
Σύμφωνα με τις νέες Κατευθυντήριες, συνολικά δέκα κλάδοι δικαιούνται αποζημίωση, έναντι των 14 που είναι ενταγμένοι στο μηχανισμό σήμερα.
Μεταξύ αυτών είναι το αλουμίνιο, το χαρτί, ο χαλκός, ο σίδηρος, ο χάλυβας, ορισμένα πολυαιθυλένια, οι υάλινες ίνες, όπως και για πρώτη φορά το υδρογόνο.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού

Οι κλάδοι αυτοί ενισχύονται για να αντιμετωπίσουν το αθέμιτο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες όπως η Κίνα και στόχος της Ε.Ε. είναι να αποφύγει τη μετεγκατάσταση των βιομηχανιών σε τρίτες χώρες. Ο νέος μηχανισμός προβλέπει να υποχωρήσει το κατώφλι αποζημίωσης από το 85% στο 75% του κόστους ώστε να διατηρηθεί η πίεση προς τις βιομηχανίες για εξοικονόμηση ενέργειας.
Ωστόσο προβλέπεται ότι εκτός από αυτήν την ένταση της ενίσχυσης, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν περαιτέρω ενισχύσεις σε επίπεδο επιχείρησης (ενδεχομένως έως και 100% του δείκτη αναφοράς), ώστε οι έμμεσες δαπάνες που βαρύνουν τους δικαιούχους να περιορίζονται στο 1,5% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας τους. Πρόκειται για μηχανισμό παρόμοιο με αυτόν που επιτρέπεται από τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές κατευθυντήριες γραμμές για εισφορές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Κοινοποίηση του νέου μηχανισμού αντιστάθμισης

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι καθώς η τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών θα αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, θα αυξάνεται παράλληλα και το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων. Οι νέα αυτή ρύθμιση πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από τις αρχές του 2021.
Για να ισχύσει και στην Ελλάδα και να συνεχίσει να παίρνει η βιομηχανία αντιστάθμιση από 1.1.2021 θα πρέπει μετά τη δημοσιοποίηση των νέων κατευθυντήριων γραμμών εντός των επόμενων μηνών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το νέο μηχανισμό αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών CO2, με θεσμοθέτηση της δυνατότητας επιπλέον περιορισμού της επιβάρυνσης σε συνάρτηση με την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία.

πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS